Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ

Được đăng lên bởi nhivohong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4422 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ
Dạng 1:
Xác đinh tên nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tó đó khi biết
tổng số hạt proton, electron, nơtron là a hạt ( với a là số hạt đã cho trước)
Phương pháp giải:
Gọi E, N, P lần lượt là số hạt electron, nơtron, proton có trong một nguyên tử của
nguyên tố đó.
Đối với các nguyyên tử thuộc nguyên tố có Z ≤ 82 được gọi là nguyên tố bền nên
chúng ta có công thức:
N
P

1≤

≤ 1,524

(1)

Mặt khác tổng số hạt electron, nơtron, proton trong 1 nguyên tử là a hạt nên:
E + P + N = 2P + N = a
═>
Thay (2) vào (1) ta được:
1
═>

a
3. 5

≤ P ≤

a
3

N = a
≤

- 2P
a  2P
P

(2)
≤ 1,524

(3)

Vì P  N* nên ta lấy các giá trị nguyên dương. Nếu P chỉ có 1 giá trị thì ta suy
ra ngay nguyên tố đó.
Nếu P có nhiều giá trị khác nhau thì ta phai lập bảng biện luận như sau:
Với A
P
= N +
A
P và
N = a - 2P
A là số khối của nguyên tử. T hường thì A bằng hoặc gần bằng với nguyên tử khối của
nguyên tử nguyên tố đó về gí trị đại số nên ta lấy cặp P và A thỏa mãn rồi suy ra tên
nguyên tố đó.

Chú ý:
Khi làm bài tập trắc nghiệm thì chúng ta chỉ cần nhớ công thức (3) dể làm nhanh bài tập
dạng này.
VD1:
Xác đinh tên nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử khi biết tổng số hạt
proton, electron, nơtron là 21 hạt
VD2:
Xác đinh tên nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử khi biết tổng số hạt
proton, electron, nơtron là 13 hạt.
VD3:
Tổng số hạt proton , nơtron , electron của nguyên tử một nguyên tố kim loại là 34.

Cổng Thông Tin Hóa Học Việt Nam

11

Tài Liệu Số - TT. Học Liệu Hóa Học

a) Xác định tên nguyên tố đó dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học).
b) Viết cấu hình electron của nguyên tử của nguyên tố đó.
c) Tính tổng obitan và số electron trong nguyên tử của nguyên tố đó ở trạng thái
cơ bản.
Dạng 2:
Xác đinh tên nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tó đó khi biết
điện tích của hạt nhân hay điện tích của lớp vỏ electron của nguyên tử nguyên tố đó là
Q.
Phương pháp giải:
Số proton hay số electron của nguyên tử nguyên tó đó:
P =

Q
1,602 10  19

E =

Từ giá trị của P suy ra tên nguyên tố đó và viết cấu hinh electron.
VD1:
Xác đinh tên nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tó đó khi biết
điện tích của hạt nhân là + 17.622 10  19 culông.
Dạng 3:
Xác đinh tên nguyên tố và viết cấu hình electron của 1hoặc xác định số khối của
nó khi biết:
3.1

Tổng số hạt cơ bản ( p, n, e ) của nguyên t...
Tài Liệu Số - TT. Học Liệu Hóa HọcCổng Thông Tin Hóa Học Việt Nam
11
www.chem.edu.vn http://dig.lrc.chem.edu.vn
CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ
Dạng 1:
Xác đinh tên nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tó đó khi biết
tổng số hạt proton, electron, nơtron là a hạt ( với a là số hạt đã cho trước)
Phương pháp giải:
Gọi E, N, P lần lượt là số hạt electron, nơtron, proton có trong một nguyên tử của
nguyên tố đó.
Đối với các nguyyên tử thuộc nguyên tố có Z ≤ 82 được gọi là nguyên tố bền nên
chúng ta có công thức:
1 ≤
P
N
≤ 1,524 (1)
Mặt khác tổng số hạt electron, nơtron, proton trong 1 nguyên tử là a hạt nên:
E + P + N = 2P + N = a
═> N = a - 2P (2)
Thay (2) vào (1) ta được:
1 ≤
P
Pa 2
≤ 1,524
═>
5.3
a
≤ P ≤
3
a
(3)
Vì P
N* nên ta lấy các giá trị nguyên dương. Nếu P chỉ có 1 giá trị thì ta suy
ra ngay nguyên tố đó.
Nếu P có nhiều giá trị khác nhau thì ta phai lập bảng biện luận như sau:
Với A
= N +
P và
N = a - 2P
A là số khối của nguyên tử. T hường thì A bằng hoặc gần bằng với nguyên tử khối của
nguyên tử nguyên tố đó về gí trị đại số nên ta lấy cặp P và A thỏa mãn rồi suy ra tên
nguyên tố đó.
Chú ý:
Khi làm bài tập trắc nghiệm thì chúng ta chỉ cần nhớ công thức (3) dể làm nhanh bài tập
dạng này.
VD1:
Xác đinh tên nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử khi biết tổng số hạt
proton, electron, nơtron là 21 hạt
VD2:
Xác đinh tên nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử khi biết tổng số hạt
proton, electron, nơtron là 13 hạt.
VD3:
Tổng số hạt proton , nơtron , electron của nguyên tử một nguyên tố kim loại là 34.
P
A
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ - Người đăng: nhivohong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ 9 10 144