Ktl-icon-tai-lieu

Bản mô tả công việc nhân viên bán hàng

Được đăng lên bởi Thoa Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LOGO

Code
Version
Dated
Page

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

:
: 1.0
: 10/01/2008
: Page 1 of 3

Document name:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ
I/ Thông tin chung:
Vị trí

Thời gian làm việc

Bộ phận
Quản lý trực tiếp
II/ Mục đích công việc
Trực tiếp bán hàng tại các siêu thị./.
III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Đảm bảo hàng hoá tại bộ phận phải đầy đủ: mã, loại, quy cách...
2. Thuộc tất cả các mã hàng đang bán (cũ lẩn mới).
3. Nắm tốt các kỷ năng về sản phẩm: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, from sản phẩm, kiểu dáng,
tính năng, bao bì, dịch vụ chăm sóc khách hàng.
4. Nhập hàng: Căn cứ vào lượng hàng tồn và tốc độ tiêu thụ của từng mã hàng, nhân viên sẽ lên
bảng kê đặt hàng, sau đó chuyển cho giám sát bán hàng siêu thị xem và báo về công ty để
đặït hằng. Phải luôn chủ động trong việc đặt hàng và đảm bảo mỗi tuần nhập ít nhất là 1 lần.
5. Kiểm hàng tồn: Đếm số lượng theo mã, mod tại từng bộ phận và tổng kết cho ra số tổng tồn.
Phải luôn đảm bảo độ chính xác và tính trung thực trong việc kiểm hàng.
6. Xuất Bán: Thường xuyên có mặt tại khu vực trưng bày để giúp khách hàng lựa chọn sản
phẩm. Theo dõi tốc độ tiêu thụ của mỗi mã hàng và báo cáo chi tiết số lượng hàng cách 2
ngày/ lần.
7. Xuất Trả: Căn cứ vào mức độ tiêu thụ và ý kiến khách hàng cũng như thời gian tồn hàng ,
nhân viên bán hàng sẽ lên bảng kê xuất trả hàng về kho đối với những sản phẩm không còn
phù hợp ( tứ sản phẩm bị lỗi, hỏng hóc, dơ, không còn được ưa chuộng, bán chậm……). Sau
đó nhân viên sẽ làm việc trực tiếp với giám sát bán hàng siêu thị về bảng kê xuất trả và báo
cáo về công ty. Mỗi lô hàng xuất trả sẽ được quản lý kênh và bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra lại
trước khi nhập kho, khi đó các lỗi hỏng hóc quá nặng (không thể sửa) nếu do bảo quản không
cẩn thẩn thì nhân viên sẽ bị trừ vào tiền trách nhiệm vào mỗi tháng. Thời gian xuất trả không
được quá 2 lần/ tháng.

LOGO

COMPANY NAME
Adress:
Phone:
Email:

Code
Version
Dated
Page

:
: 1.0
: 10/01/2008
: Page 2 of 3

Document name:
8. Bảo Quản Hàng Hoá: Các nhân viên có nhiệm vụ luôn chăm chút hàng hoá, giữ gìn vệ sinh
sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm đúng cách. Báo cáo ngay với giám
sát bán hàng siêu thị, quản lý siêu thị khi phát hiện ra các hiện tượng mất mát, cố ý phá hoại
sản phẩm.
9. Khi phát hiện trường hợp hàng hoá không đảm bảo chất lượng thì phải xếp lại (lập danh sách
báo cáo tổng số lượng của từng loại và lý do xuất trả) và xuất trả về kho công ty.
10. Trưng Bày hàng hoá: Luôn luôn đảm bảo sào kệ luôn g...
LOGO COMPANY NAME
Adress:
Phone: Email:
Code :
Version : 1.0
Dated : 10/01/2008
Page : Page 1 of 3
Document name:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ
I/ Thông tin chung:
Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp
II/ Mục đích công việc
Trực tiếp bán hàng tại các siêu thị./.
III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Đảm bảo hàng hoá tại bộ phận phải đầy đủ: mã, loại, quy cách...
2. Thuộc tất cả các mã hàng đang bán (cũ lẩn mới).
3. Nắm tốt các kỷ năng về sản phẩm: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, from sản phẩm, kiểu dáng,
tính năng, bao bì, dịch vụ chăm sóc khách hàng.
4. Nhập hàng: Căn cứ vào lượng hàng tồn và tốc độ tiêu thụ của từng mã hàng, nhân viên sẽ lên
bảng kê đặt hàng, sau đó chuyển cho giám sát bán hàng siêu thị xem và báo về công ty để
đặït hằng. Phải luôn chủ động trong việc đặt hàng và đảm bảo mỗi tuần nhập ít nhất là 1 lần.
5. Kiểm hàng tồn: Đếm số lượng theo mã, mod tại từng bộ phận và tổng kết cho ra số tổng tồn.
Phải luôn đảm bảo độ chính xác và tính trung thực trong việc kiểm hàng.
6. Xuất Bán: Thường xuyên có mặt tại khu vực trưng bày để giúp khách hàng lựa chọn sản
phẩm. Theo dõi tốc độ tiêu thụ của mỗi mã hàng và báo cáo chi tiết số lượng hàng cách 2
ngày/ lần.
7. Xuất Trả: Căn cứ vào mức độ tiêu thụ và ý kiến khách hàng cũng như thời gian tồn hàng ,
nhân viên bán hàng sẽ lên bảng kê xuất trả hàng về kho đối với những sản phẩm không còn
phù hợp ( tứ sản phẩm bị lỗi, hỏng hóc, dơ, không còn được ưa chuộng, bán chậm……). Sau
đó nhân viên sẽ làm việc trực tiếp với giám sát bán hàng siêu thị về bảng kê xuất trả và báo
cáo về công ty. Mỗi lô hàng xuất trả sẽ được quản lý kênh và bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra lại
trước khi nhập kho, khi đó các lỗi hỏng hóc quá nặng (không thể sửa) nếu do bảo quản không
cẩn thẩn thì nhân viên sẽ bị trừ vào tiền trách nhiệm vào mỗi tháng. Thời gian xuất trả không
được quá 2 lần/ tháng.
Bản mô tả công việc nhân viên bán hàng - Trang 2
Bản mô tả công việc nhân viên bán hàng - Người đăng: Thoa Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản mô tả công việc nhân viên bán hàng 9 10 493