Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phân tích và hoạch định chiến lược

Được đăng lên bởi doanson31
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP NHÓM 5
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY
TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SỐ 1
Đơn vị: Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Số 1.
Địa chỉ: ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi.
Công ty tư vấn thiết kế xây dựng số 1 được thành lập tháng 04/2003 do sở Kế
hoạch đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp giấy phép hoạt động.
Với phương châm “Uy tín – Sáng tạo – Hiệu quả” luôn mang phương châm này
đến với tất cả khách hàng của mình, là một trong những công ty tư vấn thiết kế xây dựng
có uy tín của tỉnh Bạc Liêu. Công ty ngày càng nhận được nhiều sự tín nhiệm của các
chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh. Công ty luôn mang đến cho nhà đầu tư tính bền vững,
thẩm mỹ, kinh tế và hữu dụng ở các công trình do công ty làm tư vấn.
1. Xác định tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu.
* Tầm nhìn.
Đến năm 2015 công ty sẽ trở thành một công ty nghiên cứ tư vấn thiết kế xây
dựng lớn nhất của tỉnh Bạc Liêu và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cung cấp những
dịch vụ tư vấn đạt chất lượng cao.
* Sứ mạng.
Công ty là lựa chọn của các cá nhân, công ty có nhu vầu về tư vấn, thiết kế, góp
phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Do đó công ty luôn thực hiện
phương châm “Kinh doanh chú trọng đáp ứng yêu cầu khách hàng bằng chất lượng,
hiệu quả, tạo sự tin cậy cho khách hàng trong mọi công việc do công ty làm tư vấn” là
nơi tạo nguồn nhân lực về tư vấn thiết kế, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ
nhân lực cho địa phương.
* Mục tiêu.
Đảm bảo tính bền vững, thẩm mỹ, kinh tế, hữu dụng của các công trình, cung cấp
những bản thiết kế đạt yêu cầu về chất lượng cũng như thẩm mỹ với giá cả hợp lý

Mở rộng hoạt động của công ty, phát huy tiềm năng, kinh nghiệm để phát triển
ngành nghề; thực hiện mục tiêu mở rộng thị trường. Tập trung vào thành phố Bạc
Liêu, huyện đang phát triển như Giá rai, Vĩnh Lợi, Phước Long, các tỉnh lân cận như
Cà Mau, Sóc Trăng, …tham gia tư vấn các công trình lớn để tạo uy tín cho công ty.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh của công ty để đảm bảo phát triển ngành nghề.
Không ngừng nâng cao đời sống nhân viên công ty, xây dựng thương hiệu, hình
ảnh công ty trong và ngoài tỉnh, ứng dụng những thành tựu, khoa học, kỷ thuật vào công
việc, xây dựng đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu kỷ thuật.
2. Phân tích và dự báo môi trường kinh doanh.
* Môi trường kinh tế:
Bạc Liêu, từ khi tái lập đến nay nền kinh tế đã có bước phát triển mạnh, tăng
trưởng kinh tế những năm qua luôn đạt ở mức cao bình quân 12%/ năm trở lên. Do ảnh
hưởng của khủng hoảng kinh tế nên giai đoạn 2007 – 2010 kinh tế có phần chậm...
BÀI TẬP NHÓM 5
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY
TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SỐ 1
Đơn vị: Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Số 1.
Địa chỉ: ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi.
Công ty vấn thiết kế y dựng s 1 được thành lập tháng 04/2003 do sở Kế
hoạch đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp giấy phép hoạt động.
Với phương châm “Uy tín Sáng tạo Hiệu quả” luôn mang phương châmy
đến với tất cả khách hàng của mình, là một trong những công ty tư vấn thiết kế xây dựng
uy tín của tỉnh Bạc Liêu. Công ty ngày càng nhận được nhiều sự tín nhiệm của các
chủ đầu trong ngoài tỉnh. Công ty luôn mang đến cho n đầu tư tính bền vững,
thẩm mỹ, kinh tế và hữu dụng ở các công trình do công ty làm tư vấn.
1. Xác định tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu.
* Tầm nhìn.
Đến năm 2015 công ty sẽ trở thành một công ty nghiên cứ vấn thiết kế xây
dựng lớn nhất của tnh Bạc Liêu và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cung cấp những
dịch vụ tư vấn đạt chất lượng cao.
* Sứ mạng.
Công ty lựa chọn của các nhân, công ty nhu vầu về vấn, thiết kế, góp
phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Do đó công ty luôn thực hiện
phương châm “Kinh doanh chú trọng đáp ứng yêu cầu khách hàng bằng chất lượng,
hiệu quả, tạo sự tin cậy cho khách hàng trong mọi công việc do công ty làm vấnlà
nơi tạo nguồn nhân lực v vấn thiết kế, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ
nhân lực cho địa phương.
* Mục tiêu.
Đảm bảo tính bền vững, thẩm mỹ, kinh tế, hữu dụng của c công trình, cung cấp
những bản thiết kế đạt yêu cầu về chất lượng cũng như thẩm mỹ với giá cả hợp lý
Bài tập phân tích và hoạch định chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phân tích và hoạch định chiến lược - Người đăng: doanson31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập phân tích và hoạch định chiến lược 9 10 270