Ktl-icon-tai-lieu

bài tập môn kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi thanhtuyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 7568 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Bài 1:
Ngày 31/8/08 tại một NHTM có một số liệu tổng hợp như sau: (Đvt: Triệu đồng)
1. Cho vay trong nước
2. Phát hành Các giấy tờ có giá
3. Tài sản nợ khác
Trong đó: Thanh toán vốn

181.202
40
180.739
177.399

4. Tiền mặt

3.899

5. Tài sản cố định
6. Tiền gửi của khách hàng

4.989
120.883

7. Tiền gửi tại NHNN

3.980

8. Tiền vay Tổ chức tín dụng

26

9. TS có khác
10. Tiền gửi của KBNN
11. Vốn và các quỹ của TCTD

127.078
1.800
17.660

Yêu cầu: Lập lại bảng CĐKT của NH
Bài 2:
Ngày 30/7/08 tại một NHTM X có một số liệu tổng hợp như sau: (Đvt: Triệu đồng)
1. Tiền mặt
2. Tiền gửi của khách hàng
3. Tiền vay Tổ chức tín dụng
4. Các giấy tờ có giá

4.105
121.483
29
381
1

5. Tiền gửi tại NHNN
6. Tín dụng đối với các tổ chức và cá nhân
7. Tài sản cố định

3.980
211.726
4.989

8. TS có khác

128.115

9. Tài sản nợ khác

211.564

Trong đó: Thanh toan vốn

207.923

10. Vốn và các quỹ của TCTD
11. Tiền vay NHNN

17.658
1.800

Yêu cầu: Lập lại bảng CĐKT của NH
Bài 3:
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Nhận tiền gửi tiết kiệm 6 tháng của bà Hằng số tiền 6.000.000 đ.
2. Ông Lê Bửu yêu cầu mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và
chuyển 15.000.000 từ tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng sang.
3. Khách hàng rút tiền lãi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng là 1.500.000đ.
4. Bà X lĩnh tiền lãi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng là 6.000.000đ, đồng thời yêu cầu
chuyển 30.000.000đ từ tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng sang tiền gửi tiết kiệm kỳ
hạn 3 tháng.
5. Ông An đến rút tiền lãi tiết kiệm định kỳ 3 tháng 900.000đ, vốn gốc là
30.000.000đ ông tiếp tục gửi thêm một kỳ hạn nữa.
6. Thu tiền mặt do khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn dưới 12 tháng 2.400USD.
7. Ông Bửu rút hết tiền hiện có trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ
hạn, lãi ông nhận được là 550.000đ.
8. Nhận giấy báo thanh toán liên hàng trong hệ thống ngân hàng đến nội dung
công ty TNHH Phát Đạt thanh toán tiền mua hàng cho công ty cổ phần Hưng Thịnh
số tiền 50.000.000đ.
2

9. DN Công Thành yêu cầu ngân hàng trích 30.000.000đ từ tài khoản của mình
chuyển trả cho DN An Bình mở tài khoản tại ngân hàng SHB có tham gia thanh toán bù
trừ.
10. Lãi nhập vốn cho tiền gửi thanh toán của khách hàng 34.000.000đ.
11. Bà Sang yêu cầu chuyển 55.000.000đ từ tiền gửi tiết kiệm 3 tháng cùng tiền lãi
của kỳ hạn này sang gửi tiết kiệm định kỳ 6 tháng, lãi suất là 2,5%/3 tháng.
12. Trả lãi tiền gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng cho khách hàng 5.400USD.
13. Tính lãi tiền gửi tiết kiệm phải trả cho khách hàng ...
4. Nhận giấy báo thanh toán liên hàng trong hệ thống ngân hàng đến nội dung công
ty TNHH An Tâm thanh toán tiền mua hàng cho công ty cổ phần Bình Nguyên số tiền
30.000.000đ.
5. DN Z lập UNC yêu cầu ngân hàng trích 30.000.000đ t tài khoản của mình
chuyển trả cho DN Y mở tài khoản tại ngân hàng SHB TPHCM. Phí dịch vụ 0,05%,
thuế suất thuế GTGT là 10%.
Yêu cầu: Hãy xử lý các nghiệp vụ kinh tế trên.
Bài 6: Tại NHTMCP Việt Á các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày 15/3/Y như
sau:
1. Ông Tuấn nộp chứng minh nhân dân kèm sổ tiền gửi kỳ hạn 9 tháng mở
ngày 15/8/Y-1, số tiền 500trđ, lãi suất 12%/năm, nhận lãi khi đáo hạn. Ông Tuấn đề nghị
rút tiền trước hạn bằng tiền mặt. Theo quy định, nếu rút tiền trước hạn thì khách hàng sẽ
được hưởng tiền lãi theo mức lãi suất 2,4%/năm. Trước đó, ngân hàng đã dự chi trả lãi
cho khách hàng được 5 tháng.
2. Nguyễn Thị Tâm nộp 200trđ tiền mặt kèm chứng minh nhân dân để gửi tiền
gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3 tháng có dự thưởng, lãi suất 11%/năm.
3. Ông Nguyễn Thành Nam nộp chứng minh nhân dân kèm sổ tiết kiệm kỳ hạn
6 tháng nay đến hạn, số tiền 80.000.000đ, lãi suất 12%/năm, lãnh gốc lãi khi đến
hạn. Ông đề nghị rút toàn bộ gốc lãi bằng tiền mặt. Ngân hàng đã dự chi trả lãi cho
toàn bộ tiền gửi trên.
4. Ông Nan Hà nộp 5.000 EUR kèm chứng minh nhân dân đề nghị gửi tiết kiệm kỳ
hạn 3 tháng.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. Biết rằng các tài khoản
có liên quan có đủ số dư để hoạch toán.
Bài 7: Ngày 31/3/J, tại NHNNo&PTNT CN Đà Nẵng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
như sau:
1. Ông Nguyễn Nam nộp vào ngân hàng số tiền 50trđ kèm CMND đề nghị gửi tiết
kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm là 12%/năm.
5
bài tập môn kế toán ngân hàng - Trang 6
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập môn kế toán ngân hàng - Người đăng: thanhtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
bài tập môn kế toán ngân hàng 9 10 946