Ktl-icon-tai-lieu

bài tập môn kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi thanhtuyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 7331 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Bài 1:
Ngày 31/8/08 tại một NHTM có một số liệu tổng hợp như sau: (Đvt: Triệu đồng)
1. Cho vay trong nước
2. Phát hành Các giấy tờ có giá
3. Tài sản nợ khác
Trong đó: Thanh toán vốn

181.202
40
180.739
177.399

4. Tiền mặt

3.899

5. Tài sản cố định
6. Tiền gửi của khách hàng

4.989
120.883

7. Tiền gửi tại NHNN

3.980

8. Tiền vay Tổ chức tín dụng

26

9. TS có khác
10. Tiền gửi của KBNN
11. Vốn và các quỹ của TCTD

127.078
1.800
17.660

Yêu cầu: Lập lại bảng CĐKT của NH
Bài 2:
Ngày 30/7/08 tại một NHTM X có một số liệu tổng hợp như sau: (Đvt: Triệu đồng)
1. Tiền mặt
2. Tiền gửi của khách hàng
3. Tiền vay Tổ chức tín dụng
4. Các giấy tờ có giá

4.105
121.483
29
381
1

5. Tiền gửi tại NHNN
6. Tín dụng đối với các tổ chức và cá nhân
7. Tài sản cố định

3.980
211.726
4.989

8. TS có khác

128.115

9. Tài sản nợ khác

211.564

Trong đó: Thanh toan vốn

207.923

10. Vốn và các quỹ của TCTD
11. Tiền vay NHNN

17.658
1.800

Yêu cầu: Lập lại bảng CĐKT của NH
Bài 3:
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Nhận tiền gửi tiết kiệm 6 tháng của bà Hằng số tiền 6.000.000 đ.
2. Ông Lê Bửu yêu cầu mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và
chuyển 15.000.000 từ tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng sang.
3. Khách hàng rút tiền lãi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng là 1.500.000đ.
4. Bà X lĩnh tiền lãi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng là 6.000.000đ, đồng thời yêu cầu
chuyển 30.000.000đ từ tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng sang tiền gửi tiết kiệm kỳ
hạn 3 tháng.
5. Ông An đến rút tiền lãi tiết kiệm định kỳ 3 tháng 900.000đ, vốn gốc là
30.000.000đ ông tiếp tục gửi thêm một kỳ hạn nữa.
6. Thu tiền mặt do khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn dưới 12 tháng 2.400USD.
7. Ông Bửu rút hết tiền hiện có trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ
hạn, lãi ông nhận được là 550.000đ.
8. Nhận giấy báo thanh toán liên hàng trong hệ thống ngân hàng đến nội dung
công ty TNHH Phát Đạt thanh toán tiền mua hàng cho công ty cổ phần Hưng Thịnh
số tiền 50.000.000đ.
2

9. DN Công Thành yêu cầu ngân hàng trích 30.000.000đ từ tài khoản của mình
chuyển trả cho DN An Bình mở tài khoản tại ngân hàng SHB có tham gia thanh toán bù
trừ.
10. Lãi nhập vốn cho tiền gửi thanh toán của khách hàng 34.000.000đ.
11. Bà Sang yêu cầu chuyển 55.000.000đ từ tiền gửi tiết kiệm 3 tháng cùng tiền lãi
của kỳ hạn này sang gửi tiết kiệm định kỳ 6 tháng, lãi suất là 2,5%/3 tháng.
12. Trả lãi tiền gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng cho khách hàng 5.400USD.
13. Tính lãi tiền gửi tiết kiệm phải trả cho khách hàng ...
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Bài 1:
Ngày 31/8/08 tại một NHTM có một số liệu tổng hợp như sau: (Đvt: Triệu đồng)
1. Cho vay trong nước 181.202
2. Phát hành Các giấy tờ có giá 40
3. Tài sản nợ khác 180.739
Trong đó: Thanh toán vốn 177.399
4. Tiền mặt 3.899
5. Tài sản cố định 4.989
6. Tiền gửi của khách hàng 120.883
7. Tiền gửi tại NHNN 3.980
8. Tiền vay Tổ chức tín dụng 26
9. TS có khác 127.078
10. Tiền gửi của KBNN 1.800
11. Vốn và các quỹ của TCTD 17.660
Yêu cầu: Lập lại bảng CĐKT của NH
Bài 2:
Ngày 30/7/08 tại một NHTM X có một số liệu tổng hợp như sau: (Đvt: Triệu đồng)
1. Tiền mặt 4.105
2. Tiền gửi của khách hàng 121.483
3. Tiền vay Tổ chức tín dụng 29
4. Các giấy tờ có giá 381
1
bài tập môn kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập môn kế toán ngân hàng - Người đăng: thanhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
bài tập môn kế toán ngân hàng 9 10 218