Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thương mại điện tử căn bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Quyền
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 14140 lần   |   Lượt tải: 32 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

PHÒNG THỰC HÀNH KINH DOANH

TRẦN CÔNG NGHIỆP

BÀI GIẢNG

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
(Tài liệu lưu hành nội bộ)

THÁI NGUYÊN 2008

1

Trần Công Nghiệp – Phòng Thực hành Kinh doanh

Bài giảng Thương mại điện tử

2

Trần Công Nghiệp – Phòng Thực hành Kinh doanh

MỤC LỤC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH......................................................1
MỤC LỤC............................................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ..............................................................4
1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ...............................................................4
1.1 Các khái niệm về thương mại điện tử và kinh doanh điện tử................................................4
1.2 Các hình thức giao dịch trong thương mại điện tử.................................................................6
1.3 Đặc điểm của thương mại điện tử..........................................................................................7
2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ................................................................8
2.1 Lịch sử Internet.......................................................................................................................8
2.2 Lịch sử thương mại điện tử.....................................................................................................9
3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
........................................................................................................................................................11
3.1 Thực trạng phát triển thương mại điện tử trên thế giới........................................................11
3.2 Thực trạng phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam .......................................................12
4. Kế hoạch tổng thế phát triển thương mại điện tử 2006 – 2010..................................................18
4.1.Quan điểm phát triển............................................................................................................18
4.2 Mục tiêu của kế hoạch..........................................................................................................18
4.3 Các chương trình dự án........................................................................................................18
5. LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
PHÒNG THỰC HÀNH KINH DOANH
TRẦN CÔNG NGHIỆP
BÀI GIẢNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
(Tài liệu lưu hành nội bộ)
THÁI NGUYÊN 2008
1
Bài giảng thương mại điện tử căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thương mại điện tử căn bản - Người đăng: Nguyễn Văn Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Bài giảng thương mại điện tử căn bản 9 10 470