Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI Công ty Cổ phần Nhật Việt

Được đăng lên bởi Nhut Lan Ngoc Tram
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2096 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC



Tên cơ quan thực tập: Công ty Cổ phần Nhật Việt



Thời gian thực tập: 07/01/2013 – 16/03/2013



Người hướng dẫn: Chị Nguyễn Hoàng Yến



Giảng viên hướng dẫn: Cô Phạm Nhật Bảo Quyên



Sinh viên thực tập: Phùng Thùy Trang



MSSV: 104556



Lớp: TC101

Tháng 03 năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO
THỰC TẬP NHẬN THỨC


Tên cơ quan thực tập: Công ty Cổ phần Nhật Việt



Thời gian thực tập: 07/01/2013 – 16/03/2013



Người hướng dẫn: Chị Nguyễn Hoàng Yến



Giảng viên hướng dẫn: Cô Phạm Nhật Bảo Quyên



Sinh viên thực tập: Phùng Thùy Trang



MSSV: 104556



Lớp: TC101

Tháng 03 năm 2013

Báo cáo Thực tập nhận thức 2013

TRÍCH YẾU
Nguồn nhân lực trẻ và tài năng đối với đất nước đang phát triển như Việt Nam là
nguồn tài nguyên tri thức vô cùng quí báu. Những người trẻ ngày nay ngày càng năng động,
bản lĩnh và tự tin để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng cao của doanh nghiệp. Mặt khác, mong
muốn của tất cả các sinh viên sau khi tốt nghiệp chính là công việc làm phù hợp với bản thân
họ. Do đó, mỗi sinh viên phải tự trang bị cho mình kiến thức và kĩ năng tốt để hoàn thiện bản
thân và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp. Và thực tập nhận thức là phương pháp
thực tế để sinh viên có thể làm quen với môi trường làm việc và trải nghiệm bản thân với
những điều mới. Trong quá trình thực tập này, tôi mong muốn được hội nhập cùng môi
trường doanh nghiệp, được học hỏi những kinh nghiệm từ thực tế, từ các anh chị tại công ty
cũng như áp dụng những lí thuyết mình học tại trường vào công việc của mình. Bên cạnh đó,
đây là cơ hội cho tôi phát triển những kĩ năng mềm mà tôi đã được học và cũng là thách thức
khi tôi đứng trước những việc mới gặp ngay lần đầu tiên. Ngoài ra, tôi cũng đã tự tìm hiểu
bằng cách tìm đọc các tài liệu trên Internet hay trong sách báo để hỗ trợ thêm công việc của
mình. Quan trọng hơn, từ kì thực tập này tôi rút ra những kinh nghiệm quí báu cho chính bản
thân mình, để từ đó tôi có thể bổ sung những kiến thức mà mình còn thiếu sót và tự tin hội
nhập vào môi trường doanh nghiệp.

i

Báo cáo Thực tập nhận thức 2013

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc công ty Cổ phần Nhật
Việt đã cho tôi được thực tập nhận thức và tìm hiểu về môi trường làm việc của quí công ty.
Mặt khác, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho tôi thời
gian ...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC HOA SEN
KHOA KINH T THƯƠNG MẠI
BÁO CÁO
THC TP NHN THC
Tên cơ quan thực tp: Công ty C phn Nht Vit
Thi gian thc tp: 07/01/2013 16/03/2013
Người hướng dn: Ch Nguyn Hoàng Yến
Ging viên hướng dn: Cô Phm Nht Bo Quyên
Sinh viên thc tp: Phùng Thùy Trang
MSSV: 104556
Lp: TC101
Tháng 03 năm 2013
BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI Công ty Cổ phần Nhật Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI Công ty Cổ phần Nhật Việt - Người đăng: Nhut Lan Ngoc Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC TẠI Công ty Cổ phần Nhật Việt 9 10 270