Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tiểu luận: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần du lịch An Giang

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
Kinh tế, Chính trị - pháp luật, Văn hóa, Tự nhiên, Công nghệ

MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP
Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài

MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ
Chuỗi giá trị của doanh nghiệp,
Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
Chiến lược cấp công ty, Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
Đánh giá kết quả chọn chiến lược
Hoạch định tài chính, Chiến lược cấp chức năng

KẾT LUẬN

Kinh tế
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Kế hoạch đầu tư
của chính phủ, Tỷ lệ lạm phát, Tỷ giá USD/VND

Chính trị pháp luật
Nhà nước định hướng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

Văn hoá
đặc trưng VH trong đời sống tinh thần, VH tính ngưỡng

Tự nhiên
điều kiện địa lý thuận lợi cho DL hành hương, DL nghỉ
dưỡng, DL sinh thái

Công nghệ
công nghệ thông tin phát triển, khách hàng dễ dàng
tiếp cân với những thông tin về du lịch.

Đối với SBU Dịch vụ lữ hành

Đối với SBU Khu vui chơi – giải trí
Hạn chế của đề tài

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tiểu luận: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần du lịch An Giang - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo tiểu luận: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần du lịch An Giang 9 10 590