Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình Văn hóa doanh nghiệp va đạo đức kinh doanh của VNPT

Được đăng lên bởi Pé MoOn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TrườngĐạihọcHùngVươngthànhphốHồChíMinh
KhoaQuảntrịkinhdoanh
Lớp10QK4 -nhóm10
Môn:Vănhóadoanhnghiệpvàđạođứckinhdoanh

ĐỀ TÀI:
VănhóadoanhnghiệpcủaTậpđoànbưuchínhviễnthông
ViệtNam - VNPT

Thànhviênnhóm10:

•HuỳnhPhạmThảoTrinh
•NguyễnThịKimPhượng
•VõTấnPhương
•TháiTấnPhú
•LêTấnĐạt

Lịch sử hình thành phát triển của VNPT
Sản phẩm của VNPT

Triết lý kinh doanh của VNPT
Tầm nhìn và Sứ mệnh của VNPT
Chiến lược, mục tiêu dài hạn của VNPT
Biểu hiện văn hóa của VNPT
Đặc điểm văn hóa VNPT

Têncôngty:
Tênđầyđủ:TậpĐoànBưuChínhViễnThôngViệtNam
Têngiaodịchquốctế:Vietnam Posts andTelecommunications Group.
Trụsởchính:TòanhàVNPT,số57HuỳnhThúcKháng, Q.ĐốngĐa, TP.HàNội

I.

LịchsửhìnhthànhpháttriểncủaVNPT:

Ngày
26/03/2006

Tháng
1/2006

Ngày7/4/1990

II.SảnphẩmcủaVNPT:
SảnphẩmcủaVNPTrấtphongphúnhưcácsảnphẩmứngdụng,truyềndẫn,cápquang,
internet...CácsảnphẩmđãchinhphụckháchhàngbởichấtlượngdịchvụvàsảnphẩmnhưMegaVNN…

Nhữngsảnphẩmtiêubiểu

III.TriếtlýkinhdoanhcủaVNPT:

Vượtthácghềnh,càngmạnhmẽ:Vượtkhókhăn.
Quathăngtrầm.Khôngngừnglớnmạnh,vươncao,vươnxa.Chúngtôikhẳngđịnhbảnlĩnhtiênphongvànộilựchùngcường.

Vươnxatỏarộng,hòacảniềmvui:Nhưdòngsôngmangnặngphùsa,chúngtôichuyênchởthôngđiệpcủaniềmvui,sựtrùphúđ
ếnmọingườitrênmọimiềnđấtnước

Mangmộtniềmtin,tiếnrabiểnlớn:Hòasóngvàođạidương,chúngtôivữngbướccùngbạnbènămchâu,nuôilớnướcmơvàthự
chiệnnhữnghoàibão.

IV.TầmnhìnvàSứmệnhcủaVNPT:
TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

VNPTluônlàtậpđoàngiữvịtrísốmộttạiViệtNamvềpháttr

VNPTluônnỗlựctrongviệcứngdụngcóhiệuquảcôngngh

iểnBưuchínhviễnthông.
Cókhảnăngvươnrathịtrườngthếgiới,đủsứccạnhtranhvớ
icáctậpđoànviễnthônglớn.

ệBưuchính-ViễnthôngCôngnghệthôngtintiêntiếnđểmangđếnchongườitiê
udùng,nhândânViệtNamnhữnggiátrịtốtđẹpchocu
ộcsống.

V.Chiếnlược,mụctiêudàihạncủaVNPT:

VNPTluônxácđịnhlàtậpđoànkinhtếgiữvaitròchủlựccủaViệtNam,kinh
doanhđangànhnghề,đalĩnhvực,đasởhữu,trongđóBưuchínhViễnthôngCNTTlànòngcốt.Luônhướngtớimụctiêuvươnrathịtrườngthếgiớivàđ
ủsứccạnhtranhvớicáctậpđoànviễnthônglớntrongkhuvựcvàtrênthếgiớ
i;ứngdụngcóhiệuquảcáccôngnghệtiêntiếnvừađápứngyêucầuphụcvụ
Đảng,Nhànước,vừađảmbảoSXKD,phụcvụkháchhàngtốtnhất,manglại
lợiíchchođốitác,đónggóplợiíchchocộngđồng,nângcaođờisốngCBCN
V…

VI.BiểuhiệnvănhóacủaVNPT:

CácthànhtốcấuthànhvănhóacủaVNPT:
Tầngbềmặt

Tầngtrunggian

Tầngsâu

CácbiểutrưngtrựcquancủaVNPT:
1.Kiếntrúcđặctrưng:

Hệthốngkính
Cao,đồsộ

2.Nghilễ:

Khenthưởng

HĐvănhóa,nghệthuật

Traohọcbổng,tặngquà

Chươngtrìnhcanhạcgâyquỹ

Triânkháchhàng

3.Giaithoại:
ĐasốcáclãnhđạotiềnnhiệmcủaVNPTđềuthamgia...
TrườngĐạihọcHùngVươngthànhphốHồChíMinh
KhoaQuảntrịkinhdoanh
Lớp10QK4 -nhóm10
Môn:Vănhóadoanhnghiệpvàđạođứckinhdoanh
ĐỀ TÀI:
VănhóadoanhnghiệpcủaTậpđoànbưuchínhviễnthông
ViệtNam - VNPT
Bài thuyết trình Văn hóa doanh nghiệp va đạo đức kinh doanh của VNPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình Văn hóa doanh nghiệp va đạo đức kinh doanh của VNPT - Người đăng: Pé MoOn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài thuyết trình Văn hóa doanh nghiệp va đạo đức kinh doanh của VNPT 9 10 488