Ktl-icon-tai-lieu

Bảng giá rau củ quả

Được đăng lên bởi Quyen Pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG GIÁ RAU - CỦ - QUẢ
Ngày: 01 -> 30/12/2014
Mã
SP

Tên rau củ quả

01

Bí Đao

02

Đơn Vị: Đồng/Kg
Xuất xứ

Giá
loại I

Giá
loại II

Mô tả

Đà Lạt

4.000

Bí Đỏ

Miền Tây

7.000

03

Ngô Bao Tử

Miền Tây

20.000

04

Bí Đỏ Hồ Lô

Buôn Mê

11.000

05

Bông Cải Xanh

Đà Lạt

22.000

06

Bông Cải Trắng

Đà Lạt

25.000

07

Bông Cải Trắng

Hà Nội

08

Bầu

09

Bông Atisô

10

Bắp Cải Tròn

Đà Lạt

5.000

11

Cải Sậy

Đà Lạt

7.000

12

Cải Bó Xôi

Đà Lạt

13.000

x

có

13

Cải Thảo

Đà Lạt

8.000

x

có

14

Cải Xoong

Miền Tây

22.000

có

15

Cải Thìa

Miền Tây

7.000

có

16

Cải Ca Ron

Đà Lạt

15.000

có

17

Cải Ngọt

Miền Tây

5.000

18

Cần Tây

Miền Tây

9.000

19

Cải Bẹ Xanh

Miền Tây

7.000

20

Cần Tây

Gò Công

10.000

21

Chanh Giấy

Miền Tây

15.000

22

Cà Rốt TQ

T Quốc

15.000

23

Cà Rốt Đà Lạt

Đà Lạt

16.000

x

có

24

Cà Chua

Đà Lạt

9.000

x

có

25

Cà Tím Dĩa

Miền Tây

8.000

có

26

Cà Tím Dài

Miền Tây

7.000

có

27

Củ Cải Trắng

Đà Lạt

6.000

có

28

Củ Hành Tây

T Quốc

9.000

29

Củ Dền

Đà Lạt

15.000

Miền Tây

x

SL
Tình
cung cấp trạng
có
có

có
x

có
có
hết

4.000

có
call
x

có
có

x

có
có

x

có
có

x

có
có

x

có
có

30

Củ Hành Đỏ

Vĩnh Châu

28.000

có

31

Củ Hành Đỏ

T Quốc

25.000

có

32

Dưa Leo

Miền Tây

5.000

33

Đậu Bắp

Miền Tây

5.000

có

34

Đậu Que

Miền Tây

9.000

có

35

Đậu Đũa

Miền Tây

7.000

có

36

Rau Bí

Miền Tây

12.000

có

37

Gừng

Buôn Mê

27.000

x

có

38

Khổ Qua

Đà Lạt

9.000

x

có

39

Khoai Tây Vàng

Đà Lạt

23.000

có

40

Khoai Lang

Đà lạt

11.000

có

41

Kiệu Nha Trang

Miền Tây

22.000

có

42

Ớt Hiểm

Miền Tây

35.000

có

43

Ớt Xanh

Đà Lạt

20.000

có

44

Ớt Đỏ

Đà lạt

30.000

có

45

Rau Muống

Miền Tây

5.000

có

46

Rau Dền

Miền Tây

5.000

có

47

Su Su

Đà Lạt

4.000

x

có

48

Su Hào Đà Lạt

Đà lạt

6.000

x

có

49

Mồng Tơi

Miền Tây

7.000

có

50

Tỏi Tây

T Quốc

17.000

có

51

Tiêu Xanh

Miền Đông

70.000

call

52

Xà Lách Búp

Đà Lạt

8.000

53

Xà Lách Xoang

Miền Tây

7.000

có

54

Xà Lách Lụa

Đà Lạt

12.000

có

55

Hẹ

Miền Tây

10.000

có

56

Hành Lá

Miền Tây

16.000

có

57

Nấm Bào Ngư Xám

Miền Tây

55.000

call

58

Khoai Mỡ

Miền Tây

7.000

có

59

Củ Sắn

Miền Đông

4.000

có

x

x

có

có

60

Ngò Rí

Miền Tây

20.000

có

61

Tần Ô

Miền Tây

14.000

có

62

Mớp

Miền Tây

5.000

có

63

Đậu CôVe

Đà Lạt

10.000

có

64

Nấm Rơm tròn

Miền Đông

60.000

có

65

Nấm Rơm Dài

Miền Tây

80.000

có

66

Củ Sắn

Miền Tây

6.0...
BẢNG GIÁ RAU - CỦ - QU
Ngày: 01 -> 30/12/2014 Đơn Vị: Đồng/Kg
M
ã
SP
T
ê
n rau c
qu
Xuất xứ
Gi
á
lo
i I
Gi
á
lo
i II
M
ô
t
SL
cung cấp
T
ì
nh
tr
ng
01 Bí Đao Đà Lt 4.000 x có
02 Bí Đ Min Tây 7.000 có
03 Ng
ô
Bao T
Mi
n T
â
y 20.000
04 B
í Đ
H
L
ô
Bu
ô
n M
ê
11.000 c
ó
05 B
ô
ng C
i Xanh
Đà
L
t 22.000 x c
ó
06 B
ô
ng C
i Tr
ng
Đà
L
t 25.000 c
ó
07 B
ô
ng C
i Tr
ng H
à
N
i h
ế
t
08 Bu Min Tây 4.000 có
09 B
ô
ng Atis
ô
call
10 Bp Ci Tròn Đà Lt 5.000 x có
11 Ci Sy Đà Lt 7.000 có
12 Ci Bó Xôi Đà Lt 13.000 x có
13 Ci Tho Đà Lt 8.000 x có
14 Ci Xoong Min Tây 22.000 có
15 Ci Thìa Min Tây 7.000 có
16 C
i Ca Ron
Đà
L
t 15.000 c
ó
17 C
i Ng
t Mi
n T
â
y 5.000 x c
ó
18 Cn Tây Min Tây 9.000 có
19 C
i B
Xanh Mi
n T
â
y 7.000 x c
ó
20 C
n T
â
y G
ò
C
ô
ng 10.000 c
ó
21 Chanh Giy Min Tây 15.000 x có
22 Rốt TQ T Qu
c 15.000 c
ó
23 C
à
R
t
Đà
L
t
Đà
L
t 16.000 x c
ó
24 Cà Chua Đà Lt 9.000 x có
25 Cà Tím Dĩa Min Tây 8.000 có
26 Cà Tím Dài Min Tây 7.000 có
27 C Ci Trng Đà Lt 6.000 có
28 C Hành Tây T Quc 9.000 x có
29 C Dn Đà Lt 15.000 có
Bảng giá rau củ quả - Trang 2
Bảng giá rau củ quả - Người đăng: Quyen Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng giá rau củ quả 9 10 340