Ktl-icon-tai-lieu

Bai thuyết trình chiến lược kinh doanh của cà phê tring nguyên

Được đăng lên bởi trung0508
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 12999 lần   |   Lượt tải: 12 lần
0

óm
h
N
ết
y
hu
t
h
rìn
t

:

- Giải ô chữ: Các bạn sẽ có 10

giây để suy nghĩ và trả lời .
-

1

T R U N G N G U Y Ê N

1

2

T H Ư Ơ N G H

2

3

U Y T

4

N H Ư Ợ N G Q U Y Ề N

4

5

G 7 M A R T

5

6

N Â U

6

7

N Ư Ớ C N G O À

OPEN

I

I

Ệ U

N

3

I

7

Câu 1: Gồm 11 chữ cái
0:10
0:05
0:03
0:02
0:01
0:09
0:08
0:07
0:06
0:04
0:00

Thương hiệu C. Fê nổi tiếng
nhất Việt Nam

Trở lại

Câu 2: Gồm 6 chữ cái

Người tiêu dung luôn
biết đến C. Fê Trung
Nguyên vì điều gì?

Trở lại

0:10
0:05
0:03
0:02
0:01
0:09
0:08
0:07
0:06
0:04
0:00

Câu 3: Gồm 8 chữ cái

0:10
0:05
0:03
0:02
0:01
0:09
0:08
0:07
0:06
0:04
0:00

Trong chiến lượng kinh doanh
Của mình, Trung Nguyên luôn
Đặt vấn đề quan trọng nhất
Là gi?
Trở lại

Câu 4: Gồm 7 chữ cái
0:10
0:05
0:03
0:02
0:01
0:09
0:08
0:07
0:06
0:04
0:00

Bước đột phá giúpTrung
Nguyên có mặt tại Nhật Bản
vào năm 2000
Bằng hình thức kinh doanh
nào?
Trở lại

Câu 5: Gồm 7 chữ cái
0:10
0:05
0:03
0:02
0:01
0:09
0:08
0:07
0:06
0:04
0:00

Hệ thống phân phối của
Trung Nguyên có tên gọi là
gì?

Trở lại

Câu 6: Gồm 6 chữ cái
0:10
0:05
0:03
0:02
0:01
0:09
0:08
0:07
0:06
0:04
0:00

Màu chủ đạo trên Logo của
Trung Nguyên là màu gi?

Trở lại

0:10
0:05
0:03
0:02
0:01
0:09
0:08
0:07
0:06
0:04
0:00

Câu 7: Gồm 10 chữ cái

Thị trường trong tương lai
mà Trung Nguyên hướng
tới ?

Trở lại

Mình có biết
C. Fe Trung
Nguyên
Không vây
ta
?!?

Giới thiệu về tập đoàn
Trung Nguyên
Thực trạng chiến lược kinh
doanh của cà phê Trung
Nguyên
Phương hướng – Giải pháp

I. Giới thiệu về tập đoàn Trung Nguyên
1. Lịch sử hình thành
 Ngày 16/6/1996: Đặng Lê Nguyên Vũ bắt đầu
khởi nghiệp ở Buôn Mê Thuột với nghề sản
xuất và kinh doanh trà và cà phê với nhãn hiệu
Cafe Trung Nguyên
Năm 1998: Trung Nguyên xuất hiện ở thành
phố Hồ Chí Minh bằng khẩu hiệu: “Mang lại
.
nguồn cảm hứng, sáng tạo mới” và con số 100
quán cà phê Trung Nguyên

Năm 2000: Đánh dấu sự phát triển bằng sự hiện
diện tại Hà Nội và lần đầu tiên nhượng quyền cho Nhật
Bản.
Năm 2001: Trung Nguyên có mặt trên khắp toàn
quốc và tiếp tục nhượng quyền tại Singapore,
Campuchia và Thái Lan.
Năm 2003: Ra đời cà phê hoà tan G7, xuất khẩu G7
đến các quốc gia phát triển
Năm 2004: Mở thêm quán cà phê Trung Nguyên ở
Nhật Bản, mạng lưới 600 quán cà phê tại Việt Nam, 121
nhà phân phối, 7000 điểm bán hàng và 59.000 cửa hàng
bán lẻ sản phẩm.
Năm 2005: Khánh thành nhà máy rang xay tại Buôn
Ma Thuột và nhà máy cà phê lớn nhất Việt Nam tại Bình
Dương với công suất rang xay là 10.000 tấn/1 năm và cà
phê...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bai thuyết trình chiến lược kinh doanh của cà phê tring nguyên - Người đăng: trung0508
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bai thuyết trình chiến lược kinh doanh của cà phê tring nguyên 9 10 881