Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi hungcoihm
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2587 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập nghề nghiệp

Trường CĐN cơ điện Hà

Nội

ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc học tập và nghiên cứu trong quá trình đào tạo tại trường là tổ hợp, thực tập là
việc kết hợp giữa lý luận và thưc tiễn là thời gian để sinh viên áp dụng vào thực tế, tìm
hiểu thực tế, thông qua đó nâng cao nhận thức của mình về công việc, tác dụng kế toán,
và trách nhiệm của nhân viên kế toán.
Quá trình thực tập tạo điều kiện cho sinh viên phát huy khả năng của mình để rèn
luyện kỹ năng nghề nghiệp, để áp dụng những gì đã học để tập làm nghiệp vụ của một
kế toán viên. Đồng thời, đây cũng là thời gian để sinh viên học tập và rèn luyện ý thức tổ
chức kỷ luật tự giác, độc lập, chủ động trong nghiên cứu, rèn luyện phẩm chất nghề
nghiệp của người cán bộ tài chính kế toán. Hình thành những kiến thức thực tế nghề
nghiệp ban đầu, củng cố kiến thức đã học trong trường, tích lũy kiến thức và kinh
nghiệm để sớm thích ứng với công tác kế toán sau khi tốt nghiệp, ra trường.
Qua quá trình học tập và rèn luyện tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội em đã
được thầy cô giáo trong trường đặc biệt là thầy cô trong khoa kinh tế đã trang bị cho em
những kiến thức về nghề kế toán, cũng như đạo đức lối sống của con người.
Còn trong thời gian được tiếp cận với thực tế, cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo
và các ban khác trong Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại VIC Việt Nam đặc
biệt là sự giúp đỡ của tập thể cán bộ nhân viên trong phòng kế toán đã hướng dẫn và
giúp cho em học hỏi được nhiều điều mới, sự nhạy bén trong quá trình làm việc và có
những câu hỏi lý thuyết còn thắc mắc khi ngồi trên ghế nhà trường được giải đáp. Qua
quá trình thực tập cho em hiểu sâu hơn về lĩnh vực xây dựng cơ bản, đặc điểm kinh
doanh cũng như đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán , hiểu rõ về quy trình cuar từng
phần hành kế toán cụ thể cũng như tầm quan trọng của bộ máy kế toán đối với quá trình
tồn tại và phát triển của công ty.
Do thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế về chuyên môn kế toán của một sinh viên
còn hạn chế nên trong bài báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót nên em kính
mong thầy cô tận tình chỉ bảo thêm để em hoàn thiện tốt bài báo cáo thực tập nghề
nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội đặc
biệt là cô giáo hướng dẫn Đặng Thị Ánh Nguyệt. Và ban lãnh đạo trong Công ty
TNHH Xây Dựng và Thương Mại VIC Việt Nam đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong
quá trình thực tập và hoàn thiện báo cáo của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày… , tháng 03, năm 2013...
Báo cáo thực tập nghề nghiệp Trường CĐN cơ điện Hà
Nội
ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc học tập và nghiên cứu trong quá trình đào tạo tại trường là tổ hợp, thực tập là
việc kết hợp giữa lý luận và thưc tiễn là thời gian để sinh viên áp dụng vào thực tế, tìm
hiểu thực tế, thông qua đó nâng cao nhận thức của mình về công việc, tác dụng kế toán,
và trách nhiệm của nhân viên kế toán.
Quá trình thực tập tạo điều kiện cho sinh viên phát huy khả năng của mình để rèn
luyện kỹ năng nghề nghiệp, để áp dụng những đã học để tập làm nghiệp v của một
kế toán viên. Đồng thời, đây cũng là thời gian để sinh viên học tập và rèn luyện ý thức tổ
chức kỷ luật tự giác, độc lập, chủ động trong nghiên cứu, rèn luyện phẩm chất nghề
nghiệp của người cán bộ tài chính kế toán. Hình thành những kiến thức thực tế nghề
nghiệp ban đầu, củng cố kiến thức đã học trong trường, tích lũy kiến thức kinh
nghiệm để sớm thích ứng với công tác kế toán sau khi tốt nghiệp, ra trường.
Qua quá trình học tập và rèn luyện tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội em đã
được thầy cô giáo trong trường đặc biệt là thầy cô trong khoa kinh tế đã trang bị cho em
những kiến thức về nghề kế toán, cũng như đạo đức lối sống của con người.
Còn trong thời gian được tiếp cận với thực tế, cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo
các ban khác trong Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại VIC Việt Nam đặc
biệt s giúp đỡ của tập thể cán bộ nhân viên trong phòng kế toán đã ớng dẫn và
giúp cho em học hỏi được nhiều điều mới, sự nhạy bén trong quá trình làm việc
những câu hỏi thuyết còn thắc mắc khi ngồi trên ghế nhà trường được giải đáp. Qua
quá trình thực tập cho em hiểu sâu hơn về lĩnh vực xây dựng bản, đặc điểm kinh
doanh cũng như đặc điểm t chức hạch toán kế toán , hiểu về quy trình cuar từng
phần hành kế toán cụ thể cũng như tầm quan trọng của bộ máy kế toán đối với quá trình
tồn tại và phát triển của công ty.
Do thời gian hạn kinh nghiệm thực tế v chuyên môn kế toán của một sinh viên
còn hạn chế nên trong bài báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót nên em kính
mong thầy tận tình chỉ bảo thêm để em hoàn thiện tốt bài báo cáo thực tập nghề
nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Cao đẳng nghề cơ điện Nội đặc
biệt giáo ớng dẫn Đặng Thị Ánh Nguyệt. ban lãnh đạo trong Công ty
TNHH Xây DựngThương Mại VIC Việt Nam đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong
quá trình thực tập và hoàn thiện báo cáo của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày… , tháng 03, năm 2013.
Sinh viên
Sinh viên: Phạm Thị Xuân Hương GVHD: Đặng Thị Ánh
Nguyệt
Lớp: KT4F
1
báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập - Người đăng: hungcoihm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
báo cáo thực tập 9 10 36