Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tế môn tài chính vi mô

Được đăng lên bởi 1240210013
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Đặt vấn đề

Có rất nhiều ý tưởng, hoạt động góp phần cải thiện đời sống, tiến đến nâng cao mức thu nhập,
phát triển kinh tế trong cộng đồng. Trong đó tiết kiệm – tín dụng được xem là một trong những
hoạt động thiết thực cho người dân tại cộng đồng.
Tín dụng là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi
vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và
thường kèm theo lãi suất.
Tiết kiệm – tín dụng là một chuỗi hoạt động hỗ trợ cho người dân cộng đồng: TK góp phần hình
thành nên thói quen chi tiêu hợp lý giữa các khoản chi trong gia đình bằng cách TK hay “để
dành” tiền. Mặc khác, hoạt động TD góp phần khuyến khích người dân tham gia tiết kiệm, hỗ
trợ vốn để người dân đầu tư cho hoạt động kinh doanh, sản xuất tạo thu nhập góp phần cải thiện
đời sống. Trong chuỗi hoạt động này hình thành thói quen TK là điểm chính yếu, đây chính là
yếu tố nói lên sự bền vững của các chương trình TK-TD.
Hoạt động tiết kiệm-tín dụng tại Chi hội nghề cá Lộc Bình 1 là hoạt động nổi bật trong việc góp
phần phát triển kinh tế- xã hội tại Lộc Bình, mô hình này được xem là một trong số ít những mô
hình thành công trong hoạt động tín dụng cộng đồng, chính vì điều này đã thôi thúc chúng tôi
tìm hiểu về hoạt động tiết kiệm- tín dụng ở đây, chúng tôi đã tiếp cận và lấy thông tin từ ông
Phạm Văn Lợi- Chi hội trưởng chi hội nghề cá Lộc Bình 1 (ngoài ra còn có những đối tượng
khác có danh sách kèm theo).
II.

Nội dung
1. Tổng quan về hoạt động tín dụng tại Lộc Bình
Xã Lộc Bình thuộc Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế là một Huyện nằm trên tuyến
đường ven biển. Đây là một vùng kinh tế mới dân cư thưa thớt, với dân số 2.145 người
(2013). Xã có diện tích tự nhiên là 2.746 ha, 6 thôn trong xã đều tham gia hoạt động khai
thác thủy sản.
Hiện nay ở xã có 2 tổ chức tín dụng đang hoạt động:

Tín dụng của Hội phụ nữ xã: Để giúp chị em giải quyết bài toán khó “buôn tài không
bằng dài vốn” các cấp Hội Phụ nữ đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn vay từ Ngân hàng
Chính sách xã hội (CSXH) và các nguồn khác, đặc biệt là từ dự án của kênh phụ nữ
CECI. Hội LHPN xã Lộc Bình được dự án CECI (đào tạo khuyến nông dựa vào cộng
đồng) cho vay không hoàn lại 161 triệu đồng. Qua đó, Hội LHPN xã Lộc Bình tạo điều
kiện thuận lợi cho chị em vay lãi suất ưu đãi 0,6%/năm, đến nay, đã có trên 100 lượt chị
em tham gia vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế cao . Tính
đến thời điểm này, có 163 chị em hội viên phụ nữ vay, ...
I. Đặt vấn đề
rất nhiều ý tưởng, hoạt động góp phần cải thiện đời sống, tiến đến nâng cao mức thu nhập,
phát triển kinh tế trong cộng đồng. Trong đó tiết kiệm tín dụng được xem một trong những
hoạt động thiết thực cho người dân tại cộng đồng.
Tín dụng việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi
vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và
thường kèm theo lãi suất.
Tiết kiệm – tín dụng là một chuỗi hoạt động hỗ trợ cho người dân cộng đồng: TK góp phần hình
thành nên thói quen chi tiêu hợp giữa các khoản chi trong gia đình bằng cách TK hay “để
dành” tiền. Mặc khác, hoạt động TD góp phần khuyến khích người dân tham gia tiết kiệm, hỗ
trợ vốn để người dân đầu tư cho hoạt động kinh doanh, sản xuất tạo thu nhập góp phần cải thiện
đời sống. Trong chuỗi hoạt động này hình thành thói quen TK điểm chính yếu, đây chính
yếu tố nói lên sự bền vững của các chương trình TK-TD.
Hoạt động tiết kiệm-tín dụng tại Chi hội nghề cá Lộc Bình 1 là hoạt động nổi bật trong việc góp
phần phát triển kinh tế- xã hội tại Lộc Bình,hình này được xemmột trong số ít những
hình thành công trong hoạt động tín dụng cộng đồng, chính điều này đã thôi thúc chúng tôi
tìm hiểu về hoạt động tiết kiệm- tín dụng đây, chúng tôi đã tiếp cận lấy thông tin từ ông
Phạm Văn Lợi- Chi hội trưởng chi hội nghề Lộc Bình 1 (ngoài ra còn những đối tượng
khác có danh sách kèm theo).
II. Nội dung
1. Tổng quan về hoạt động tín dụng tại Lộc Bình
Lộc Bình thuộc Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế một Huyện nằm trên tuyến
đường ven biển. Đây một vùng kinh tế mới dân thưa thớt, với dân số 2.145 người
(2013). Xã có diện tích tự nhiên là 2.746 ha, 6 thôn trong xã đều tham gia hoạt động khai
thác thủy sản.
Hiện nay ở xã có 2 tổ chức tín dụng đang hoạt động:
- Tín dụng của Hội phụ nữ xã: Để giúp chị em giải quyết bài toán khó “buôn tài không
bằng dài vốn” các cấp Hội Phụ nữ đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn vay từ Ngân hàng
Chính sách hội (CSXH) các nguồn khác, đặc biệt từ dự án của kênh phụ nữ
CECI. Hội LHPN Lộc Bình được dự án CECI (đào tạo khuyến nông dựa vào cộng
đồng) cho vay không hoàn lại 161 triệu đồng. Qua đó, Hội LHPN Lộc Bình tạo điều
kiện thuận lợi cho chị em vay lãi suất ưu đãi 0,6%/năm, đến nay, đã trên 100 lượt chị
em tham gia vay đầu phát triển kinh tế gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tính
đến thời điểm này, có 163 chị em hội viên phụ nữ vay, vốn vay 1,2 tỷ đồng.
- Tín dụng cộng đồng tại Chi hội nghề cá Lộc bình 1
2. Tìm hiểu hoạt động tín dụng của Chi hội nghề cá Lộc Bình 1
2.1. Quá trình hình thành và phát triển
Mai Gia Phường thôn slượng hộ tham gia hoạt động thủy sản nhiu nhất Lộc
Bình, chi hội nghề cá được thành lập trên địa bàn thôn.
Báo cáo thực tế môn tài chính vi mô - Trang 2
Báo cáo thực tế môn tài chính vi mô - Người đăng: 1240210013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo thực tế môn tài chính vi mô 9 10 720