Ktl-icon-tai-lieu

BÁo cáo môn Phân tích và thẩm định DADT

Được đăng lên bởi phanthanhsang616
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
“ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG TỔNG HỢP LÊ CHÂN”

A. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN.





Tên dự án: Dự án xây dựng cảng tổng hợp Lê Chân.
Địa điểm đầu tư: Thành phố Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công ty CP Cảng Nam Hải.
Mục đích đầu tư: Đầu tư xây dựng Cảng Tổng hợp Lê Chân với khả năng tiếp nhận

tàu trọng tải 10.000 DWT và khả năng thông qua hàng hoá 100.000 TEU/ năm.
 Tổng vốn đầu tư: 284.357.370.000đ.
B. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
1. Thẩm định khía cạnh pháp lý
 Tư cách pháp nhân và năng lực tài chính của chủ đầu tư
 Công ty CP Cảng Nam Hải ĐKKD số: 0203003188, đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 06
năm 2007 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
 Ngành nghề kinh doanh của công ty:
-

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

-

Xây dựng công trình dân dụng khác: xây dựng bến cảng

-

Xây dựng nhà các loại

-

Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

-

Vận tải hàng hoá đường bộ

-

Vận tải đường thủy

 Vốn điều lệ: 75.000.000.000 VNĐ
 Cổ đông sáng lập công ty:
-Công ty cổ phần dịch vụ Hoà Bình Xanh với tỷ lệ góp vốn là 40%
-Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển với tỷ lệ góp vốn là 30%
-Công ty TNHH Sông Hằng với tỷ lệ góp vốn là 30%
 Chủ đầu tư đủ tư cách pháp nhân và năng lực tài chính để thực hiện dự án.
 Hồ sơ thủ tục pháp lý của DA

1

-

Quyết định số 885 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 12 tháng 8 năm 2004 về

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 1) đến năm 2010 và định
hướng đến năm 2020.
- Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam theo Quyết định phê duyệt số
202/1999-QD-TTg của Thủ tướng Chính Phủ;
- Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2020 đã được Chính phủ
phê duyệt theo Quyết định số 04/2001/QĐ-TTg ngày 10/1/2001;.
 Dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của Nhà nước,
Thành phố Hải Phòng và QH phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.
 Hồ sơ pháp lý của dự án
-

Các tài liệu liên quan tới bản dự án: thuyết minh tổng hơp, tập bản vẽ kỹ thuật, đánh

giá tác động môi trường,…
-

Các hợp đồng kinh tế, quyết định liên quan tới các khâu trong quá trình đấu thầu của

dự án.
-

Chứng chỉ quy hoạch số 99/CCQH ngày 30/6/2005 do Sở Xây dựng thành phố Hải

Phòng cấp cho Công ty TNHH Sông Hằng.
-

Thông báo số 179/TB-UB của UBND thành phố Hải Phòng cho phép Công ty TNHH

Sông Hằng Khảo sát địa hình, địa chất để nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư xây
dựng.
-

Quyết định số 150QĐ - HĐTV ngày 4/7/2005 của chủ tịch HĐTV Công ty TNHH

Sông Hằng về việc cho phé...
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
“ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG TỔNG HỢP LÊ CHÂN”
A. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN.
Tên dự án: Dự án xây dựng cảng tổng hợp Lê Chân.
Địa điểm đầu tư: Thành phố Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công ty CP Cảng Nam Hải.
Mục đích đầu tư: Đầu xây dựng Cảng Tổng hợp Lê Chân với khả năng tiếp nhận
tàu trọng tải 10.000 DWT và khả năng thông qua hàng hoá 100.000 TEU/ năm.
Tổng vốn đầu tư: 284.357.370.000đ.
B. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
1. Thẩm định khía cạnh pháp lý
Tư cách pháp nhân và năng lực tài chính của chủ đầu tư
Công ty CP Cảng Nam Hải ĐKKD số: 0203003188, đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 06
năm 2007 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.
Ngành nghề kinh doanh của công ty:
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
- Xây dựng công trình dân dụng khác: xây dựng bến cảng
- Xây dựng nhà các loại
- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
- Vận tải hàng hoá đường bộ
- Vận tải đường thủy
Vốn điều lệ: 75.000.000.000 VNĐ
Cổ đông sáng lập công ty:
-Công ty cổ phần dịch vụ Hoà Bình Xanh với tỷ lệ góp vốn là 40%
-Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển với tỷ lệ góp vốn là 30%
-Công ty TNHH Sông Hằng với tỷ lệ góp vốn là 30%
Chủ đầu tư đủ tư cách pháp nhân và năng lực tài chính để thực hiện dự án.
Hồ sơ thủ tục pháp lý của DA
1
BÁo cáo môn Phân tích và thẩm định DADT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁo cáo môn Phân tích và thẩm định DADT - Người đăng: phanthanhsang616
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BÁo cáo môn Phân tích và thẩm định DADT 9 10 707