Ktl-icon-tai-lieu

Bảo quản cà chua

Được đăng lên bởi Trinh Lee
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1616 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CÀ CHUA

TẠI SAO PHẢI BẢO QUẢN
CÀ CHUA???

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CÀ CHUA

• Giảm thiểu sự hao hụt khối lượng và mất giá trị
dinh dưỡng của sản phẩm. Theo ước tính thì
sau quá trình vận chuyển và bảo quản rau quả
sẽ mất đi 20-25 phần trăm (theo Kader, 1992).
Đây là một tổn thất rất lớn, chính vì thế mà các
nghiên cứu luôn hướng tới mục tiêu giảm tới
mức thấp nhất tổn hao khối lượng, tránh hư
hỏng , giữ và phát huy những tính chất quý báu
của sản phẩm.
• Tăng giá trị hàng hóa và tránh hiện tượng dồn
hàng khi được mùa.

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CÀ CHUA

• Khi bảo quản rau quả luôn diễn ra quá
trình hô hấp, đó là hàng loạt các phản ứng
và quá trình chín cũng như hư hỏng của
rau quả. Hô hấp càng diễn ra mạnh mẽ thì
quả chín càng nhanh, hư hỏng càng
nhanh. Như vậy tuổi thọ của rau quả phụ
thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó quan
trọng nhất là quá trình hô hấp.

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CÀ CHUA

Các thời kỳ cà chua phải trải qua trong quá trình chín
•

•
•
•
•
•
•

Thời kỳ quả xanh: quả và hạt phát triển chưa hoàn chỉnh. Nếu thu
hái quả ở thời kỳ này và thông qua các phưng pháp thúc chín thì
quả chín không bình thường, quả không có hương vị, không có
mầu sắc đặc trưng của giống.
Thời kỳ chín xanh: Chất keo bao quanh hạt được hình thành, quả
chưa có mầu hồng hoặc màu vàng. Nếu đem thúc chín thì quả sẽ
thể biện mầu sắc của giống.
Thời kỳ chín vàng : Đỉnh quả xuất hiện màu vàng hoặc màu hồng
với diện tích bề mặt chiếm khoảng 10%.
Thời kỳ chuyển màu: Diện tích bề mặt từ 10-30% có mầu vàng
hoặc đỏ.
Thời kỳ chín hồng: Diện tích bề mặt quả từ 30-60% có mầu hồng
nhạt hoác mầu vàng.
Thời kỳ quả hồng hoặc đỏ : Diện tích bề mặt quả từ >60-90% có
mầu vàng hoặc đỏ.
Thời kỳ quả chín đỏ: Diện tích bề mặt từ trên 90% trở lên

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CÀ CHUA

Thành phần hóa học của quả cà chua
•
Cà chua chứa nhiều glucoancoloit
trong đó tomatin chiếm thành phần chủ
yếu.Tomatin được Fotuine và cộng sự
chiết được lần đầu tiên vào năm 1948

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CÀ CHUA

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CÀ CHUA

CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CÀ CHUA

Thành phần dinh dưỡng của cà chua
Trong 100g cà chua có:

Kỹ thuật thu hái cà chua
• Ảnh hưởng nhiều đến quá trình bảo quản.
• Yêu cầu về tiêu chuẩn đối với cà chua tươi và cà chua
để chế biến có sự khác nhau. Vì vậy người sản xuất cần
xác định thời điểm thu hái quả thích hợp.
• Khi thu hái cà chua bằng tay, do va đập trong khi sắp
xếp, vận chuyển, quả bị sây sát, bị giập sẽ là môi trường
tốt cho bệnh hại xâm nhiễm, hô hấp tăng lên gây hư thối
và giảm chấ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo quản cà chua - Người đăng: Trinh Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bảo quản cà chua 9 10 592