Ktl-icon-tai-lieu

bìa bài báo cáo thu hoạch

Được đăng lên bởi maitram37av-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1395 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học An Giang
Khoa Sư Phạm

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

----------

-----------------------------------

 HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ MỘNG HOA
 NGÀNH: SƯ PHẠM TIẾNG ANH
 LỚP: CD36AV
 KIẾN TẬP TẠI TRƯỜNG: PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
 KIẾN TẬP TẠI LỚP: 2B
 GVHDCN: HUỲNH HẢI YẾN
 GVHDCM:NGUYỄN THỊ HẠ VÀ NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU
 HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VĂN TUẤN
 THỜI GIAN: 05/11/2012-25/11/2012

NĂM HỌC:
2012 - 2013

...
Trường Đại Học An Giang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Khoa Sư Phạm Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------- -----------------------------------
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ MỘNG HOA
NGÀNH: SƯ PHẠM TIẾNG ANH
LỚP: CD36AV
KIẾN TẬP TẠI TRƯỜNG: PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
KIẾN TẬP TẠI LỚP: 2B
GVHDCN: HUỲNH HẢI YẾN
GVHDCM:NGUYỄN THỊ HẠ VÀ NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU
HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VĂN TUẤN
THỜI GIAN: 05/11/2012-25/11/2012
NĂM HỌC:
2012 - 2013
bìa bài báo cáo thu hoạch - Người đăng: maitram37av-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bìa bài báo cáo thu hoạch 9 10 71