Ktl-icon-tai-lieu

Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi Lê Hoài
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 12016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các biện pháp hạ gia thành sản phẩm
Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp là biểu hiện bàng tiền toàn bộ chi phí của
doanh nghiệp để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhất đinh.
Do của hàng là đại lý phân phối cấp 1 các sản phẩm Thiết bị tiết kiệm năng lượng
gas Ecogas nên không hạ giá thành sản phẩm bằng cách giảm trực tiếp vào quy
trình sản xuát. Cửa hàng có các biện pháp hạ giá thành sản phẩm bằng cách gián
tiếp qua cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chăm sóc,bảo trì,sửa chữa…
- Các biện pháp ngắn hạn:
Do của hàng mới mở cần thu hút khách hàng và tạo dưng uy tin.Cửa hàng cần lập
kế hoạch các chương trình quảng cáo khuyến mại một cách chi tiết để giảm thiểu
các lãng phi mà không đem lại hiệu quả cao.
1. Cửa hàng nên khoanh vung quanh khu vực Gia lâm để quảng cáo bằng
cách phát tờ roi,và tiếp thị trực tiếp tới khách hàng.cách này tích kiệm chi
phí mà mang lại hiệu quả cao hơn là quang cáo trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
2. Đào tạo kỹ năng mêm cho các nhân viên giao hàng. Nhân viên giao hàng
sẽ đảm nhận là nhân viên marketing cho cửa hàng.
3. Xây dụng kế hoạch cụ thể tư những bước đầu mở của hàng.từ phân xin
giấy phếp kinh doanh ,thuê của hàng,sủa chữa…
4. Cần sử dụng vốn một cách có hiệu quả. Tránh thất tháo vốn hay thiếu
vốn.vì vậy nhũng nhũng khách hàng mua lần đầu và mua với số lượng it
thì không cho nợ.

- Các biện pháp dài hạn
Do của hàng mình là đại lý phân phối không trực tiếp sản xuất sản phẩm. Nên
muốn hạ giá thành sản phẩm thì phụ thuộc rất lớn vào giá mà nhà cung cấp đưa
ra.vi thế nên của hàng cần có các biện pháp

1. Cửa hàng nên đàm phán,thương lượng với nhà cung cấp về các chương trình
chiết khấu khi đơn đắt hàng với số lượng lớn.
2. Cửa hàng tìm thêm nhiều nhà cung cấp mới các Thiết bị tiết kiệm năng
lượng gas Ecogas có uy tín và chất lượng. Giá cả các sản phâm phu hợp.
3. Của hàng cần kiển tra cẩn thận trước mỗi khi nhập hàng và bán hàng cho
khách để tránh các sản phẩn lỗi,hay sai chủng loại.để gian bớt khoản chi phí
trả hàng và chi phi bảo trì sủa chữa.
4. Dụ phòng khó đòi của của hàng là 50.000.000 đồng là cao.vì của hàng coa
quy mô nhỏ.Bán hàng trực tiếp láy tiền ngay nên không cần dụ phòng khó
đòi cao.chúng ta nên chuyển bớt tiền này vốn hoạt động kinh doanh. Giản
lãng phí vòng luân chuyển tiền của của hàng.

...
Các biện pháp hạ gia thành sản phẩm
Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp là biểu hiện bàng tiền toàn bộ chi phí của
doanh nghiệp để hoàn thành việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhất đinh.
Do của hàng là đại lý phân phối cấp 1 các sản phẩm Thiết bị tiết kiệm năng lượng
gas Ecogas nên không hạ giá thành sản phẩm bằng cách giảm trực tiếp vào quy
trình sản xuát. Cửa hàng có các biện pháp hạ giá thành sản phẩm bằng cách gián
tiếp qua cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chăm sóc,bảo trì,sửa chữa…
- Các biện pháp ngắn hạn:
Do của hàng mới mở cần thu hút khách hàng và tạo dưng uy tin.Cửa hàng cần lập
kế hoạch các chương trình quảng cáo khuyến mại một cách chi tiết để giảm thiểu
các lãng phi mà không đem lại hiệu quả cao.
1. Cửa hàng nên khoanh vung quanh khu vực Gia lâm để quảng cáo bằng
cách phát tờ roi,và tiếp thị trực tiếp tới khách hàng.cách này tích kiệm chi
phí mà mang lại hiệu quả cao hơn là quang cáo trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
2. Đào tạo kỹ năng mêm cho các nhân viên giao hàng. Nhân viên giao hàng
sẽ đảm nhận là nhân viên marketing cho cửa hàng.
3. Xây dụng kế hoạch cụ thể tư những bước đầu mở của hàng.từ phân xin
giấy phếp kinh doanh ,thuê của hàng,sủa chữa…
4. Cần sử dụng vốn một cách có hiệu quả. Tránh thất tháo vốn hay thiếu
vốn.vì vậy nhũng nhũng khách hàng mua lần đầu và mua với số lượng it
thì không cho nợ.
- Các biện pháp dài hạn
Do của hàng mình là đại lý phân phối không trực tiếp sản xuất sản phẩm. Nên
muốn hạ giá thành sản phẩm thì phụ thuộc rất lớn vào giá mà nhà cung cấp đưa
ra.vi thế nên của hàng cần có các biện pháp
Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm - Trang 2
Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm - Người đăng: Lê Hoài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các biện pháp hạ giá thành sản phẩm 9 10 827