Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp thi công hầm Thủ Thiêm

Được đăng lên bởi gulpataom-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Biện pháp thi công hầm Thủ Thiêm

Biện pháp thi công hầm Thủ Thiêm
Hầm Thủ Thiêm dài 1.490m, bao gồm 371m hầm dìm. Nói hầm dìm là nói đến phương pháp
thi công. Trước tiên, phải xây dựng bể đúc hầm rộng khoảng 6 ha trên khu đất rộng khoảng
10 ha ở phía Q.2. Bể đúc tương tự như một âu thuyền, đảm bảo có thể chế tạo cùng lúc 4
đốt hầm, mỗi đốt có dạng hộp đôi rộng 33,3m, cao 9m, dài khoảng 90m, trọng lượng mỗi
đốt nặng đến 36.000 tấn. Cùng lúc với đúc hầm là đào dưới đáy sông Sài Gòn, sâu đến 13 14m và xây sẵn móng chuẩn bị cho việc đặt các đốt hầm xuống. Sau khi đúc xong, các đốt
hầm tạm thời được bít kín lại, rồi cho nước vào bể đúc để các đốt hầm nổi lên. Sau đó, dùng
xà lan kéo các đốt hầm này ra sông và đánh chìm đúng vào vị trí móng đã được ấn định, rồi
dùng kỹ thuật để nối ghép các đốt hầm này lại thành một đường hầm nằm sâu dưới đáy
sông. Ngoài hầm dìm, ở 2 bên bờ là những đoạn hầm kín và hở với phương pháp thi công ít
phức tạp hơn. Vỏ hầm có kết cấu bê tông cốt thép, dày 1,2m, đảm bảo chịu lực, chống
thấm tốt và được kiểm tra kỹ khi còn ở trên bể đúc.

Đây là một phương pháp thi công nhanh và hiệu quả, được nhiều nước trên thế giới áp dụng
(đặc biệt là ở Nhật Bản, đất nước có nhiều đảo) và họ đã làm rất thành công. Ở Úc, Hồng
Kông cũng đã làm hầm dìm; còn ở Đông Nam Á thìhầm Thủ Thiêm là hầm dìm đầu tiên.
Obayashi (Nhật Bản) là một tập đoàn lớn có kinh nghiệm về thi công hầm dìm. Họ đã vượt
qua nhiều nhà thầu khác về kỹ thuật cũng như giá bỏ thầu và đã trúng thầu xây dựng công
trình này.

Thu Thiem tunnel Construction_sequence_immersed_tunnel

...
Biện pháp thi công hầm Thủ Thiêm
Bi n pháp thi công h m Th Thiêm
H m Th Thiêm dài 1.490m, bao g m 371m h m dìm. Nói h m dìm là nói n ph ng pháp đế ươ
thi công. Tr c tiên, ph i xây d ng b úc h m r ng kho ng 6 ha trên khu t r ng kho ng ướ đ đấ
10 ha phía Q.2. B úc t ng t nh m t âu thuy n, m b o có th ch t o cùng lúc 4 đ ươ ư đả ế
t h m, m i t có d ng h p ôi r ng 33,3m, cao 9m, dài kho ng 90m, tr ng l ng m i đố ỗ đố đ ư
t n ng n 36.000 t n. Cùng lúc v i úc h m là ào d i áy sông Sài Gòn, sâu n 13 -đố đế ớ đ đ ướ đ đế
14m và xây s n móng chu n b cho vi c t các t h m xu ng. Sau khi úc xong, các t đặ đố đ đố
h m t m th i c bít kín l i, r i cho n c vào b úc các t h m n i lên. Sau ó, dùng ờ đượ ướ đ để đố đ
xà lan kéo các t h m này ra sông và ánh chìm úng vào v trí móng ã c n nh, r iđố đ đ đ đượ đị
dùng k thu t n i ghép các t h m này l i thành m t ng h m n m sâu d i áy để đố đườ ướ đ
sông. Ngoài h m dìm, 2 bên b là nh ng o n h m kín và h v i ph ng pháp thi công ít đ ươ
ph c t p h n. V h m có k t c u bê tông c t thép, dày 1,2m, m b o ch u l c, ch ng ơ ế đ
th m t t và c ki m tra k khi còn trên b úc. đư đ
Biện pháp thi công hầm Thủ Thiêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp thi công hầm Thủ Thiêm - Người đăng: gulpataom-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Biện pháp thi công hầm Thủ Thiêm 9 10 559