Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng quang học- VLĐC

Được đăng lên bởi hailanpq
Số trang: 204 trang   |   Lượt xem: 9734 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HIEPKHACHQUAY

Tập bài giảng
Quang học

Kiên Giang, tháng 3/2009

MỤC LỤC
Trang
Bản chất của bức xạ điện từ ............................................................................................... 1
Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng .................................................................................. 12
Nguồn phát ánh sáng khả kiến ........................................................................................ 20
Tốc độ ánh sáng ............................................................................................................... 28
Kĩ thuật hiển vi huỳnh quang ........................................................................................... 39
Sự phản xạ ánh sáng ........................................................................................................ 44
Sự khúc xạ ánh sáng ........................................................................................................ 52
Sự giao thoa ánh sáng ..................................................................................................... 62
Sự nhiễu xạ ánh sáng ....................................................................................................... 72
Sự phân cực ánh sáng ...................................................................................................... 79
Thấu kính và quang hình học .......................................................................................... 91
Các loại gương ................................................................................................................ 99
Lăng kính và bộ tách chùm tia ...................................................................................... 110
Sự nhìn và cảm giác về màu sắc ..................................................................................... 121
Các màu cơ bản ............................................................................................................. 135
Quang sai ở hệ thấu kính ............................................................................................... 140
Hiện tượng lưỡng chiết .................................................................................................. 146
Ánh sáng và Năng lượng ............................................................................................... 157
Tổng quan về laser ........................................................................................................ 173
Kĩ thuật an toàn laser ..............
Tập bài giảng
Quang học
HIEPKHACHQUAY
Kiên Giang, tháng 3/2009
bài giảng quang học- VLĐC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng quang học- VLĐC - Người đăng: hailanpq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
204 Vietnamese
bài giảng quang học- VLĐC 9 10 240