Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án Phân tích thiết kế_Quản lý ký túc xá

Được đăng lên bởi thaipm56
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lớp :

56pm

Học kỳ :

2014 – 2015

Nhóm :

4

Đề tài :

Quản lý sinh viên ở trọ ký túc xá .

Các thành viên :
1.
2.
3.
4.

Ngô Văn Quân – 803656 .
Trần Lê Thái – 233356.
Nguyễn Thanh Tùng – 208456.
Đinh Hữu Đà – 388056.

Nội dung tài liệu :





Kiếm tài liệu,khảo sát thực tế,xác định được bài toán, phân tích vấn đề, nêu ra
được các chức năng của bài toán .
Xác định được đối tượng sử dụng.
Vẽ được biểu đồ phân rã chức năng.
Ngôn ngữ lập trình

Ký hiệu tài liệu : Form No.1/PD/Ver 1.0
NỘI DUNG
1.Xác định bài toán , phân tích vần đề , nêu ra các chức năng của bài toán .
1.1. Xác định bài toán .
Trong xã hội phát triển thong đã được ứng dụng vòa thực tế và thu được những thành
quả to lớn về kinh tế lẫn chính trị . Các mối quan hệ ,tính trật tự và tổ chức là những
thuộc tính phổ biến cả mỗi hệ thống xã hội .Hệ thống càng phát triển ,tức có nhiều
mối quan hệ giữa chúng thì trật tự càng phức tạp , do đó nội dung thông tin càng
phong phú ,nếu xử lý thông tin đó bằng các thao tác thủ công sẽ rất vất vả . Do vậy để
xử lý thông tin mọt cách nhanh chóng ,chính xác và hiệu quả ,ngày nay ngành công
nghệ thông tin đã cung cấp cho chúng ta những biện pháp và công cụ cần thiết .
Như vậy , có thể nói công nghệ thông tin đã thâm nhập vào tất cả các ngành trong đời
sống xã hội với một phương thức hoạt động hoàn toàn mới mẻ, sáng tạo , nhanh chóng
mà không làm mất đi sự chính xác đặc biệt , nó đã đánh dấu một bước ngoặt
trongviệc áp dụng tin học vào các hệ thống quản lý.
Quản lý Ký túc xá là một công việc rất khó khăn đòi hỏi tính cẩn thận và khoa học
,và chính xác , với chương trình Quản lý ký túc xá tôi mong trong tương lai sẽ trở
thành một phần mềm thực sự có ích , giúp quản lý sinh viên nội trú bằng máy tính một
cách tiện lợi , nhanh chóng hơn cách quản lý bằng tay và chính xác cao.
Công việc quản lý Ký túc xá như chúng ta đã biết đó là quản lý hồ sơ sinh viên
trong thời gian ở ký túc, quản lý số lượng phòng của ký túc, số lượng sinh viên ở
trong ký túc, chuyển phòng, tìm phòng khi có yêu cầu, thống kê danh sách sinh
viên theo yêu cầu của ban quảnlý...
Với công việc này quản lý bằng sổ sách có nhiều hạn chế sẽ mất nhiều
1/6

thời gian, công sức nhất là quản lý ký túc có số lượng sinh viên lớn đòi hỏi
nhân lực nhiều .
Với những yêu cầu , tính chất của công việc quản lý Ký túc xá việc đưa
hệ thống vào xử lý bằng máy tính là một yêu cầu cấp thiết . Nó sẽ giải quyết
được các yêu cầu nêu trên một cách tối ưu nhất , hiệu quả nhất .
1.2. Phân tích vấn đề .
1.2.1. Quản lý si...
Lớp : 56pm
Học kỳ : 2014 – 2015
Nhóm : 4
Đề tài : Quản lý sinh viên ở trọ ký túc xá .
Các thành viên :
1. Ngô Văn Quân – 803656 .
2. Trần Lê Thái – 233356.
3. Nguyễn Thanh Tùng – 208456.
4. Đinh Hữu Đà – 388056.
Nội dung tài liệu :
Kiếm tài liệu,khảo sát thực tế,xác định được bài toán, phân tích vấn đề, nêu ra
được các chức năng của bài toán .
Xác định được đối tượng sử dụng.
Vẽ được biểu đồ phân rã chức năng.
Ngôn ngữ lập trình
Ký hiệu tài liệu : Form No.1/PD/Ver 1.0
NỘI DUNG
1.Xác định bài toán , phân tích vần đề , nêu ra các chức năng của bài toán .
1.1. Xác định bài toán .
Trong hội phát triển thong đã được ứng dụng vòa thực tế thu được những thành
quả to lớn về kinh tế lẫn chính trị . Các mối quan hệ ,tính trật tự tổ chức những
thuộc tính phổ biến cả mỗi hệ thống hội .Hệ thống càng phát triển ,tức nhiều
mối quan hệ giữa chúng thì trật tự càng phức tạp , do đó nội dung thông tin càng
phong phú ,nếu xử lý thông tin đó bằng các thao tác thủ công sẽ rất vất vả . Do vậy để
xử thông tin mọt cách nhanh chóng ,chính xác hiệu quả ,ngày nay ngành công
nghệ thông tin đã cung cấp cho chúng ta những biện pháp và công cụ cần thiết .
Như vậy , có thể nói công nghệ thông tin đã thâm nhập vào tất cả các ngành trong đời
sống xã hội với một phương thức hoạt động hoàn toàn mới mẻ, sáng tạo , nhanh chóng
không làm mất đi sự chính xác đặc biệt , nó đã đánh dấu một bước ngoặt
trongviệc áp dụng tin học vào các hệ thống quản lý.
Quản túc một công việc rất khó khăn đòi hỏi tính cẩn thận khoa học
,và chính xác , với chương trình Quản túc tôi mong trong tương lai sẽ trở
thành một phần mềm thực sự có ích , giúp quản lý sinh viên nội trú bằng máy tính một
cách tiện lợi , nhanh chóng hơn cách quản lý bằng tay và chính xác cao.
Công việc quản túc như chúng ta đã biết đó quản hồ sinh viên
trong thời gian túc, quản số lượng phòng của túc, số lượng sinh viên
trong túc, chuyển phòng, tìm phòng khi yêu cầu, thống danh sách sinh
viên theo yêu cầu của ban quảnlý...
Với công việc này quản lý bằng sổ sách có nhiều hạn chế sẽ mất nhiều
1 / 6
Báo cáo đồ án Phân tích thiết kế_Quản lý ký túc xá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án Phân tích thiết kế_Quản lý ký túc xá - Người đăng: thaipm56
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Báo cáo đồ án Phân tích thiết kế_Quản lý ký túc xá 9 10 741