Ktl-icon-tai-lieu

Các bệnh thường gặp trên điện thoại di động và phương pháp sửa chữa

Được đăng lên bởi tuanthom37
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1386 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI GIỚI THIỆU
98 Ñoác Ngöõ

Trước yêu cầu bức thiết của học viên ñang học tại Hạnh Linh, Trung tâm
dạy nghề ðiện thoại di ñộng 98 ðốc Ngữ cho in toàn bộ nội dung tư vấn sửa
chữa ðTDð trên website: hanhlinh.com.vn thành nhiều tập phát cho
những học viên chưa có Internet dùng ñể tham khảo.
Tài liệu này ñược in thành nhiều tập và ñây chỉ mới là tập 1, thời gian tới
chúng tôi tiếp tục ra mắt những tập tiếp theo. Do ñược biên tập lần ñầu nên
không tránh ñược thiếu sót, mong các bạn góp ý ñể tài liệu này khi ñọc thì
dễ hiểu, khi làm thì thành công - thực sự là trợ thủ ñắc lực mỗi khi bạn cần
ñến.
ðây là kinh nghiệm truyền lại của hơn 20 kỹ thuật viên lành nghề Hạnh
Linh tích lũy trong nhiều năm sửa chữa và bảo hành cho các cơ sở bán
ðTDð tại Hà Nội. Bởi vậy nó là tài liệu ñộc quyền chỉ dùng phát miễn phí
cho học viên Hạnh Linh làm tài liệu tham khảo. Xin miễn sao chép!
Mọi liên hệ xin gửi về Website: 
Trung tâm dạy nghề Hạnh Linh
98 ðốc Ngữ - Ba ðình – Hà Nội
Tel: (04) 7616042

Haø Noäi thaùng 11 naêm 2006

contact@hanhlinh.com.vn

1.Nokia 7610 Không nhận SIM

.VN

Trả lời bạn Phùng Văn An, học viên K9 Hạnh Linh: Nói chung bệnh nguồn em ñã sửa tốt, ít
khi phải trả lại máy. Nhưng hiện em vẫn rất ngại sửa các bệnh về SIM. Cụ thể hiện em ñang gặp
bệnh không nhận SIM của máy Nokia 7610, xin hướng dẫn cách sửa nhanh và an toàn nhất.

Hạnh Linh trả lời:

W

W

W

.H

AN

HL

IN

H.
CO
M

Sim là một thẻ nhớ hoạt ñộng theo cơ chế cắm vào là chạy do ñược thiết kế theo nguyên lý
thám sát mặc ñịnh cấp trước ñược bắt ñầu từ VSIM. VSIM ở NOKIA 7610 ñược cấu thành từ 2
thành phần DC 3 vôn và AC 3,25 Mhz. Sau khi hệ thống ñược cấp nguồn, nếu chưa lắp SIM, CPU
ñiều khiển AC phóng ra theo thời hằng quy ước. Nếu ta lắp SIM vào, AC lập tức hồi tiếp báo hiệu
sự hiện diện của SIM. Lúc này CPU ñiều khiển chíp nguồn SIM phóng ra áp DC theo mức tăng
dần ñến chừng nào SIM tiếp nhận ñược xung phục nguyên và hồi tiếp ñược xung nhịp về IC mã
SIM, dữ liệu SIM ñược “vận chuyển” về CPU thì áp DC của SIM cố ñịnh tại mức 3VDC ñể ñưa SIM
vào chế ñộ hoạt ñộng. Nhưng vì lý do gì ñó mà SIM không gửi dữ liệu về ( hoặc do thất thoát dữ
liệu và xung 3,25 Mhz, hoặc mạch dẫn bị ñứt, IC mã SIM hỏng…) thì CPU ra lệnh cắt áp DC của
VSIM-Màn hình hiện lỗi SIM.
Nếu sau khi cho SIM vào ổ và chắc chắn mạch dẫn tốt bạn cố gắng kiểm tra nhanh VSIM (cách
làm ñã hướng dẫn trên lớp),nếu yếu hoặc không có 3VDC,bạn cần lưu ý ñến bộ ổn xung vì chúng
luôn hoạt ñộng trong trạng thái dư nhiệt nên t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bệnh thường gặp trên điện thoại di động và phương pháp sửa chữa - Người đăng: tuanthom37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Các bệnh thường gặp trên điện thoại di động và phương pháp sửa chữa 9 10 586