Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn quản trị doang nghiệp

Được đăng lên bởi Pek Lusubu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BASIC COMPANY DATA
Name of company

NGOC VIET CO., LTD

THÔNG TIN CƠ BẢN

Office
& Factory
Address
Tên
công
ty
Địa
chỉ văn Address
phòng & nhà xưởng
Showroom
Địa chỉ cửa hàng
Establishing year
Năm thành lập
Telephone
Điện
Fax thoại

CÔNG TY
TNHH
NGỌC
117/12E
Dien
Bien
Phu,VIỆT
Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi
Minh City
117/12 E ĐIỆN BIÊN PHỦ, P15, Q BÌNH THẠNH

326 Tran Binh Trong, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City
326 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
December 10th, 2009
Ngày 10 tháng 12 năm 2009
08. 3938 1639 – 08. 3830 5839
08. 3938 1639 – 08. 3830 5839

Fax
Email
Email

tranhdaquy@ngocvietart.com
tranhdaquy@ngocvietart.com

Website
Website
Mô
hình
công ty
Type
of company

LTD

Người
hệ + ĐTDĐ
Contactliên
person

HỒHo
THỊThi
NGỌC
HIỀN
- 098
466 8439
Ms
Ngoc
Hien
– Director

Số
lượngofnhân
viên
Number
employees

Chính thức:
Permanent
: 1010 người
Thời vụ: : 20
20 người
Temporary

Diện
tíchsize
nhà xưởng
Factory

380 m2 m2
………380..
300 BỨC 40X60 CM / 1THANG
300 P/ MONTH

Khả
năng sản
xuất
Production
capacity
Mô
tả về công
ty
Company
descriptions

Market

Thị trường xuất khẩu

TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH Ngọc Việt chính thức thành lập ngày 10 tháng 12
Ngoc Viet Company was formally established on December 10 th,
năm 2009. Với thương hiệu NVA (Ngọc Việt Art), Công ty hoạt
2009. With the trade name NVA( Ngoc Viet Art ), the company
động chuyên
về lĩnh vựcpainting
sản xuất production,
tranh đá quý,
với 100%
nguyênnatural
liêu là
specializes
in germstone
using
các loại
đá quý
nên
sắc của germstone
tranh rất độc
đáo và companies
hoàn toàn tự
colors.
NVA
is one
ofmàu
the leading
painting
in
Vietnam.
As ađã
pioneer
the làcreation
of great
germstone
art works,
nhiên. NVA
khẳnginđịnh
một trong
những
thương hiệu
đẳng
the
hashàng
confirmed
strongly
vivid
cấpcompany
tranh đá quý
đầu tại Việt
Nam. Làthe
Công
ty tiênbeauty
phong of
“Masterpieces from the nature” of germstones in each detail of its
trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật tranh đá quý, NVA đã vẽ nên
works. NVA germstone paintings are varied in many types, from
SẮC MÀU
của đá quý
trên mỗi
đường nét
trong
tranh. Tranh
đá
landscape
to portrait
paintings.
Besides,
NVA
provides
germstone
quý NVA
rất nhiều
thể loại đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu từ tranh
jewelries
andcófengsui
stones.
phong cảnh cho đến tranh chân dung , đặc biệt là sáng tạo mẫu tranh
theo ý tưởng
củaUnited
khách
hàng...
Bên cạnh
đó, NVA còn cung
Germany,
Austria,riệng
France,
States,
Austr...
BASIC COMPANY DATA
Name of company
NGOC VIET CO., LTD
Office & Factory Address
117/12E Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh District, Ho Chi
Minh City
Showroom Address
326 Tran Binh Trong, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City
Establishing year
December 10
th
, 2009
Telephone
08. 3938 1639 – 08. 3830 5839
Fax
Email
tranhdaquy@ngocvietart.com
Website
www.ngocvietart.com
Type of company
LTD
Contact person
Ms Ho Thi Ngoc Hien – Director
Number of employees
Factory size
Production capacity
Permanent : 10
Temporary : 20
………380.. m
2
300 P/ MONTH
Company descriptions
Ngoc Viet Company was formally established on December 10
th
,
2009. With the trade name NVA( Ngoc Viet Art ), the company
specializes in germstone painting production, using 100% natural
colors. NVA is one of the leading germstone painting companies in
Vietnam. As a pioneer in the creation of great germstone art works,
the company has confirmed strongly the vivid beauty of
Masterpieces from the nature of germstones in each detail of its
works. NVA germstone paintings are varied in many types, from
landscape to portrait paintings. Besides, NVA provides germstone
jewelries and fengsui stones.
Market Germany, Austria, France, United States, Australia, Japan…
THÔNG TIN CƠ BẢN
Tên công ty CÔNG TY TNHH NGỌC VIỆT
Địa chỉ văn phòng & nhà xưởng 117/12 E ĐIỆN BIÊN PHỦ, P15, Q BÌNH THẠNH
Địa chỉ cửa hàng
326 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM
Năm thành lập
Ngày 10 tháng 12 năm 2009
Điện thoại
08. 3938 1639 – 08. 3830 5839
Fax
Email
tranhdaquy@ngocvietart.com
Website
www.ngocvietart.com
Mô hình công ty
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Người liên hệ + ĐTDĐ HỒ THỊ NGỌC HIỀN - 098 466 8439
Số lượng nhân viên
Diện tích nhà xưởng
Khả năng sản xuất
Chính thức: 10 người
Thời vụ: 20 người
380 m2
300 BỨC 40X60 CM / 1THANG
Mô tả về công ty
Công ty TNHH Ngọc Việt chính thức thành lập ngày 10 tháng 12
năm 2009. Với thương hiệu NVA (Ngọc Việt Art), Công ty hoạt
động chuyên về lĩnh vực sản xuất tranh đá quý, với nguyên liêu là
các loại đá quý nên màu sắc của tranh rất độc đáo và hoàn toàn tự
nhiên. NVA đã khẳng định là một trong những thương hiệu đẳng
cấp tranh đá quý hàng đầu tại Việt Nam. Là Công ty tiên phong
trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật tranh đá quý, NVA đã vẽ nên
SẮC MÀU của đá quý trên mỗi đường nét trong tranh. Tranh đá
quý NVA có rất nhiều thể loại đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu từ tranh
phong cảnh cho đến tranh chân dung , đặc biệt là sáng tạo mẫu tranh
theo ý tưởng riệng của khách hàng... Bên cạnh đó, NVA còn cung
cấp trang sức đá quý và đá phong thủy
Thị trường xuất khẩu MỸ, ĐÀI LOAN, CANNADA, PHÁP, …
Bài tập môn quản trị doang nghiệp - Người đăng: Pek Lusubu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập môn quản trị doang nghiệp 9 10 638