Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Thương mại điện tử của bộ công thương 2014

Được đăng lên bởi Bông
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VIỆT NAM

Tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VIỆT NAM

Tháng 12 năm 2014LỜI GIỚI THIỆU
Ngày 11 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 689/
QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia giai
đoạn 2014 - 2020. Quyết định 689/QĐ-TTg với mục tiêu chung nhằm xây dựng các hạ
tầng cơ bản và triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực TMĐT ở
Việt Nam, đưa TMĐT trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh
tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bên cạnh đó, năm 2014 cũng là năm chứng kiến một số sự kiện quan trọng của TMĐT
Việt Nam điển hình như ngày 5 tháng 12 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông
tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử; đồng thời tổ
chức thành công Ngày mua sắm trực tuyến 2014, đây là sự kiện lần đầu tiên được triển
khai nhằm tạo cơ hội, hỗ trợ, thúc đẩy TMĐT đến gần với doanh nghiệp và người dân.
Với nhiều dấu mốc đáng chú ý, Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2014 do Cục
Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương biên soạn tiếp tục là
ấn phẩm tóm tắt những thay đổi quan trọng của TMĐT trong năm vừa qua. Báo cáo tập
trung tổng hợp, phân tích những chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng TMĐT, tổng
hợp điều tra, phân tích về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp TMĐT, hiện trạng
ứng dụng TMĐT của cộng đồng trong nước và trên thế giới. Đặc biệt, Báo cáo năm nay
dành hẳn một chương phân tích tình hình ứng dụng TMĐT trên nền tảng thiết bị di động
(mobile e-commerce). Đây được coi là xu hướng sẽ phát triển mạnh và dành được nhiều
sự quan tâm của các doanh nghiệp và cộng đồng trong những năm tới.
Chúng tôi hy vọng Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2014 sẽ tiếp tục là tài liệu hữu
ích không chỉ đối với doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý mà còn với tất
cả các cá nhân đang quan tâm tới lĩnh vực này.
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương xin chân thành cám
ơn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia đã nhiệt tình phối hợp và cung cấp
thông tin trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện Báo cáo Thương mại điện tử Việt
Nam 2014. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến trao đổi, góp ý để các ấn phẩm về TMĐT
ngày càng được hoàn thiện.
Xin trân trọng cám ơn!

Trần Hữu Linh
...
BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tháng 12 năm 2014
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VIỆT NAM
BÁO CÁO
Báo cáo Thương mại điện tử của bộ công thương 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Thương mại điện tử của bộ công thương 2014 - Người đăng: Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Báo cáo Thương mại điện tử của bộ công thương 2014 9 10 276