Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận môn quan hệ lao động

Được đăng lên bởi Thanh Liem
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thảo luận môn quan hệ lao động
I. Ví dụ minh họa.
Sáng 28.5.2007, khoảng 1.800 công nhân (CN) lao động tại Công ty Sanyo Di
Solution (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) đã đồng loạt đình công để phản đối thông
báo thay đổi giờ làm việc. Công ty Sanyo Di Solution là doanh nghiệp vốn đầu tư
100% của Nhật, chuyên sản xuất máy ảnh kỹ thuật số.
Trước đây, CN tại công ty làm việc theo giờ hành chính 8 giờ/ngày và 5 ngày/tuần,
nhưng do công ty ra thông báo từ 1.7.2007 sẽ tổ chức cho CN làm 2 ca 3 kíp (làm
4 ngày, nghỉ 2 ngày và đổi tiếp ca 2). Với cách bố trí giờ làm việc như trên, CN sẽ
không được nghỉ ngày chủ nhật như trước nên đã phản ứng.
Theo Ban giám đốc công ty, việc thay đổi giờ làm việc là do nhu cầu sản xuất và
điều này không vi phạm Luật Lao động nên không điều chỉnh lại theo yêu cầu của
CN. Đoàn giải quyết đình công đã đến làm việc, giải thích và vận động CN trở lại
làm việc, nhưng đến chiều cùng ngày CN vẫn không chấp nhận và bỏ ra về.
Do không có sự tham khảo ý kiến của người lao động hoặc tập thể người lao động
trước khi ra quyết định, cả 2 bên không tạo điều kiện cho nhau làm việc cũng như
giải quyết khó khăn nên không có sự hợp tác giữa người lao động và người sử
dụng lao động. Sự việc này dẫn tới sản xuất bị trì trệ, cả công ty và công nhân đều
không có lợi dẫn đến năng suất lao động giảm sút.

II.
1.

Các chủ thể tham gia vào quan hệ lai động và đặc điểm trong tình
huống.
Các chủ thể tham gia vào quan hệ lao động:

+ Người lao động
+ Người sử dụng lao động
+ Đại diện của bên sử dụng lao động
+ Nhà nước

2.

Đặc điểm của các bên tham gia vào quan hệ lao động trong tình huống trên
là:

_ Người lao động:
+ Người lao động ở trình độ phổ thông nên nhận thức còn chưa cao.
+ Người lao động chưa biết dựa vào tổ chức công đoàn ( tổ chức có trách nhiệm
bảo vệ người lao động)
+ Nhận thức còn kém nên chưa biết cách thức cũng như chưa đủ khả năng để bày
tỏ ý kiến, quan điểm, những vẫn đề của chung của người lao động.
+ Thiếu sự am hiểu về pháp luật trong vấn đề lao động, họ không biết cách giải
quyết theo quy định của nhà nước để đem lại hiệu quả cao.
_ Đối với người sử dụng lao động:
+ Tiến hành đưa ra quyết định thay đổi giờ làm việc mà không hỏi ý kiến của công
nhân
+ Chưa có sự trao đổi, bàn bạc giữa 2 bên để đưa đến ý kiến thống nhất do vậy đã
gây nên những bất đồng khó tránh khỏi.
+ Tuy sự thay đổi trong chính sách giờ làm việc của công ty không trái pháp luật
nhưng nó lại ảnh hưởng đến công việc, giiờ giấc sinh hoạt khác của nhân viên nên
họ sẽ có nhữ...
Bài thảo luận môn quan hệ lao động
I. Ví dụ minh họa.
Sáng 28.5.2007, khoảng 1.800 công nhân (CN) lao động tại Công ty Sanyo Di
Solution (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) đã đồng loạt đình công để phản đối thông
báo thay đổi giờ làm việc. Công ty Sanyo Di Solution doanh nghiệp vốn đầu
100% của Nhật, chuyên sản xuất máy ảnh kỹ thuật số.
Trước đây, CN tại công ty làm việc theo giờ hành chính 8 giờ/ngày và 5 ngày/tuần,
nhưng do công ty ra thông báo t1.7.2007 sẽ tổ chức cho CN làm 2 ca 3 kíp (làm
4 ngày, nghỉ 2 ngày đổi tiếp ca 2). Với cách bố trí giờ làm việc như trên, CN s
không được nghỉ ngày chủ nhật như trước nên đã phản ứng.
Theo Ban giám đốc công ty, việc thay đổi giờ làm việc do nhu cầu sản xuất
điều này không vi phạm Luật Lao động nên không điều chỉnh lại theo yêu cầu của
CN. Đoàn giải quyết đình công đã đến làm việc, giải thích vận động CN trở lại
làm việc, nhưng đến chiều cùng ngày CN vẫn không chấp nhận và bỏ ra về.
Do không sự tham khảo ý kiến của người lao động hoặc tập thể người lao động
trước khi ra quyết định, cả 2 bên không tạo điều kiện cho nhau làm việc cũng như
giải quyết khó khăn nên không sự hợp tác giữa người lao động và người sử
dụng lao động. Sự việc này dẫn tới sản xuất bị trì trệ, cả công ty công nhân đều
không có lợi dẫn đến năng suất lao động giảm sút.
II. Các chủ thể tham gia vào quan hệ lai động và đặc điểm trong tình
huống.
1. Các chủ thể tham gia vào quan hệ lao động:
+ Người lao động
+ Người sử dụng lao động
+ Đại diện của bên sử dụng lao động
+ Nhà nước
Bài thảo luận môn quan hệ lao động - Trang 2
Bài thảo luận môn quan hệ lao động - Người đăng: Thanh Liem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài thảo luận môn quan hệ lao động 9 10 549