Ktl-icon-tai-lieu

Bài học về kinh doanh mạng (coppy hay)

Được đăng lên bởi Nguyen Duc Thanh
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THỨ HAI
CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC CẦN THIẾT
XÂY DỰNG NGÔI NHÀ DOANH NGHIỆP
(Phần 1)
Mỗi người trong số chúng ta khi bước chân vào doanh nghiệp này thực chất là đang xây
dựng cho mình một doanh nghiệp riêng, một doanh nghiệp độc lập. Tuy nhiên doanh nghiệp có
thành công hay không chính nhờ vào nỗ lực của mỗi chúng ta. Thực chất là chúng ta cùng làm
việc trong một đại gia đình nên phải cùng nhau xây dựng một ngôi nhà doanh nghiệp.

1. XÂY DỰNG NIỀM TIN:
Ngôi nhà được xây dựng có vững chắc hay không chính là do nền móng, ngôi nhà của chúng
ta được xây dựng bằng nền móng của niềm tin. Như phần trước đã nói, có 5 niềm tin chúng ta
phải củng cố, đó là:
- Tin vào công ty
- Tin vào sản phẩm
- Tin vào ngành kinh doanh theo mạng

1

- Tin vào người bảo trợ
- Tin vào chính mình
Trong các niềm tin nêu trên thì niềm tin vào sản phẩm là vô cùng quan trọng. Một doanh
nghiệp bất kỳ dù phương pháp kinh doanh có tốt đến đâu mà không có sản phẩm đáp ứng đòi
hỏi của thị trường thì chắc chắn cuối cùng sẽ bị phá sản. Theo thống kê, một doanh nghiệp
KDTM sẽ bị phá sản trong vòng 18 tháng nếu sản phẩm không đáp ứng nhu cầu thị trường.
Niềm tin vào sản phẩm là nhiên liệu đốt cháy lòng đam mê của bạn, là cơ sở thành công trong
doanh nghiệp.

Nếu bạn có sức khỏe bạn sẽ có hàng ngàn mong muốn, khi không có
sức khỏe thì bạn chỉ có một mong muốn duy nhất: Đó là SỨC KHỎE.
Trước tiên để định cho mình một hướng đi đúng thì bạn cần tìm hiểu qua về xu hướng phát
triển của thế giới.
Vào những năm thập niên 60 những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất là các công ty
kinh doanh thức ăn nhanh như Cocacola, Hambuger, Macdonan, Gà rán kentucky…, Những năm
70 là thời kỳ vượt trội của các công ty kinh doanh Bất động sản, thế nhưng trong những năm
thập niên 80 thì là thời kỳ hoàng kim của các công ty máy tính như Intel, Microsoft, dell…,
sang những năm 90 thì các công ty internet phát triển khủng khiếp như google, yahoo… Các
nhà kinh tế cho rằng thập niên 2000 chính là thời kỳ của ngành công nghiệp sức khỏe
(Wellness).
Trong kinh doanh theo mạng thì các sản phẩm và dịch vụ tốt nào cũng có thể phân phối theo
hình thức này được, tuy nhiên khi tham gia vào ngành nghề này, chúng tôi khuyên bạn nên tìm
đến một công ty kinh doanh mạng có sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Tại sao vậy vì thị
trường sức khỏe hiện nay có doanh thu rất lớn, chỉ thua thị trường du lịch, tức là đứng hàng
thứ hai trên thế giới, hơn cả những thị trường lớn như ôtô, máy tính, dầu khí… Đó là do nhu
cầu về sức khỏe hiện nay ngày c...
BÀI TH HAI
CÁC K N NG LÀM VI C C N THI T Ă
XÂY D NG NGÔI NHÀ DOANH NGHI P
(Ph n 1)
M i ng i trong s chúng ta khi b c chân vào doanh nghi p này th c ch t là ang xây ườ ướ đ
d ng cho mình m t doanh nghi p riêng, m t doanh nghi p c l p. Tuy nhiên doanh nghi p có độ
thành công hay không chính nh vào n l c c a m i chúng ta. Th c ch t là chúng ta cùng làm ỗ ự
vi c trong m t i gia ình nên ph i cùng nhau xây d ng m t ngôi nhà doanh nghi p. đạ đ
1. XÂY D NG NI M TIN:
Ngôi nhà c xây d ng có v ng ch c hay không chính là do n n móng, ngôi nhà c a chúng đượ
ta c xây d ng b ng n n móng c a ni m tin. Nh ph n tr c ã nói, có 5 ni m tin chúng ta đượ ư ướ đ
ph i c ng c , ó là: đ
- Tin vào công ty
- Tin vào s n ph m
- Tin vào ngành kinh doanh theo m ng
1
Bài học về kinh doanh mạng (coppy hay) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài học về kinh doanh mạng (coppy hay) - Người đăng: Nguyen Duc Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài học về kinh doanh mạng (coppy hay) 9 10 188