Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập nhà máy tinh bột sắn quảng trị

Được đăng lên bởi upright91
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3108 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Khoa Môi Trường – Đại học Duy Tân

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA
1.1 Sơ lược về nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa trực thuộc công ty TNHH một thành viên
thương mại Quảng Trị, là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, có địa chỉ đóng
tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được xây dựng và đi vào hoạt động
ngày 9 tháng 3 năm 2004. Bước đầu Nhà máy được đầu tư dây chuyền và thiết bị
công nghệ hiện đại, đồng bộ, đội ngũ kỹ sư và công nhân có trình độ tay nghề cao.
Sau 3 năm đi vào hoạt động mỗi năm Nhà máy thu hơn 40 ngàn tấn sắn củ tươi,
doanh thu đạt hơn 40 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 93 lao động trực tiếp, thu
nhập bình quân hơn 1.5 triệu đồng/ tháng/ người.
Hình 1.1 Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
Đến bây giờ thì số lao động tăng gần 170 người, thu nhập bình quân người lao động
5,5triệu đồng/tháng. Cây sắn đã góp phần xóa đói giảm nghèo và tăng thu nhập cho
hơn 3 ngàn hộ gia đình, chủ yếu là dân tộc thiểu số của các xã vùng Lìa huyện
Hướng Hóa vốn là những xã đặc biệt khó khăn. Trước đây người dân chủ yếu làm
nương rẫy, đời sống thiếu thốn. Nói cách khác thì sự thay đổi của người dân gắn
chung với sự phát triển của Nhà máy. Vùng nguyên liệu phân bố chủ yếu ở địa bàn
huyện Hướng Hóa, Đakrong và các huyện thị lân cận (Cam Lộ, Quảng Bình…).
Hiện nay đang mở rộng thu mua sang các vùng của nước bạn Lào.
Để giúp người dân nâng cao thu nhập cũng như đảm bảo sản xuất, từ khi
hoạt động đến nay, Nhà máy hết sức quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu ổn định.
Nhà máy đã làm việc với chính quyền các xã quy hoạch vùng nguyên liệu, tích cực
vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng, đồng thời đã có nhiều biện pháp hỗ trợ
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hồng Tình

SVTH: Nguyễn Thị Ý Nhi – K15KMT
1

Khoa Môi Trường – Đại học Duy Tân

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

giúp đỡ nhân dân như làm đường giao thông, hỗ trợ giống, tập huấn kĩ thuật trồng,
chăm sóc thâm canh, trợ giá, trợ cước thu mua sản phẩm. Tính bình quân, một hộ
trồng một ha sắn mỗi năm lãi hơn 20 triệu đồng.
T. phẩm: 06

Công suất của nhà máy ban đầu chỉ đạt 50-60 tấn thành phẩm/ngày đêm, đến
nay đã nâng công suất lên 200 - 220 tấn thành phẩm/ngày đêm tương đương 700 –
800 tấn nguyên liệu/ngày đêm. Cùng với việc cải tiến dây chuyền sản xuất, giảm chi
phí, nâng cao chất lượng, tăng giá thu mua nguyên liệu, mở rộng thị trường, nhà
máy đang thực hiện các biện pháp để giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng ô
nhiểm môi trường. Nhà máy đã nghiê...
Khoa Môi Trường – Đại học Duy Tân Báo cáo thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA
1.1 Sơ lược về nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa trực thuộc công ty TNHH một thành viên
thương mại Quảng Trị, một doanh nghiệp 100% vốn nhà ớc, địa chỉ đóng
tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được xây dựng và đi vào hoạt động
ngày 9 tháng 3 năm 2004. Bước đầu Nhà y được đầu dây chuyền thiết bị
công nghệ hiện đại, đồng bộ, đội nkỹ công nhân trình độ tay nghề cao.
Sau 3 năm đi vào hoạt động mỗi năm Nhà máy thu hơn 40 ngàn tấn sắn củ ơi,
doanh thu đạt hơn 40 tỷ đồng, giải quyết việc m cho 93 lao động trực tiếp, thu
nhập bình quân hơn 1.5 triệu đồng/ tháng/ người.
Hình 1.1 Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa
Đến bây giờ thì số lao động tăng gần 170 người, thu nhập bình quân người lao động
5,5triệu đồng/tháng. Cây sắn đã góp phần xóa đói giảm nghèo và tăng thu nhập cho
hơn 3 ngàn hộ gia đình, chủ yếu dân tộc thiểu số của các vùng Lìa huyện
Hướng Hóa vốn những đặc biệt khó khăn. Trước đây người dân chủ yếu làm
nương rẫy, đời sống thiếu thốn. Nói cách khác thì sự thay đổi của người dân gắn
chung với sự phát triển của Nhà máy. Vùng nguyên liệu phân bố chủ yếu địa bàn
huyện Hướng Hóa, Đakrong các huyện thị lân cận (Cam Lộ, Quảng Bình…).
Hiện nay đang mở rộng thu mua sang các vùng của nước bạn Lào.
Để giúp người dân nâng cao thu nhập cũng n đảm bảo sản xuất, từ khi
hoạt động đến nay, Nhà máy hết sức quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu ổn định.
Nhà máy đã làm việc với chính quyền các quy hoạch vùng nguyên liệu, tích cực
vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng, đồng thời đã nhiều biện pháp hỗ trợ
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hồng Tình SVTH: Nguyễn Thị Ý Nhi – K15KMT
1
báo cáo thực tập nhà máy tinh bột sắn quảng trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập nhà máy tinh bột sắn quảng trị - Người đăng: upright91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
báo cáo thực tập nhà máy tinh bột sắn quảng trị 9 10 771