Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hộ thương hiệu

Được đăng lên bởi nhinhinho1704
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bảo hộ thương hiệu
Bảo hộ thương hiệu là một hình thức mới của sản phẩm được tập hợp những cảm nhận, các dấu hiệu nhận
biết, các mối quan hệ, những trải nghiệm tiêu dùng của khách hàng về một công ty, một sản phẩm hay dịch
vu với đầy đủ các khía cạnh: mô tả nhận diện (brand identities), giá trị (brand values), thuộc tính (brand
attributes), cá tính (brand personality). Thương hiệu ràng buộc với người tiêu dùng qua mối quan hệ thương
hiệu-người tiêu dùng (brand-consumers relationship).

Bảo hộ lợi ích quốc gia
Đối với hàng hoá xuất khẩu, nếu mặt hàng này chưa được đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hoá
tại nước sở tại, sẽ không thể chống lại nạn làm hàng giả, hàng nhái, khiến ảnh hưởng đến quyền lợi
của nhà xuất khẩu, hoặc có thể mất uy tín do hàng bị làm giả…. Trong các năm qua, nhiều sản
phẩm của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài được ưa chuộng nhưng do chủ sở hữu
thương hiệu hàng hoá chưa hiểu biết luật pháp nên đã không đăng ký bảo hộ thương hiệu. Hậu quả
là thương hiệu đã bị các nhà sản xuất ở nước nhập khẩu lợi dụng, bắt chước chế tạo, dẫn đến việc
mất thị trường xuất khẩu
Bên cạnh đó việc đăng ký bảo hộ thương hiệu nhằm 5 mục đích cơ bản sau:
- Khuyến khích đầu tư và chuyển giao công nghệ nước ngoài vào trong nước, đặc biệt trong trường
hợp Việt Nam kêu gọi đầu tư nước ngoài.
Các nhà đầu tư luôn lưu ý đến vấn đề bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, đặc biệt là bảo hộ
thương hiệu hàng hoá – “Tài sản vô hình” quan trọng của họ, nhất là đối với công ty đa quốc gia.
Nếu một nước kêu gọi đầu tư có một hệ thống pháp lý chặt chẽ, đầy đủ, minh bạch trong việc bảo
hộ thương hiệu, sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi
thực hiện đầu tư hay chuyển giao công nghệ cho một quốc gia.
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho chủ sở hữu thương hiệu hàng hoá
Để có một thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng, khắc sâu vào tâm trí khách hàng,
doanh nghiệp phải tốn thời gian công sức và tiền bạc vào việc thường xuyên nâng cao chất lượng
sản phẩm, quảng cáo, quảng bá thương hiệu…Thương hiệu mạnh là tài sản vô hình của doanh
nghiệp. Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của các
doanh nghiệp.
- Bảo hộ lợi ích quốc gia
Đối với hàng hoá xuất khẩu, nếu mặt hàng này chưa được đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hoá
tại nước sở tại, sẽ không thể chống lại nạn làm hàng giả, hàng nhái, khiến ảnh hưởng đến quyền lợi

của nhà xuất khẩu, hoặc có thể mất uy tín do hàng bị làm giả…. Trong các năm qua, n...
Bảo hộ thương hiệu
Bảo hộ thương hiệu một hình thức mới của sản phẩm được tập hợp những cảm nhận, các dấu hiệu nhận
biết, các mối quan hệ, những trải nghiệm tiêu dùng của khách hàng về một công ty, một sản phẩm hay dịch
vu với đầy đủ các khía cạnh: t nhận diện (brand identities), giá trị (brand values), thuộc tính (brand
attributes), tính (brand personality). Thương hiệu ràng buộc với người tiêu dùng qua mối quan hệ thương
hiệu-người tiêu dùng (brand-consumers relationship).
Bảo hộ lợi ích quốc gia
Đối với hàng hoá xuất khẩu, nếu mặt hàng này chưa được đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hoá
tại nước sở tại, sẽ không thể chống lại nạn làm hàng giả, hàng nhái, khiến ảnh hưởng đến quyền lợi
của nhà xuất khẩu, hoặc có thể mất uy tín do hàng bị làm giả…. Trong các năm qua, nhiều sản
phẩm của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài được ưa chuộng nhưng do chủ sở hữu
thương hiệu hàng hoá chưa hiểu biết luật pháp nên đã không đăng ký bảo hộ thương hiệu. Hậu quả
là thương hiệu đã bị các nhà sản xuất ở nước nhập khẩu lợi dụng, bắt chước chế tạo, dẫn đến việc
mất thị trường xuất khẩu
Bên cạnh đó việc đăng ký bảo hộ thương hiệu nhằm 5 mục đích cơ bản sau:
- Khuyến khích đầu tư và chuyển giao công nghệ nước ngoài vào trong nước, đặc biệt trong trường
hợp Việt Nam kêu gọi đầu tư nước ngoài.
Các nhà đầu tư luôn lưu ý đến vấn đề bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, đặc biệt là bảo hộ
thương hiệu hàng hoá – “Tài sản vô hình” quan trọng của họ, nhất là đối với công ty đa quốc gia.
Nếu một nước kêu gọi đầu tư có một hệ thống pháp lý chặt chẽ, đầy đủ, minh bạch trong việc bảo
hộ thương hiệu, sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi
thực hiện đầu tư hay chuyển giao công nghệ cho một quốc gia.
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho chủ sở hữu thương hiệu hàng hoá
Để có một thương hiệu được người tiêu dùng tin tưng, khắc sâu vào tâm trí khách hàng,
doanh nghiệp phải tốn thời gian công sức và tiền bạc vào việc thường xuyên nâng cao chất lượng
sản phẩm, quảng cáo, quảng bá thương hiệu…Thương hiệu mạnh là tài sản vô hình của doanh
nghiệp. Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của các
doanh nghiệp.
- Bảo hộ lợi ích quốc gia
Đối với hàng hoá xuất khẩu, nếu mặt hàng này chưa được đăng ký bảo hộ thương hiệu hàng hoá
tại nước sở tại, sẽ không thể chống lại nạn làm hàng giả, hàng nhái, khiến ảnh hưởng đến quyền lợi
Bảo hộ thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo hộ thương hiệu - Người đăng: nhinhinho1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bảo hộ thương hiệu 9 10 932