Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy VIssan

Được đăng lên bởi fernando4relax-gmail-com
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2814 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Báo cáo thực tập nhà máy Vissan

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- trang 1 -

Báo cáo thực tập nhà máy Vissan

LỜI CÁM ƠN
-----------

Em xin chân thành cảm ơn quí thầy, cô trong bộ môn Công nghệ thực
phẩm, Khoa nông nghiệp, Trường đại học Cần Thơ đã tạo điều kiện thuận lợi cho
em tiếp thu được những kiến thức thực tế về qui trình sản xuất công nghiệp trên
thực tế.
Chân thành cảm ơn quí thầy cô đã tận tình hướng dẫn, tổ chức chu đáo mọi
mặt cho chuyến đi thực tập vừa qua.
Chân thành cảm ơn ban giám đốc, văn phòng công ty, phòng KCS, tổ bảo
vệ, cán bộ công nhân viên các phân xưởng sản xuất, và toàn thể công nhân viên
công ty Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Vissan đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều
kiện thuận lợi trong thời gian thực tập tại công ty.

- trang 2 -

Báo cáo thực tập nhà máy Vissan

LỜI MỞ ĐẦU
Được sự đồng ý của ban chủ nhiệm bộ môn công nghệ thực phẩm trường
Đại học Cần Thơ, Tổ kỷ thuật chuyên ngành đã tổ chức cho sinh viên lớp công
nghệ thực phẩm K26A đợt thực tập chuyên ngành ngoài trường tại các công ty ở
Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 30/08 đến ngày 18/09 năm 2004. Đợt thực tập
này nhằm giúp cho sinh viên có các kiến thức thực tế về các qui trình sản xuất về
máy móc thiết bị các dạng sản phẩm thực phẩm, vấn đề tổ chức quản lý và điều
khiển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện cũng cố những kiến thức đã
học.
Riêng tại công ty Vissan, ban lảnh đạo công ty đã cho phép và tạo điều kiện
thuận lợi cho sinh viên lớp công nghệ thực phẩm 26 A. tại đây sinh viên có dịp
quan sát tổng quát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và theo dõi các hoạt
động của từng bộ phận sản xuất như : khu tồn trữ thú sống, phân xưởng giếc mổ,
phân xưởng chế biến hàng xuất khẩu, khu trữ lạnh và phân xưởng chế biến thực
phẩm.
Trong thời gian có hạn trong...
Báo cáo thực tập nhà máy Vissan
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
- trang 1 -
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy VIssan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy VIssan - Người đăng: fernando4relax-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy VIssan 9 10 871