Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

Được đăng lên bởi Lê Thanh
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 11868 lần   |   Lượt tải: 47 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA

LỜI MỞ ĐẦU.
Lưu trữ là công tác nghiệp vụ quan trọng và không thể thiếu trong quá trình
hình thành và phát triển của một đơn vị, nó ghi nhận hoạt động của các cơ quan, tổ
chức, của Đảng và Nhà nước. Là công tác quan trọng trong việc giữ gìn, bảo quản
thông tin lâu dài, nhằm phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên nhiều
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…
Công tác Lưu trữ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, giữ gìn bí mật và an ninh quốc gia. Điều đó đã được chứng minh qua
những cứ liệu lịch sử, tài liệu khoa học lưu trữ, những hình ảnh sinh động về phim
ảnh…qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, là
cơ sở để cung cấp những thông tin cần thiết, quan trọng làm tư liệu lịch sử cho thế
hệ hôm nay cũng như mai sau.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Lưu trữ. Được sự chấp thuận
của lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Long An
trong gần một tháng từ ngày 21/06/2012 đến ngày 16/06/2012. Nhóm đã trực tiếp
làm việc tại Chi Cục Văn thư - Lưu trữ qua đợt thực tập giữa khóa.
Trong khoảng thời gian thực tập, tuy thời gian không dài nhưng nhờ sự giúp
đỡ tận tình của lãnh đạo cơ quan cũng như sự chỉ bảo tận tình của các anh chị trong
cơ quan, nhóm đã học hỏi và rút được nhiều bài học kinh nghiệm để ngày càng
hoàn thiện hơn trong quá trình học tập cũng như đợt thực tập cuối khóa sau này.

Nhóm LA.

Page 1

BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA

LỜI CÁM ƠN...!
Sau gần một tháng thực tập và làm việc tại Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh
Long An. Với sự hướng dẫn tận tình của Ban lãnh đạo, các cô, chú, anh chị trong
cơ quan đã giúp nhóm thực tập học hỏi, tiếp thu, bổ sung thêm nhiều kiến thức
mới. Những kinh nghiệm quý báu phục vụ cho việc học và làm sau này của mình
một cách dễ dàng hơn.
Qua đây Nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Lãnh đạo nhà trường,
Khoa thư viện thông tin và Thầy giáo chủ nhiệm đã sắp xếp,tạo điều kiện tốt nhất
để nhóm tiến hành tốt đợt thực tập giữa khóa.
Xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Ban lãnh đạo Chi Cục
Văn Thư-Lưu trữ Tỉnh Long An nói chung và cùng với những cô chú, anh chị đã
trực tiếp hướng dẫn dìu dắt tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em thực tập trong
thời gian qua đồng thời có thể hoàn thành tốt bài báo cáo này.
Cuối cùng Nhóm xin gửi lời chúc sức khoẻ và lòng biết ơn chân thành nhất
đến tất cả quý thầy cô Khoa Thư Viện Thông Tin, Ban lãnh đạo Chi Cục Văn thưLưu Trữ tỉnh Long An đã quan tâm giúp ...
BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA
LỜI MỞ ĐẦU.
Lưu trữ công tác nghiệp vụ quan trọng không thể thiếu trong quá trình
hình thành và phát triển của một đơn vị, nó ghi nhận hoạt động của các cơ quan, tổ
chức, của Đảng Nhà nước. công tác quan trọng trong việc giữ gìn, bảo quản
thông tin lâu i, nhằm phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước trên nhiều
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…
Công tác Lưu trữ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng bảo vệ
Tổ quốc, giữ gìn mật và an ninh quốc gia. Điều đó đã được chứng minh qua
những cứ liệu lịch sử, tài liệu khoa học lưu trữ, những hình ảnh sinh động về phim
ảnh…qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược,
sở để cung cấp những thông tin cần thiết, quan trọng làm liệu lịch sử cho thế
hệ hôm nay cũng như mai sau.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Lưu trữ. Được sự chấp thuận
của lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo Chi cục Văn t Lưu trữ tỉnh Long An
trong gần một tháng từ ngày 21/06/2012 đến ngày 16/06/2012. Nhóm đã trực tiếp
làm việc tại Chi Cục Văn thư - Lưu trữ qua đợt thực tập giữa khóa.
Trong khoảng thời gian thực tập, tuy thời gian không dài nhưng nhờ sự giúp
đỡ tận tình của lãnh đạo cơ quan cũng như sự chỉ bảo tận tình của các anh chị trong
quan, nhóm đã học hỏi rút được nhiều bài học kinh nghiệm để ngày càng
hoàn thiện hơn trong quá trình học tập cũng như đợt thực tập cuối khóa sau này.
Nhóm LA. Page 1
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Người đăng: Lê Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 9 10 283