Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập dự án đầu tư

Được đăng lên bởi lamtacvt97
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bài 1 :
Doanh nghiệp X hiện có thông tin về dòng tiền thuần hàng năm của 3 dự án
đầu tư thuộc loại xung khắc nhau :
Dự án
A
B
C
Yêu cầu :

Năm 0
(100)
(100)
(100)

Năm 1
30
50
50

Năm 2
40
50
60

Năm 3
60
50
40

Năm 4
70
50
50

Năm 5
60
50
30

1. Lựa chọn dự án theo tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn giản đơn?
2. Nếu lãi suất chiết khấu là 10%, hãy lựa chọn dự án theo tiêu chuẩn
thời gian hoàn vốn có chiết khấu?
3. Nếu chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án là 10%, theo tiêu chuẩn
NPV thì dự án nào có thể chấp nhận được
Bài 2 :
Hai dự án đầu tư A và B cùng đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu là 100 triệu đồng.
Thời gian hoạt động của dự án dự kiến sẽ kéo dài trong 5 năm. Theo các ước
tính toán ban đầu, các khaonr thu nhập ròng từ dự án ở các năm như sau :
Năm
Dự án A
Dự án B
1
10
80
2
60
70
3
80
50
4
80
50
5
120
20
Cộng
350
270
Nhà đầu tư yêu cầu tỷ suất sinh lời tối thiểu của dự án là 10%/năm và thời
gian thu hồi vốn tối đa là 2 năm 9 tháng

Yêu cầu : Dựa vào tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn có chiết khấu, lựa chọn dự
án.
Bài 3 :
Công ty T đang xem xét dự án mở một phân xưởng sản xuất kem. Theo đó,
công ty phải bỏ ngay 500 triệu để mua máy móc thiết bị và xây dựng nhà
xưởng. Sau 1 năm thi công, xưởng sẽ đi vào hoạt động ngay. Dự kiến sau 5
năm hoạt động, xưởng sản xuất kem sẽ ngừng hoạt động. Doanh thu, chi phí
kinh doanh ( chưa có khấu hao) của xưởng kem các năm có tính toán như
sau :
Năm
Doanh thu
Chi phí kd(chưa

1
780
350

2
900
400

3
900
400

4
900
400

5
900
400

có khấu hao)
Yêu cầu :
a. Hãy xác định tỷ suất sinh lợi bình quân vốn đầu tư của dự án này?
b. Xác định thời gian hoàn vốn của dự án.
Biết rằng : TSCĐ của dự án thực hiện khấu hao theo phương pháp khấu hao
đường thẳng. Giả định giá thanh lý TSCĐ là không đáng kể. Thuế suất thuế
TNDN 25%.
Bài 4 :
Nhà máy Nhựa Rạng Đông đang xem xét đầu tư một trong hai loại máy A
và B dùng để ép áo mưa và các sản phẩm cao cấp khác từ nhựa. Biết tuổi thọ
của hai loại máy này là 5 năm, chi phí vốn của nhà máy là 12%. Nhà máy sẽ
chọn loại máy nào để đầu tư, biết ngân quỹ ròng của A và B trong 5 năm
như sau : ( ĐVT : tr.VNĐ)
Năm
NCF’A
NCF’B

0
(300)
(300)

1
40
130

2
65
110

3
100
85

4
115
70

5
135
50

Bài 5:
Công ty cổ phần bánh kẹo BBC dự định đầu tư thêm một dây chuyền sản
xuất bánh biscuit loại máy. Các dữ liệu về dây chuyền sản xuất được cho
trong như sau :
 Tổng vốn đầu tư ( kể cả chi phí vận chuyển và lắp đặt ) : 300 tr.Đ
 Thu nhập năm 1 : 150 tr.Đ
 Thu nhập năm 2 : 130
 Thu nhập năm 3 : 10...
BÀI TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Bài 1 :
Doanh nghiệp X hiện có thông tin về dòng tiền thuần hàng năm của 3 dự án
đầu tư thuộc loại xung khắc nhau :
Dự án Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
A (100) 30 40 60 70 60
B (100) 50 50 50 50 50
C (100) 50 60 40 50 30
Yêu cầu :
1. Lựa chọn dự án theo tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn giản đơn?
2. Nếu lãi suất chiết khấu là 10%, hãy lựa chọn dự án theo tiêu chuẩn
thời gian hoàn vốn có chiết khấu?
3. Nếu chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án là 10%, theo tiêu chuẩn
NPV thì dự án nào có thể chấp nhận được
Bài 2 :
Hai dự án đầu tư A và B cùng đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu là 100 triệu đồng.
Thời gian hoạt động của dự án dự kiến sẽ kéo dài trong 5 năm. Theo các ước
tính toán ban đầu, các khaonr thu nhập ròng từ dự án ở các năm như sau :
Năm Dự án A Dự án B
1 10 80
2 60 70
3 80 50
4 80 50
5 120 20
Cộng 350 270
Nhà đầu tư yêu cầu tỷ suất sinh lời tối thiểu của dự án là 10%/năm và thời
gian thu hồi vốn tối đa là 2 năm 9 tháng
Bài tập dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập dự án đầu tư - Người đăng: lamtacvt97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập dự án đầu tư 9 10 908