Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chuyên đề Xây dựng website bán hàng

Được đăng lên bởi Sao Cũng Được
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 5019 lần   |   Lượt tải: 22 lần
X©y dùng website b¸n hµng tói x¸ch qua m¹ng

Báo cáo:
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN
HÀNG QUA MẠNG

SV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn

-1-

Líp: §HLT Tin_K1

X©y dùng website b¸n hµng tói x¸ch qua m¹ng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin và việc tin học hóa được xem
là một trong những yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động của các
chính phủ, tổ chức, cũng như của các công ty, nó đóng vai trò hết sức quan
trọng, có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ.
Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện tử,
công nghệ thông tin cũng được những công nghệ có đẳng cấp cao và lần lượt
chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Mạng Internet là một trong
những sản phẩm có giá trị hết sức lớn lao và ngày càng trở nên một công cụ

SV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn

-2-

Líp: §HLT Tin_K1

X©y dùng website b¸n hµng tói x¸ch qua m¹ng
không thể thiếu, là nền tảng chính cho sự truyền tải, trao đổi thông tin trên
toàn cầu.
Giờ đây, mọi việc liên quan đến thông tin trở nên thật dễ dàng cho người sử
dụng: chỉ cần có một máy tính kết nối internet và một dòng dữ liệu truy tìm
thì gần như lập tức… cả thế giới về vấn đề mà bạn đang quan tâm sẽ hiện ra,
có đầy đủ thông tin, hình ảnh và thậm chí đôi lúc có cả những âm thanh nếu
bạn cần…
Bằng internet, chúng ta đã thực hiện được nhiều công việc với tốc độ nhanh
hơn và chi phí thấp hơn nhiều so với cách thức truyền thống. Chính điều này,
đã thúc đẩy sự khai sinh và phát triển của thương mại điện tử và chính phủ
điện tử trên khắp thế giới, làm biến đổi đáng kể bộ mặt văn hóa, nâng cao chất
lượng cuộc sống con người.
Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giờ đây, thương mại điện tử đã khẳng
định được vai trò xúc tiến và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Đối với
một cửa hàng hay shop, việc quảng bá và giới thiệu đến khách hàng các sản
phẩm mới đáp ứng được nhu cầu của khác hàng sẽ là cần thiết. Vậy phải
quảng bá thế nào đó là xây dựng được một Website cho cửa hàng của mình
quảng bá tất cả các sản phẩm của mình bán.
Vì vậy, em đã thực hiện đồ án “ XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG QUA
MẠNG” cho một shop bán túi xách HANDBAG SHOP. Người chủ cửa hàng
đưa các sản phẩm đó lên website của mình và quản lý bằng website đó, khách
hàng có thể đặt và mua hàng trên website mà không cần đến cửa hàng. Chủ
cửa hàng sẽ gửi sản phẩm cho khách hàng khi nhận được tiền.
Với sự hướng dẫn tận tình của Thầy Lưu Hương Giang và Cô Vũ Thị Thu
Hiền em đã hoàn thành cuốn báo cáo đồ án tốt nghiệp này. Tuy đã cố gắng hết
sức tìm hiểu,...
X©y dùng website b¸n hµng tói x¸ch qua m¹ng
Báo cáo:
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN
HÀNG QUA MẠNG
SV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn - 1 - Líp: §HLT Tin_K1
Báo cáo thực tập chuyên đề Xây dựng website bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chuyên đề Xây dựng website bán hàng - Người đăng: Sao Cũng Được
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo thực tập chuyên đề Xây dựng website bán hàng 9 10 621