Ktl-icon-tai-lieu

BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ Môn : Truyền thông Quan hệ công chúng ( PR)

Được đăng lên bởi Như Quỳnh Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ
Môn : Truyền thông Quan hệ công chúng ( PR)
Giảng viên: Th.S Phạm Chiến Thắng
Sinh viên: Hoàng Thị Hồng Nhung – Ngày sinh: 27/11/1991
Lớp LTBC K8 – Hà Nam.
NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
Câu 1: Vai trò của nghiên cứu trong quan hệ công chúng?
Trả lời:

- Nghiên cứu là một hình thức lắng nghe
- Nghiên cứu là hoạt động thu thập thông tin một cách có kiểm soát, khách
quan, và hệ thống nhằm mục đích miêu tả và hiểu biết vấn đề
Khi đề cập đến từ nghiên cứu, chúng ta thường nghĩ đến khảo sát quy mô, khoa
học, hay những bảng thống kê số liệu phức tạp. Trong quan hệ công chúng , các
phương pháp nghiên cứu đực áp dụng rất đa dạng. Có rất nhiều cách phân loại các
phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu. Chẳng hạn về phương pháp chung có thể bao
gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Trong đó lại có các kỹ thuật
nghiên cứu khác nhau . Cũng có tài liệu phân loại nghiên cứu bao gồm: sử dụng tài liệu
lưu trữ của tổ chức, sử dụng thư viện, sử dụng nguồn tài liệu trực tuyến… Có 5 kỹ
thuật nghiên cứu thông thường trong quan hệ công chúng, đó là:
+ Nghiên cứu tại bàn: Là cách tận dụng và kế thừa những thông tin từ các nghiên cứu
của những người khác, là việc tập hợp thông tin từ các ấn phẩm, báo cáo….
+ Nghiên cứu phản hồi: Phản hồi qua các kênh như điện thoại, thư từ, dịch vụ hay
internet….Phản hồi cho phép chúng ta nhận biết được dù không chắc chắn những phản
ứng của nhóm công chúng mục tiêu.
+ Giám sát thông tin: Là để xem hoạt động truyền thông của chúng ta có phù hợp với
nhiệm vụ và nghĩa vụ, giá trị…hay không. Những câu hỏi nên tự đặt ra để giám sát
thông tin là: Mục tiêu của chúng ta (tổ chức) là gì? Chúng được chuyển tải ra sao? điều
gì hoạt động tốt? điều gì hoạt động chưa tốt? Cần thực hiện những hiệu chỉnh nào?
+ Nhóm tập trung: Đây là phương pháp nghiên cứu không chính thức, trong đó các
phỏng vấn viên gặp gỡ các nhóm cá nhân được chọn nhằm xác định hiểu biết, ý kiến,
khuynh hướng, và động thái của họ. Phương pháp này khá thông dụng, chi phí thấp,
phản hồi nhanh, cũng có thể coi là khúc dạo đầu cho nghiên cứu khảo sát.

10 bước nghiên cứu tập trung là:
1. Phát triển câu hỏi dựa trên nhu cầu
2. Chọn người hướng dẫn có kinh nghiệm
3. Thuê khoảng 8-12 người tham dự
4. Báo cáo chương trình
5. Quan sát chương trình
6. Hạn chế tranhh luận
7. Trao đổi ý tưởng, vấn nạn và nhu cầu
8. Ghi lại chương trình
9. Chuẩn bị văn bản báo cáo
10. Chú ý: Đây là nghiên cứu không chính thức.
+ Khảo sát bảng câu hỏi (survey): Là biện pháp dùng bảng câu hỏi, th...
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ
Môn : Truyền thông Quan hệ công chúng ( PR)
Giảng viên: Th.S Phạm Chiến Thắng
Sinh viên: Hoàng Thị Hồng Nhung – Ngày sinh: 27/11/1991
Lớp LTBC K8 – Hà Nam.
NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
Câu 1: Vai trò của nghiên cứu trong quan hệ công chúng?
Trả lời:
- Nghiên cứu là một hình thức lắng nghe
- Nghiên cứu là hoạt động thu thập thông tin một cách có kiểm soát, khách
quan, và hệ thống nhằm mục đích miêu tả và hiểu biết vấn đề
Khi đcập đến từ nghiên cứu, chúng ta thường nghĩ đến khảo sát quy mô, khoa
học, hay những bảng thống kê số liệu phức tạp. Trong quan hệ công chúng , các
phương pháp nghiên cứu đực áp dụng rất đa dạng. rất nhiều ch phân loại c
phương pháp k thuật nghiên cứu. Chẳng hạn về phương pháp chung th bao
gồm nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng. Trong đó lại c kỹ thuật
nghiên cứu khác nhau . Cũng tài liệu phân loại nghiên cứu bao gồm: sử dụng tài liệu
lưu trữ của tổ chức, sử dụng thư viện, sử dụng nguồn tài liệu trực tuyến… 5 kỹ
thuật nghiên cứu thông thường trong quan hệ công chúng, đó là:
+ Nghiên cứu tại bàn: cách tận dụng kế thừa những thông tin từ c nghiên cứu
của những người khác, là việc tập hợp thông tin từ các ấn phẩm, báo cáo….
+ Nghiên cứu phản hồi: Phản hồi qua c kênh như điện thoại, t từ, dịch vụ hay
internet….Phản hồi cho phép chúng ta nhận biết được dù không chắc chắn những phản
ứng của nhóm công chúng mục tiêu.
+ Giám sát thông tin: để xem hoạt động truyền thông của chúng ta phù hợp với
nhiệm vụ nghĩa vụ, giá trị…hay không. Những câu hỏi nên tự đặt ra để giám sát
thông tin là: Mục tiêu của chúng ta (tổ chức) gì? Chúng được chuyển tải ra sao? điều
gì hoạt động tốt? điều gì hoạt động chưa tốt? Cần thực hiện những hiệu chỉnh nào?
+ Nhóm tập trung: Đây phương pháp nghiên cứu không chính thức, trong đó các
phỏng vấn viên gặp gỡ các nhóm nhân được chọn nhằm xác định hiểu biết, ý kiến,
khuynh hướng, và động thái của họ. Phương pháp này khá thông dụng, chi phí thấp,
phản hồi nhanh, cũng có thể coi là khúc dạo đầu cho nghiên cứu khảo sát.
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ Môn : Truyền thông Quan hệ công chúng ( PR) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ Môn : Truyền thông Quan hệ công chúng ( PR) - Người đăng: Như Quỳnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ Môn : Truyền thông Quan hệ công chúng ( PR) 9 10 317