Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tài chính vinamilk

Được đăng lên bởi Mèo Mun
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
Mẫu B 09 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành, và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính riêng
đính kèm.

1.

Đơn vị báo cáo

(a)

Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam.

(b)

Hoạt động chính
Những hoạt động chính của Công ty là:
















(c)

Chế biến, sản xuất và kinh doanh bánh, sữa đậu nành, sữa tươi, nước giải khát, sữa hộp, sữa bột,
bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác;
Kinh doanh thực phẩm công nghệ, thiết bị phụ tùng, vật tư, nguyên liệu và hóa chất;
Kinh doanh nhà, môi giới, cho thuê bất động sản;
Kinh doanh kho, bến bãi, kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô và bốc xếp hàng hóa;
Sản xuất, mua bán rượu, bia, đồ uống, thực phẩm chế biến, chè uống, cà phê rang-xay-phin-hòa
tan;
Sản xuất và mua bán bao bì, in trên bao bì;
Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa;
Cung cấp các dịch vụ phòng khám đa khoa;
Các hoạt động hỗ trợ trồng trọt như: cung cấp cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch
cây trồng, làm đất, tưới tiêu;
Chăn nuôi: cung cấp giống vật nuôi và kỹ thuật nuôi; các hoạt động trồng trọt;
Dịch vụ sau thu hoạch;
Xử lý hạt giống để nhân giống;
Sản xuất bánh;
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc,
bột, tinh bột và thực phẩm khác; và
Bán lẻ đồ uống có cồn, nước ngọt, nước có gas, nước khoáng thiên nhiên, rượu vang và bia có
chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc không chứa cồn.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty là trong vòng 12 tháng.

(d)

Cấu trúc tập đoàn
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty có 6 công ty con và 2 công ty liên kết (1/1/2015: 7 công ty
con và 2 công ty liên kết) như được liệt kê ở Thuyết minh 7(c).
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty có 5.189 nhân viên (1/1/2015: 5.072 nhân viên).
11

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
(tiếp theo)
Mẫu B 09 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

2.

Cơ sở lập báo cáo tài chính

(a)

Tuyên bố về tuân thủ
Báo cáo tài chính riêng được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến vi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo tài chính vinamilk - Người đăng: Mèo Mun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
báo cáo tài chính vinamilk 9 10 92