Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi ppitvm
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 6217 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Bộ môn XDCTN & Mỏ

Báo cáo thực tập sản xuất

MỞ ĐẦU
Sau 5 năm học tập và trang bị cho mình những kiến thức cơ bản tại nhà
trường, thì em đã được Bộ môn XDCTN & Mỏ Trường Đại Học- Mỏ Địa Chất
tổ chức và tạo điều kiện cho đi thực tập sản xuất tại Công ty cổ phần than Mông
Dương từ ngày 18/12/2012-18/1/2013. Đợt thực tập sản xuất này đã giúp em
củng cố thêm kiến thức đã học đồng thời tìm hiểu được điều kiện thi công, tổ
chức sản xuất thực tế của Mỏ Mông Dương. Qua đó, em đã học hỏi được nhiều
điều hữu ích cho đồ án cũng như công việc của em sau này.
Đến nay kì thực tập sản xuất đã kết thúc và bản báo cáo của em đã được
hoàn thành. Do kiến thức và thời gian hạn chế nên bản báo cáo này còn nhiều
hạn chế và thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của các thầy để
báo cáo của em hoàn chỉnh hơn.
Sinh viên:
Triệu Văn Linh

Lớp: XDCTN & Mỏ K53QN
Linh

1

Sinh viên: Triệu Văn

Bộ môn XDCTN & Mỏ

Báo cáo thực tập sản xuất

TÓM TẮT NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ CÁC VẤN ĐỀ
CẦN TÌM HIỂU
PHẦN I. Khái quát công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm………..3
1.1.Vị trí địa lí………………………………………………... ……….4
1.2.Đặc điểm địa hình mạng sông suối …………………………….... 5
1.3.Đặc điểm khí hậu và thảm thực vật…………………………… ...5
1.4.Cơ sở hạ tầng và hệ thống thông gió………………………….......6
1.5. Địa tầng kiến tạo..............................................................................6
1.6. Địa chất thủy văn............................................................................8
1.7. Đặc điểm hàm lượng và độ chứa khí của khu mỏ......................13
1.8. Hệ thống các vỉa và các đường lò trong mỏ................................15
II.Những khâu chủ yếu của quy trình sản xuất……………………......18
2.1.Sơ đồ công nghệ XDCTN……………………………..….............18
2.2.Phương pháp phá vỡ đất đá…………………………………......18
2.3.Thông gió và đưa gương vào trạng thái an toàn……...……......22
2.4.Xúc bóc và vận chuyển đất đá………………………………......26
2.5.Công tác chống giữ công trình ngầm…………………………...27
2.6.Công tác phụ trợ…………………….. ……………………….....29
2.7.Tổ chức sản xuất …………………………..………………….....34
III. Chuyên đề: Sử dụng neo và bê tông phun tại mỏ Mông Dương....35
3.1. Đất đá xung quanh CTN..............................................................35
3.2. Vật liệu sử dụng…………………………………........................36
3.3. Tính toán thiết kế………………...………...................................36
3.4. Trình tự tổ chức thi công..............................................................37

Lớp: XDCTN & Mỏ K53QN
Linh

2

Sinh viên: Triệu Vă...
Bộ môn XDCTN & Mỏ Báo cáo thực tập sản xuất
MỞ ĐẦU
Sau 5 năm học tập và trang bị cho mình những kiến thức cơ bản tại nhà
trường, thì em đã được Bộ môn XDCTN & Mỏ Trường Đại Học- Mỏ Địa Chất
tổ chức và tạo điều kiện cho đi thực tập sản xuất tại Công ty cổ phần than Mông
Dương từ ngày 18/12/2012-18/1/2013. Đợt thực tập sản xuất này đã giúp em
củng cố thêm kiến thức đã học đồng thời tìm hiểu được điều kiện thi công, tổ
chức sản xuất thực tế của Mỏ Mông Dương. Qua đó, em đã học hỏi được nhiều
điều hữu ích cho đồ án cũng như công việc của em sau này.
Đến nay kì thực tập sản xuất đã kết thúc và bản báo cáo của em đã được
hoàn thành. Do kiến thức và thời gian hạn chế nên bản báo cáo này còn nhiều
hạn chế và thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của các thầy để
báo cáo của em hoàn chỉnh hơn.
Sinh viên:
Triệu Văn Linh
Lớp: XDCTN & Mỏ K53QN Sinh viên: Triệu Văn
Linh
1
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: ppitvm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 764