Ktl-icon-tai-lieu

Các bước triển khai thương mại điện tử

Được đăng lên bởi huynhthaonguyenkt01-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1. Tìm hiểu về TMĐT
2. Xác định sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ bán :
 Mặt hàng cụ thể mà doanh nghiệp sẽ cung cấp cho khách hàng?
 Doanh nghiệp mong muốn đạt được điều gì khi tham gia thị trường này?
 Khách hàng của doanh nghiệp là ai?
 Những đối thủ cạnh tranh của mình?
Internet là siêu thị toàn cầu, sản phẩm mà doanh nghiệp dự tính bán trên mạng
phải có khả năng đáp ứng cho yêu cầu của một thị trường đa dạng về địa lý. Cần
khảo sát để biết chắc sản phẩm của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách
hàng với một chất lượng tốt nhất có thể.
Một đặc điểm rất quan trọng trong bất kỳ giải pháp Internet Banking nào là phải đảm
bảo tính xác thực và an toàn trong giao dịch. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác
nhau và với sự tiến bộ của công nghệ, các NH có thể lựa chọn các giải pháp bảo mật khác
nhau cho giải pháp Internet Banking mà mình chọn ứng dụng. Có nhiều phương pháp để
giải quyết vấn đề xác thực và bảo mật giao dịch an toàn như: Sử dụng bàn phím ảo,
phương pháp mật khẩu một lần (One Time Password), xác thực hai phương thức (Two
Factor Authentication), hay dùng thiết bị khóa phần cứng (Hardware Token), thẻ thông
minh (TTM) có chữ ký số (PKI Smartcard). Các NH lớn trên thế giới thường sử dụng các
giải pháp xác thực và an toàn giao dịch dựa trên hạ tầng khóa công khai (PKI) cùng với
sự tham gia của Hardware Token (TTM tích hợp sẵn đầu đọc cổng USB) hay thẻ thông
minh (PKI Smartcard).
Giải pháp Internet Banking không có gì quá phức tạp, sự khác biệt là lựa chọn giải
pháp bảo mật như thế nào và hình thức gì. Với quy mô lớn của ACB, giải pháp bảo mật
mà chúng tôi lựa chọn phải được tiêu chuẩn hóa quốc tế và được thông qua về tính pháp
lý chặt chẽ của luật về chữ ký số và giao dịch điện tử, giải pháp sử dụng chữ ký số trong
xác thực và bảo mật giao dịch dựa trên hạ tầng khóa công khai PKI. Việc chuẩn bị dựa
trên sự phân tích kỹ thuật và tham khảo các nghị định, hướng dẫn và luật giao dịch điện
tử. Đơn vị cung cấp giải pháp đã làm rất tốt những yêu cầu và hỗ trợ chúng tôi trong từng
thời điểm để giải pháp hoàn thành.
Ngoài vấn đề cân nhắc về chi phí đầu tư, chúng tôi còn phải lưu tâm đến yếu tố công
nghệ, bảo mật, khả năng đáp ứng cho các ứng dụng, khả năng mở rộng và không phụ

thuộc thiết bị, thẻ, PM của bất cứ nhà cung cấp nào.

3. Lập kế hoạch triển khai
Doanh nghiệp phải xây dựng một loạt các kế hoạch chi tiết, cụ thể từng vấn
đề, lộ trình thực hiện. Phương pháp 5W + 2H phù hợp để thực hiện bước này.
Các kế ho...
CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1. Tìm hiểu về TMĐT
2. Xác định sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ bán :
Mặt hàng cụ thể mà doanh nghiệp sẽ cung cấp cho khách hàng?
Doanh nghiệp mong muốn đạt được điều gì khi tham gia thị trường này?
Khách hàng của doanh nghiệp là ai?
Những đối thủ cạnh tranh của mình?
Internet siêu thị toàn cầu, sản phẩm doanh nghiệp dự tính bán trên mạng
phải khả năng đáp ứng cho yêu cầu của một thị trường đa dạng về địa lý. Cần
khảo sát để biết chắc sản phẩm của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách
hàng với một chất lượng tốt nhất có thể.
Một đặc điểm rất quan trọng trong bất kỳ giải pháp Internet Banking nào là phải đảm
bảo tính xác thực và an toàn trong giao dịch. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác
nhau và với sự tiến bộ của công nghệ, các NH có thể lựa chọn các giải pháp bảo mật khác
nhau cho giải pháp Internet Banking mà mình chọn ứng dụng. Có nhiều phương pháp để
giải quyết vấn đề xác thực và bảo mật giao dịch an toàn như: Sử dụng bàn phím ảo,
phương pháp mật khẩu một lần (One Time Password), xác thực hai phương thức (Two
Factor Authentication), hay dùng thiết bị khóa phần cứng (Hardware Token), thẻ thông
minh (TTM) có chữ ký số (PKI Smartcard). Các NH lớn trên thế giới thường sử dụng các
giải pháp xác thực và an toàn giao dịch dựa trên hạ tầng khóa công khai (PKI) cùng với
sự tham gia của Hardware Token (TTM tích hợp sẵn đầu đọc cổng USB) hay thẻ thông
minh (PKI Smartcard).
Giải pháp Internet Banking không có gì quá phức tạp, sự khác biệt là lựa chọn giải
pháp bảo mật như thế nào và hình thức gì. Với quy mô lớn của ACB, giải pháp bảo mật
mà chúng tôi lựa chọn phải được tiêu chuẩn hóa quốc tế và được thông qua về tính pháp
lý chặt chẽ của luật về chữ ký số và giao dịch điện tử, giải pháp sử dụng chữ ký số trong
xác thực và bảo mật giao dịch dựa trên hạ tầng khóa công khai PKI. Việc chuẩn bị dựa
trên sự phân tích kỹ thuật và tham khảo các nghị định, hướng dẫn và luật giao dịch điện
tử. Đơn vị cung cấp giải pháp đã làm rất tốt những yêu cầu và hỗ trợ chúng tôi trong từng
thời điểm để giải pháp hoàn thành.
Ngoài vấn đề cân nhắc về chi phí đầu tư, chúng tôi còn phải lưu tâm đến yếu tố công
nghệ, bảo mật, khả năng đáp ứng cho các ứng dụng, khả năng mở rộng và không phụ
Các bước triển khai thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bước triển khai thương mại điện tử - Người đăng: huynhthaonguyenkt01-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các bước triển khai thương mại điện tử 9 10 534