Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận Marketing công ty sữa vinamilk

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Quyền
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 12949 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Bài thảo luận marketing
nhóm 04_lớp TL01

Câu hỏi thảo luận:
• Lựa chọn một sản phẩm cụ thể trên
thị trường,
• Phân tích các yếu tố cơ bản ảnh
hưởng tới giá của sản phẩm ấy!

Sản phẩm sữa Vinamilk
1
2
3
4
5

Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược
giá của Vinamilk
Các chiến lược giá của Vinamilk
Định giá chiến lược giá của Vinamilk

Một số chiến lược giá của Vinamilk

6

Kết luận

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

KHÁI QUÁT CHUNG
•

Thành lập: năm 1976

•

Thành viên trực thuộc: Thống Nhất,
Trường Thọ, Dielac

•

Tổng số CBCNV: 4.500 người

•

Đạt được nhiều thành tích và nhiều
danh hiệu cao quý do Nhà nước
khen tặng

-“ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua
ngành Công nghiệp “ ( 1992-2005)
-Huân chương Độc lập hạng Nhì
- Top 100 thương hiệu nổi tiếng do bộ
công thương bình chọn

I. Giới thiệu về sản phẩm
Sản phẩm
-Sản phẩm chủ
lực:

-Sản phẩm có
giá trị cộng
thêm:

+ Sữa nước

+ sữa đặc
+ yoghurt ăn
+ yoghurt uống
+kem
+phó mát.

+ Sữa bột

Danh mục sản phẩm

Sữ
a đặ
kem
c
ông
thọ

Nước uống
đóng chai

Bộ
d ư t di
ỡn nh
g

Café trà

ua
ch
a
Sữ ng
uố

t
a bộ
Sữ

Nư
trá ớc
i c ép
ây

Vinamilk

hu
ac
Sữ
a

Sữ
a tư
ơi

Phô mai

ép
c
ướ cây
N i
trá

II.Các nhân tố ảnh hưởng đến
chiến lược giá
Các nhân tố bên trong : + Các mục tiêu marketing
+Marketing-mix
+Chi phí
+Các nhân tố khác
-Các nhân tố bên ngoài: + Đặc điểm của thị trường và
cầu
+bản chất các nhân tố cạnh
tranh
+Các nhân tố khác

III. Phân tích ảnh hưởng của các yếu
tố cơ bản đến giá của Vinamilk
Tầm quan trọng của giá

1

Mục tiêu marketing

2
3
4

Chi phí sản xuất kinh doanh
Uy tín và chất lượng sản phẩm

5

Nhu cầu, tâm lý tiêu dùng sp sữa
6

Giá của đối thủ cạnh tranh

Tầm quan trọng của giá
• Giá được coi là yếu tố cạnh tranh
quan trọng trong việc thu hút khách
hàng của mọi doanh nghiệp. Vì vậy,
việc đưa ra được chính sách gía phù
hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,
giúp cho Vinamilk có chiến lược kinh
doanh hiệu quả

Mục tiêu marketing của
Vinamilk
• - Tối đa hóa lợi nhuận hiện hành
• - Dẫn đầu thị phần và dẫn đầu về chất
lượng
• - Tối đa hóa giá trị của cổ đông và theo
đuổi chiến lược phát triển kinh doanh

Chi phí sản xuất kinh doanh
• Đầu tư công nghệ,
dây chuyền sản
xuất.
• Chi phí Nguyên liệu
đầu vào
• Chi phí bán hàng

Uy tín và chất lượng sản phẩm
• sản phẩm có chất lượng cao, đảm
bảo, có uy tín , tạo được lòng tin
cho người tiêu dùng thì sẽ cho phép
doanh nghiệp có thể định giá bán
cao mà không gây những phản ứng
từ phía người tiêu dùng. Hiện nay
những sản phẩm sữa Dielac Vinamilk có chất lượ...