Ktl-icon-tai-lieu

Bài ôn tập cuối tuân 7

Được đăng lên bởi thanhloanpham80
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI ÔN CUỐI TUẦN 7
Họ và tên: ........................................................................lớp 5
CÂU 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S
14 = 14, 5
14 = 14, 05
37 = 37,7
37 = 37,07
5 = 51,28
5 = 5,128
Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a, Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 25 tạ 6kg = ...........kg
A. 25006
B. 2506
C. 256
b,Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
A. 1, 4156
B. 14,156
C, 1415,6
c, Viết thành phân số thập phân: 0,008 = ....
A.
B.
C.
D.
d, Viết thành phân số thập phân: 5, 068 = ....
A,
B,
C.
D,
Câu 3. Một xe tải chở 4 tạ 50kg lương thực, trong đó số lương thực là gạo nếp, số
lương thực là gạo tẻ, còn lại là ngô. Hỏi xe đó chở được bao nhiêu ki- lô- gam ngô?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 4. Một trang trại có 2ha trồng vải. Diện tích trồng vải chiếm vải diện tích trang
trại. Hỏi trang trại đó là bao nhiêu ki- lô- mét vuông?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 5. Mẹ mua về một túi gạo có 2kg 500g, bữa trưa mẹ đã dùng kg gạo, bữa tối
mẹ dùng kg gạo. Hỏi trong túi gạo còn bao nhiêu ki- lô- gam?
.................
BÀI ÔN CUỐI TUẦN 7
Họ và tên: ........................................................................lớp 5
CÂU 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S
14 = 14, 5 14 = 14, 05
37 = 37,7 37 = 37,07
5 = 51,28 5 = 5,128
Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a, Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 25 tạ 6kg = ...........kg
A. 25006 B. 2506 C. 256
b,Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
A. 1, 4156 B. 14,156 C, 1415,6
c, Viết thành phân số thập phân: 0,008 = ....
A. B. C. D.
d, Viết thành phân số thập phân: 5, 068 = ....
A, B, C. D,
Câu 3. Một xe tải chở 4 tạ 50kg lương thực, trong đó số lương thực là gạo nếp, số
lương thực là gạo tẻ, còn lại là ngô. Hỏi xe đó chở được bao nhiêu ki- lô- gam ngô?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 4. Một trang trại có 2ha trồng vải. Diện tích trồng vải chiếm vải diện tích trang
trại. Hỏi trang trại đó là bao nhiêu ki- lô- mét vuông?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 5. Mẹ mua về một túi gạo có 2kg 500g, bữa trưa mẹ đã dùng kg gạo, bữa tối
mẹ dùng kg gạo. Hỏi trong túi gạo còn bao nhiêu ki- lô- gam?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 6. Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 600m. Biết chiều dài trung bình cộng
của nửa chu vi và chiều rộng. Hỏi khu đất đó có diện tích là bao nhiêu hec- ta?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Bài ôn tập cuối tuân 7 - Trang 2
Bài ôn tập cuối tuân 7 - Người đăng: thanhloanpham80
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài ôn tập cuối tuân 7 9 10 894