Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi tuduong16789
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Đạm Urê là một loại phân bón không thể thiếu đối với ngành nông
nghiệp trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong khi đất
nước ta là một nước nông nghiệp, nhu cẩu về các loại phân bón là rất lớn.
Urê là một trong những loại phân bón hóa học có ảnh hưởng rất lớn
đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Ngoài ra, Urê còn được
ứng dụng trong một số lĩnh vực khác như: trong sản xuất thuốc trừ cỏ,
trong công nghiệp thực phẩm và một số lĩnh vực khác.
Nhà máy phân đạm Hà Bắc là nhà máy sản xuất phân đạm đầu tiên
của Việt Nam với công suất thiết kế 10 vạn tấn/ năm. Qua nhiều năm sản
xuất với việc áp dụng các điều kiện tối ưu, cải tạo dây chuyền công nghệ
đến nay nhà máy phân đạm Hà Bắc đa sản xuất được với sản lựong 18
vạn tấn/ năm.
Cùng với nhà máy phân đạm Hà Bắc, hiện nay đã có thêm nhà máy
đạm Phú Mỹ ( tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), nhà máy đạm Cà Mau. Tuy nhiên,
với nhu cầu hang năm về đạm Urê của Việt Nam khoảng 2.5 ÷ 3 triệu tấn/
năm thì việc sản xuất đạm trong nước mới chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu.
Việc đưa nhà máy đạm Ninh Bình vào hoạt động và dự án mở rộng thêm
dây chuyền 32 vạn tấn của nhà máy đạm Hà Bắc trong thời gian tới dự
kiến sẽ đáp ứng được 70% nhu cầu đạm của cả nước.

Phần 1
GIỚI THIỆU CHUNG
1 - Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.1 - Lịch sử hình thành:
Công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc nguyên là nhà máy sản xuất
phân đạm đầu tiên của Việt Nam, mang tên nhà máy phân đạm Hà Bắc và
nay là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên phân đạm và
hóa chất Hà Bắc, là một thành viên trực thuộc tổng công ty hóa chất Việt
Nam. Trụ sở công ty tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang.
Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc chịu
sự quản lý của nhà nước, trực tiếp là bộ công nghiệp.
Nhà máy phân đạm Hà Bắc ra đời vào những năm 60 của thế kỷ XX.
Lịch sử của nhà máy có thể tính từ ngày 18/02/1959 khi chính phủ Việt
Nam ký với chính phủ Trung Quốc hiệp định về việc chính phủ Trung
Quốc giúp Việt Nam xây dựng nhà máy phân đạm.
Đầu năm 1960 nhà máy phân đạm đầu tiên của Việt Nam được khởi
công xây dựng trên mảnh đất 4 ha thuộc xã Thọ Xương, cách thị xã Bắc
Giang về phía Bắc 1 km ( nay thuộc phường Thọ Xương, thành phố
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
Sau 5 năm xây dựng, nhà máy đã hình thành với tổng số 130 công
trình. Ngày 03/02/1965, khánh thành phân xưởng nhiệt điện. Ngày
19/05/1965 phân xưởng tạo khí đã khí hóa than thành công và đã sản xuất
được khí than để làm nguyên liệu sản xuất...
LỜI NÓI ĐẦU
Đạm Urê một loại phân bón không thể thiếu đối với ngành nông
nghiệp trên toàn thế giới nói chung Việt Nam nói riêng. Trong khi đất
nước ta là một nước nông nghiệp, nhu cẩu về các loại phân bón là rất lớn.
Urê một trong những loại phân bón hóa học ảnh hưởng rất lớn
đến sự sinh trưởng phát triển của cây trồng. Ngoài ra, Urê còn được
ứng dụng trong một số lĩnh vực khác như: trong sản xuất thuốc trừ cỏ,
trong công nghiệp thực phẩm và một số lĩnh vực khác.
Nhà máy phân đạm Hà Bắc nhà máy sản xuất phân đạm đầu tiên
của Việt Nam với công suất thiết kế 10 vạn tấn/ năm. Qua nhiều năm sản
xuất với việc áp dụng các điều kiện tối ưu, cải tạo dây chuyền công nghệ
đến nay nhà máy phân đạm Bắc đa sản xuất được với sản lựong 18
vạn tấn/ năm.
Cùng với nhà máy phân đạm Bắc, hiện nay đã thêm nhà máy
đạm Phú Mỹ ( tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), nhà máy đạm Cà Mau. Tuy nhiên,
với nhu cầu hang năm về đạm Urê của Việt Nam khoảng 2.5 ÷ 3 triệu tấn/
năm thì việc sản xuất đạm trong nước mới chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu.
Việc đưa nhà máy đạm Ninh Bình vào hoạt động dự án mở rộng thêm
dây chuyền 32 vạn tấn của nhà máy đạm Bắc trong thời gian tới dự
kiến sẽ đáp ứng được 70% nhu cầu đạm của cả nước.
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: tuduong16789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 831