Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi minhnq-hd-gmail-com
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 6769 lần   |   Lượt tải: 18 lần
VIETFORWARD.COM
DIỄN ĐÀN GIAO NHẬN -VẬN TẢI – NGOẠI THƯƠNG
-------------------------------------------

LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế, Việt nam đã và đang hòa mình vào sự phát
triển chung của Thế giới. Hoạt động giao thương buôn bán giữa các quốc gia ngày càng
diễn ra mạnh mẽ và điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng
cao. Có thể thấy vận tải ngày càng đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế của mỗi quốc
gia nói riêng và toàn cầu nói chung. Nó đóng vai trò như là chiếc cầu nối trung gian thúc
đẩy sự phát triển ngoại thương của các quốc gia.
Nếu thương mại được cho là nhựa sống của kinh tế thế giới thì vận tải biển được
coi là mạch máu lưu thông những dòng nhựa đó. Vận tải biển đảm nhận vận chuyển tới
80% khối lượng hàng hóa thương mại trên thế giới. Đối với nước ta, vận tải biển có một
vai trò to lớn không thể phủ nhận được. Những năm qua, đặc biệt từ khi Việt Nam thực
hiện chính sách mở cửa, ngành vận tải biển Việt nam đã và đang phát triển nhanh chóng,
thị trường hàng hải Việt Nam đang dần dần mở rộng theo nhịp độ chung của xu thế
thương mại khu vực và toàn cầu.
Vận tải biển với ưu điểm vượt trội về cước phí, khả năng chuyên chở lớn và hệ
thống tuyến giao thông biển phủ khắp các châu lục, luôn chiếm ưu thế trong những năm
qua. Tiềm năng phát triển dịch vụ vận tải biển không những tạo điều kiện thúc đẩy ngoại
thương phát triển mà còn trở thành nguồn thu hút ngoại tệ cho quốc gia.
Song song với vận tải biển thì ngành logistics cũng phát triển không ngừng.Đa số
các công ty làm dịch vụ logistics đều nhăm đến những khách hàng ở tỉnh lẻ. Vì ở đây
nghiệp vụ giao nhận của các nhân viên không chuyên nghiệp.Hơn nữa nếu một công ty ở
Qui nhơn muốn xuất hàng đi từ Tân cảng- Hồ Chí Minh mà điều nhân viên của mình đi
công tác làm hàng sẽ phát sinh rất nhiều chi phí bên cạnh chi phí làm hàng.Trong khi đó
nếu chọn dịch vụ của một công ty logistics thì rủi ro sẽ giảm đi và chi phí có thể giảm đi.
Họ chịu trách nhiệm lo xong lô hàng mà họ đã nhận và nếu có bất kỳ chi phí nào phát
sinh ngoài thỏa thuận thì các công ty logistics phải tự chịu lấy.
Vì những lý do đó, sau một thời gian thực tập và nghiên cứu em đã quyết định
chọn đề tài ‘Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng

VIETFORWARD.COM
DIỄN ĐÀN GIAO NHẬN -VẬN TẢI – NGOẠI THƯƠNG
-------------------------------------------

đường biển tại Công ty TNHH GNVT PACIFIC STAR LOGISTICS’ để hoàn thành
chuyên đề tốt nghiệp của mình.
- Mục đích nghiên cứu:
...
VIETFORWARD.COM
DIỄN ĐÀN GIAO NHẬN -VẬN TẢI – NGOẠI THƯƠNG
-------------------------------------------
LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế, Việt nam đã đang hòa mình vào sự phát
triển chung của Thế giới. Hoạt động giao thương buôn bán giữa các quốc gia ngày càng
diễn ra mạnh mẽ điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng
cao. thể thấy vận tải ngày càng đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế của mỗi quốc
gia nói riêng toàn cầu nói chung. Nó đóng vai trò như chiếc cầu nối trung gian thúc
đẩy sự phát triển ngoại thương của các quốc gia.
Nếu thương mại được cho nhựa sống của kinh tế thế giới thì vận tải biển được
coi mạchu lưu thông những dòng nhựa đó. Vận tải biển đảm nhận vận chuyển tới
80% khối lượng hàng hóa thương mại trên thế giới. Đối với nước ta, vận tải biển một
vai trò to lớn không thể phủ nhận được. Những năm qua, đặc biệt từ khi Việt Nam thực
hiện chính sách mở cửa, ngành vận tải biển Việt nam đã đang phát triển nhanh chóng,
thị trường hàng hải Việt Nam đang dần dần m rộng theo nhịp độ chung của xu thế
thương mại khu vực và toàn cầu.
Vận tải biển với ưu điểm vượt trội về cước phí, khả năng chuyên chở lớn hệ
thống tuyến giao thông biển phủ khắp các châu lục, luôn chiếm ưu thế trong những năm
qua. Tiềm năng phát triển dịch vụ vận tải biển không những tạo điều kiện thúc đẩy ngoại
thương phát triển mà còn trở thành nguồn thu hút ngoại tệ cho quốc gia.
Song song với vận tải biển thì ngành logistics cũng phát triển không ngừng.Đa số
các công ty làm dịch vụ logistics đều nhăm đến những khách hàng tỉnh lẻ. đây
nghiệp vụ giao nhận của các nhân viên không chuyên nghiệp.Hơn nữa nếu một công ty
Qui nhơn muốn xuất hàng đi từ Tân cảng- Hồ Chí Minh điều nhân viên của mình đi
công tác làm hàng sẽ phát sinh rất nhiều chi phí bên cạnh chi phí làm hàng.Trong khi đó
nếu chọn dịch vụ của một công ty logistics thì rủi ro sẽ giảm đi và chi phí có thể giảm đi.
Họ chịu trách nhiệm lo xong lô ng họ đã nhận nếu bất kỳ chi phí o phát
sinh ngoài thỏa thuận thì các công ty logistics phải tự chịu lấy.
những lý do đó, sau một thời gian thực tập nghiên cứu em đã quyết định
chọn đề tài Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: minhnq-hd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 640