Ktl-icon-tai-lieu

Cà phê Trung Nguyên

Được đăng lên bởi chauqcd1-k17psu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1041 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỞ ĐẦU
Cà phê Trung Nguyên là một thành công kỳ diệu của xây dựng thương hiệu tại
Việt Nam trong thời gian qua. Chỉ trong vòng 5 năm, từ một xưởng sản xuất nhỏ tại Buôn
Ma Thuộc, Trung Nguyên đã có mặt tại mọi miền đất nước. Trung Nguyên đã thực hiện
mọi cuộc xâm nhập thị trường ngoạn mục nhất trong lịch sử xây dựng thương hiệu Việt
Nam.
Nhưng để biến mình từ “vựa cà phê” lớn của thế giới thành quyền lực Việt Nam
trong ngành công nghiệp cà phê thế giới, vẫn là thách thức lớn cho tất cả. Bởi lẽ hình ảnh
Trung Nguyên đang nhạt dần trong tâm trí khách hàng.
Trong ngành cà phê Việt Nam thì cà phê Trung Nguyên là một thương hiệu rất
gần gũi, quen thuộc. Cây cà phê đã có mặt ở Việt Nam rất lâu nhưng thương hiệu cà phê
Việt Nam thì chưa có uy tín trên trường quốc tế. Cà phê Trung Nguyên có thể nói là niềm
tự hào của nước ta về một thương hiệu có uy tín trên thị trường quốc tế. Vậy tại sao
Trung Nguyên có thể làm được như vậy và họ đã thực hiện những chiến lược gì để có
được những thành công như hiện nay.

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CAFÉ TRUNG NGUYÊN
Giới thiệu chung về Trung Nguyên:
1.1Giới thiệu chung:
Vào năm 1996, bốn doanh nghiệp trẻ với một tầm nhìn của việc tạo ra một thương
hiệu cà phê nổi tiếng, nên đã thành lập Công ty Cà phê Trung Nguyên và giới thiệu cà
phê đích thực Việt Nam trên thế giới. Ra đời vào giữa năm 1996 -Trung Nguyên là 1
nhãn hiệu cà phê non trẻ của Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng tạo dựng được uy tín và
trở thành thương hiệu cà phê quen thuộc nhất đối với người tiêu dùng cả trong và ngoài
nước. Chỉ trong vòng 10 năm, từ một hãng cà phê nhỏ bé nằm giữa thủ phủ cà phê Buôn
Mê Thuột, Trung Nguyên đã trỗi dậy thành một tập đoàn hùng mạnh với 6 công ty thành
viên: Công ty cổ phần Trung Nguyên, công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên,
công ty TNHH cà phê Trung Nguyên, công ty cổ phần thương mại và dịch vụ G7 và công
ty liên doanh Vietnam Global Gateway với các ngành nghề chính bao gồm: sản xuất, chế
biến, kinh doanh trà, cà phê, nhượng quyền thương hiệu và dịch vụ phân phối, bán lẻ hiện
đại.Trong tương lai, tập đoàn Trung Nguyên sẽ phát triển với 10 công ty thành viên, kinh
doanh nhiều ngành nghề đa dạng.
Đi tiên phong trong việc áp dụng mô hình kinh doanh nhượng quyền tại Việt Nam,
hiê...
MỞ ĐẦU
 
!"#$%&"'()*+,-./01 2
3+4567 8940:%45
8;<#" =0"<.>!
%
4?@AB,C'D:A:$9!
"A:+'EFG:"0/%2-HB/
4 I"JF%
"!B0
IK+$L%4567-!0
!B6J#$MA%6?69
":'96J<#$MA%!; ."
6?4N';'845OANB4?6
4NO%
Cà phê Trung Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cà phê Trung Nguyên - Người đăng: chauqcd1-k17psu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Cà phê Trung Nguyên 9 10 291