Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SƠ CNTT Đề Tài: QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

Được đăng lên bởi hoi-hua
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 7147 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SƠ CNTT
Đề Tài: QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT
Giáo viên hướng dẫn : Lê Thị Minh Tân
Sinh viên thực hiện : Trần Ngọc Hoàng

Lớp

:

Thái Nguyên, năm 2013

LỜI NÓI ĐẦU

Hoàng Tuấn Linh
Hứa Văn Hới
K7CĐ - Tin

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, việc tin học hoá trong các
lĩnh vực đã góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. CNTT đã khẳng định là
ngành không thể thiếu trong việc áp dụng các hoạt động như quản lý kinh tế,
quản lý nhân sự, quản lý thư viện…Các phương pháp quản lý thủ công đã không
còn theo kịp nhu cầu của thực tế công việc đòi hỏi, do đó việc ứng dụng tin học
trong công tác quản lý là hết sức cần thiết, nó đạt hiệu quả cao về cả thời gian,
không gian đem lại lợi ích về kinh tế, sự thuận tiện cho người sử dụng và tính
chính xác cao trong thông tin….
Xuất phát từ thực tế đó, chúng em những sinh viên được đào tạo trong
trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật muốn đóng góp một phần nhỏ kiến thức và
công sức để xây dựng những bài toán quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu người sử
dụng.
Thư viện là nơi lưu trữ một khối lượng lớn các loại sách báo, tạp chí và một
số ấn phẩm quốc gia. Là nơi mang đến cho bạn đọc những kiến thức từ nhỏ nhất
đến khái quát nhất về mọi lĩnh vực. Với số lượng sách mỗi ngày một tăng, lượng
độc giả ham tìm hiểu ngày một nhiều cộng với sự hiểu biết về CNTT mà chúng
em đã được nhà trường đào tạo là những yếu tố để chọn đề tài “quản lý thư viện
trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật”. Bài tập này được xây dựng trên ngôn ngữ asp
kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Chương trình có các
chức năng phân cấp rõ ràng để người sử dụng có thể tìm kiếm, cập nhật thông
tin một cách nhanh chóng và đảm bảo.

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT THỰC TẾ
0.1 Giới Thiệu đề tài “ Quản lý thư viện trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ
Thuật ”
Thư viện trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật là nơi lưu trữ toàn bộ sách dành
cho giảng viên và sinh viên của trường. Tuy số lượng sách không quá lớn nhưng
công việc mới chỉ làm thủ công nên cũng rất cần có một phần mềm quản lý. Do đó
em chọn đề tài “Quản lý thư viện Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật” là một trong
những bài toán được số đông sinh viên nghiên cứu bởi nó sát với thực tế và có nhu
cầu sử dụng cao.
0.2

Hoạt động của thư viện Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật:

Thư viện trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật là nơi cung cấp đầy đủ thông tin về
các mặt: văn hóa, chính trị cũng như khoa học v…v…
Hiện nay thư viện trường có khoảng hơn 7000 ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SƠ CNTT
Đề Tài : QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT
Giáo viên hướng dẫn : Lê Thị Minh Tân
Sinh viên thực hiện : Trần Ngọc Hoàng
Hoàng Tuấn Linh
Hứa Văn Hới
Lớp : K7CĐ - Tin
Thái Nguyên, năm 2013
LỜI NÓI ĐẦU
BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SƠ CNTT Đề Tài: QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SƠ CNTT Đề Tài: QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT - Người đăng: hoi-hua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SƠ CNTT Đề Tài: QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT 9 10 551