Ktl-icon-tai-lieu

Bản lĩnh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi thuqbltd
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bản lĩnh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế
Hôi nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp (DN).
Để các DN vượt qua được những khó khăn, mạo hiểm thì bản lĩnh của chủ DN là
quan trọng nhất. Nếu không phải là người gan dạ, mưu trí, nếu không có khí phách
và tinh thần phấn đấu gian khổ thì sẽ không thể vượt qua muôn ngàn sóng gió,
chèo lái con thuyền DN giữa những biến động giữ dội của kinh tế thị trường. Như
vậy, bản lĩnh của chủ DN không những là nguồn sống cho DN mà còn là nền tảng
giúp DN gặt hái được thành công. Để rèn luyện bản lĩnh của mình các chủ DN
phải hội tụ được 10 yếu tố sau:
1. Dám mạo hiểm.
Thể hiện ở sự hoạch định chiến lược, mục tiêu to lớn, ngay cả khi có biến
động thì chủ DN vẫn quyết định thực hiện và coi đó như một canh bạc. Thắng lợi
là tiền đề dựa trên tinh thần mạo hiểm của nhà DN và khả năng chấp nhận mạo
hiểm, mạo hiểm càng cao, thành quả càng lớn. Điều này thể hiện giá trị cơ bản của
chủ DN.
2. Sáng tạo.
Sáng tạo là tài nguyên hiếm có của chủ DN, là hành động dựa trên khả năng
sáng tạo tiền tài mới. Đây là sự đột phá, bước nhảy vọt và tiến lên phía trước. Chủ
DN không có hành động sáng tạo thì không có tiền đề, không có chiến tích đặc
biệt, DN sẽ không phát triển được.
3. Chí tiến thủ.
Tiến thủ chính là sự lỗ lực tiến lên phía trước để tạo ra giá trị cho bản thân.
Giữ vững chí tiến thủ chính alf động lực thúc đẩy DN phát triển.
4. Tinh thần hợp tác.
Hợp tác chính là sức mạnh đây là điều kiện then chốt để DN phát triển. Uy
tín của DN chính là mẫu chốt của sự hợp tác. Khi liên kết lại, DN sẽ phát triển
thịnh vượng, nếu tách nhau ra, DN sẽ đi đến thất bại.
Đối với chủ DN, tình thần hợp tác chính là cơ sở để họ làm nên sự nghiệp
lớn.
5. Biết đối mặt với rủi ro
Rủi ro và khủng hoảng luôn đi đôi với nhau, trong sự cạnh tranh khốc liệt
của thị trường, không một DN nào có thể chắc chắn là mình sẽ thành công. Các
chủ DN khi thành công phải suy tính lúc khó khăn, luôn phải chuẩn bị lo liệu
trước. Đó chính là ngưyên tắc vàng để DN thành công. Còn ngược lại, chủ DN

không có ý thức chuẩn bị cho lúc khó khăn thì khi gặp rủi ro sẽ lúng túng, không
biết xử trí và sẽ bị thị trường đào thải.
6. Đề ra quyết sách.
Quyết sách là quá trình chọn lựa trong việc xác định mục tiêu và con đường
đến mục tiêu, nhà DN lúc nào cũng phải đưa ra những quyết sách, mà quyết sách
chính xác hay không sẽ liên quan trực tiếp đến sự thất bại của DN. Vì vậy, chủ DN
khi đưa ra quyết sách phải phân tích tình huống cụ thể, linh hoạt trong m...
Bản lĩnh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế
Hôi nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp (DN).
Để các DN vượt qua được những k khăn, mạo hiểm thì bản lĩnh của chủ DN là
quan trọng nhất. Nếu không phải là người gan dạ, mưu trí, nếu không có khí phách
tinh thần phấn đấu gian khổ thì sẽ không thể vượt qua muôn ngàn sóng gió,
chèo lái con thuyền DN giữa những biến động giữ dội của kinh tế thị trường. Như
vậy, bản lĩnh của chủ DN không những là nguồn sống cho DN mà còn là nền tảng
giúp DN gặt hái được thành công. Để rèn luyện bản lĩnh của mình các chủ DN
phải hội tụ được 10 yếu tố sau:
1. Dám mạo hiểm.
Thể hiện sự hoạch định chiến lược, mục tiêu to lớn, ngay cả khi biến
động thì chủ DN vẫn quyết định thực hiệncoi đó như một canh bạc. Thắng lợi
tiền đề dựa trên tinh thần mạo hiểm của nhà DN và khả năng chấp nhận mạo
hiểm, mạo hiểm càng cao, thành quả càng lớn. Điều này thể hiện giá trị cơ bản của
chủ DN.
2. Sáng tạo.
Sáng tạo là tài nguyên hiếm có của chủ DN, là hành động dựa trên khả năng
sáng tạo tiền tài mới. Đây là sự đột phá, bước nhảy vọt và tiến lên phía trước. Chủ
DN không hành động sáng tạo thì không tiền đề, không chiến tích đặc
biệt, DN sẽ không phát triển được.
3. Chí tiến thủ.
Tiến thủ chínhs lỗ lực tiến lên phía trước để tạo ra giá trị cho bản thân.
Giữ vững chí tiến thủ chính alf động lực thúc đẩy DN phát triển.
4. Tinh thần hợp tác.
Hợp tác chính sức mạnh đâyđiều kiện then chốt để DN phát triển. Uy
tín của DN chính mẫu chốt của sự hợp tác. Khi liên kết lại, DN sẽ phát triển
thịnh vượng, nếu tách nhau ra, DN sẽ đi đến thất bại.
Đối với chủ DN, tình thần hợp tác chính sở để họ làm nên s nghiệp
lớn.
5. Biết đối mặt với rủi ro
Rủi ro và khủng hoảng luôn đi đôi với nhau, trong s cạnh tranh khốc liệt
của thị trường, không một DN nào có thể chắc chắn mình sẽ thành công. Các
chủ DN khi thành công phải suy tính lúc khó khăn, luôn phải chuẩn bị lo liệu
trước. Đó chính ngưyên tắc vàng để DN thành công. Còn ngược lại, chủ DN
Bản lĩnh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế - Trang 2
Bản lĩnh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế - Người đăng: thuqbltd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản lĩnh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế 9 10 911