Ktl-icon-tai-lieu

bài tập cá nhân môn quản trị thay đổi

Được đăng lên bởi chitrangcaohoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1305 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP CÁ NHÂN
Họ và tên :
Lớp

: CH19A – QTKD

Đề bài:Bạn hãy nói về một sự thay đổi của cá nhân mình.
Bài làm:
1. Công việc hiện tại
Hiện tại công việc đang làm là một giáo viên dạy học cho một trường cao đẳng nghề
tại tỉnh. Công việc đòi hỏi phải có chất giọng tốt và có khả năng đào tạo và kiến thức
vững nhằm hướng dẫn cũng như dạy học đáp ứng cho công việc là một nhà giáo.
2. Loại hình thay đổi
Từ một môi trường giáo dục chuyển sang làm kinh doanh thương mại bên ngoài đó là
kinh doanh mở cửa hang bán đồ nội thất trên địa bàn tỉnh.
3. Khó khăn và thách thức thay đổi
-

Vốn kinh doanh: Cần đầu tư vốn để mở tiệm kinh doanh

-

Thu nhập : có nhiều thách thức có thể đem lại lợi nhuận và cũng có thể bị lỗ

-

Môi trường làm việc : Từ môi trường nhà nước chuyển sang môi trường kinh
doanh buôn bán cần sự mạnh mẽ và quyết liệt trong vấn đề làm ăn

-

Chiến lược : Cần xây dựng các chiến lược ngắn hạn và dài hạn đôi khi là các hoạt
động marketing cho cửa hang nội thất của mình.

4. Cách giải quyết các vấn đề thay đổi
-

Cần vay vốn hoặc huy động them người chung vốn để có thể mở được cửa hang
như mong đợi.

1

-

Nếu làm ăn có được thị trường và tạo dựng được mối quan hệ sẽ giúp cửa hang có
thu nhập lớn cho bản thân và chi trả được nhiều điều cho cuộc sống hơn so với
mức thu nhập hiện tại.

-

Môi trường làm việc sẽ năng động và giúp mình làm ông chủ để từ đó triển khai
được công việc như mình mong muốn.

-

Hoạt động kinh doanh bên ngoài sẽ giúp năng động, sáng tạo và thể hiện được
niền đam mê trong kinh doanh

5. Kết luận
Thông qua hoạt động thay đổi chuyển sang môi trường kinh doanh sẽ đánh dấu được
sự trưởng thành cũng như niền đam mê về đồ nội thất để có một cửa hang cũng như
phát triển kinh doanh cho riêng bản thân và nó sẽ giúp mình có một mức thu nhập
tốtđể trang trải cho cuộc sống.

2

...
BÀI TẬP CÁ NHÂN
Họ và tên :
Lớp : CH19A – QTKD
Đề bài:Bạn hãy nói về một sự thay đổi của cá nhân mình.
Bài làm:
1. Công việc hiện tại
Hiện tại công việc đang làm một giáo viên dạy học cho một trường cao đẳng nghề
tại tỉnh. Công việc đòi hỏi phải chất giọng tốt khả năng đào tạo kiến thức
vững nhằm hướng dẫn cũng như dạy học đáp ứng cho công việc là một nhà giáo.
2. Loại hình thay đổi
Từ một môi trường giáo dục chuyển sang làm kinh doanh thương mại bên ngoài đó là
kinh doanh mở cửa hang bán đồ nội thất trên địa bàn tỉnh.
3. Khó khăn và thách thức thay đổi
- Vốn kinh doanh: Cần đầu tư vốn để mở tiệm kinh doanh
- Thu nhập : có nhiều thách thức có thể đem lại lợi nhuận và cũng có thể bị lỗ
- Môi trường làm việc : Từ môi trường nhà nước chuyển sang môi trường kinh
doanh buôn bán cần sự mạnh mẽ và quyết liệt trong vấn đề làm ăn
- Chiến lược : Cần xây dựng các chiến lược ngắn hạn dài hạn đôi khi các hoạt
động marketing cho cửa hang nội thất của mình.
4. Cách giải quyết các vấn đề thay đổi
- Cần vay vốn hoặc huy động them người chung vốn để thể mở được cửa hang
như mong đợi.
1
bài tập cá nhân môn quản trị thay đổi - Trang 2
bài tập cá nhân môn quản trị thay đổi - Người đăng: chitrangcaohoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bài tập cá nhân môn quản trị thay đổi 9 10 518