Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tâp

Được đăng lên bởi Quân Đoàn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CẢM ƠN
***
Em xin gởi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy
cô của trường Đại học Tiền Giang, đặc biệt là các thầy cô khoa Công Nghệ
Thông Tin của trường đã tạo điều kiện cho em thực tập ở khoa để có nhiều thời
gian cho khóa luận tốt nghiệp. Và em cũng xin chân thành cám ơn thầy Trần
Thế Hiệp và cô Phạm Thị Thảo Uyên đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em
hoàn thành tốt khóa thực tập.
Trong quá trình thực tập, cũng như là trong quá trình làm bài báo cáo,
khó tránh khỏi sai sót, rất mong các Thầy, Cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ lý
luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể
tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp Thầy, Cô
để em học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn bài báo cáo
tốt nghiệp sắp tới.
Em xin chân thành cảm ơn !

Trang 1

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

Mẫu TTTN-04

(Dùng cho cán bộ hướng dẫn thực tập tại cơ quan thực tập)
Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập: PHẠM THỊ THẢO UYÊN
Đơn vị thực tập: Khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Tiền Giang
Địa chỉ: 119 Ấp Bắc – Phường 5 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang.
Điện thoại:..............................Fax: .................................Email:.......................................
Họ và tên sinh viên thực tập: Đặng Phước Đại
Mã số sv: 008101017
Lớp: Đại Học Tin Học 08
Khoa CNTT– ĐH. TIỀN GIANG
Thời gian thực tập: Từ ngày 02/01/2012 Đến ngày: 26/02/2012
Ghi chú:
- Cán bộ hướng dẫn thực tập tại cơ quan đánh giá bằng cách ghi điểm vào cột “Điểm
thực”.
- Điểm cao nhất bằng điểm tối đa cho từng mục.
Nội dung đánh giá
Điểm tối đa Điểm thực
I. Tinh thần kỷ luật, thái độ
5.0
1.0
I.1. Thực hiện nội quy của cơ quan
I.2. Chấp hành giờ giấc làm việc

1.0

I.3. Thái độ giao tiếp với cán bộ trong đơn vị

1.0

I.4. Ý thức bảo vệ của công

1.0

I.5. Tích cực trong công việc
II. Khả năng chuyên môn, nghiệp vụ
II.1. Đáp ứng yêu cầu công việc

1.0
3.0
1.0

II.2. Tinh thần học hỏi, nâng cao trình dộ chuyên môn,
nghiệp vụ

1.0

II.3. Có đề xuất, sáng kiến, năng động trong công việc
III. Kết quả công tác
III.1. Hoàn thành công việc được giao
TỔNG CỘNG

1.0
2.0
2.0
10.0

Đề nghị Quí Cơ quan cho phiếu này vào phong bì, niêm phong và giao cho sinh
viên.
Xác nhận của cơ quan
............., ngày......tháng.......năm 2010
THỦ TRƯỞNG
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Ký tên, đóng dấu)
(Ký tên và ghi họ tên)

Trang 2

Mẫu TTTN-05

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Dùng cho giảng viên chấm báo cáo thực tập)

Họ và tên cán bộ chấm b...
LỜI CẢM ƠN
***
Em xin gởi lời cảm ơn chân thành sự tri ân sâu sắc đối với các thầy
của trường Đại học Tiền Giang, đặc biệt là các thầy khoa Công Nghệ
Thông Tin của trường đã tạo điều kiện cho em thực tập ở khoa để có nhiều thời
gian cho khóa luận tốt nghiệp. em cũng xin chân thành cám ơn thầy Trần
Thế Hiệp Phạm Thị Thảo Uyên đã nhiệt tình hướng dẫn ng dẫn em
hoàn thành tốt khóa thực tập.
Trong quá trình thực tập, cũng như trong quá trình làm bài báo o,
khó tránh khỏi sai sót, rất mong các Thầy, Cô bỏ qua. Đồng thời do trình độ
luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể
tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp Thầy,
để em học thêm được nhiều kinh nghiệm sẽ hoàn thành tốt hơni báo cáo
tốt nghiệp sắp tới.
Em xin chân thành cảm ơn !
Trang 1
báo cáo thực tâp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tâp - Người đăng: Quân Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
báo cáo thực tâp 9 10 372