Ktl-icon-tai-lieu

Cách 1 lập chiến lược kinh doanh

Được đăng lên bởi van-manh-pham
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4182 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHẦN GIỚI THIỆU
CỦA CHIẾM LƯỢC KINH DOANH TẬP ĐOÀN TÂN
HIỆP PHÁT
•

MỤC TIÊU
Mục tiêu cua công ty TNHH TM_DV tân hiệp phát là tạo ra nh ững sản ph ẩm
thức uống tốt nhất qua nhiều thương hiệu number 1, trà xanh không đ ộ, th ảo
mộc Dr thanh….đến với người tiêu dung bởi hê thong phân phối và tr ải đ ều trên
64 tỉnh thành ở việt nam.hầu hết là khắp đất nước luôn mang đến với khách
hang mọi lúc mọi nơi trên đất nước…

•

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Định hương phát triển của công ty là. “hôm nay phải hơn hôm qua nh ưng không
bằng ngày mai” cùng với phương tram “thỏa mãn cao nhất mọi nhu cầu hi ện co
và có tiềm ẩn của khách hang” quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế . chứng nh ận
TQM (Total Quality Management) về chất lượng

•

TRIẾT LÝ KINH DOANH
Triết ký kinh doanh của chúng tôi là phải nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để
cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao nhất, dịch vụ tốt
nhất và phải hoạt động trên phương châm “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng
không bằng ngày mai” và “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày
mai”

- Tinh thần “ Không gì là không thể vượt qua”
- Cam kết “Chất lượng tiêu chuẩn quốc tế”
- “Định hướng theo tinh thần cao nhất của gia đình”
- “Trở thành đối tác được tin cậy”
- "Tinh thần làm chủ doanh nghiệp trong công việc”.
- Tập đoàn THP phấn đấu là công dân có trách nhiệm và đáng kính trọng.

Trang 1

•

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIÊT TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾM LƯỢC

Theo hiểu biết và kinh nghiêm hoc tập thì ta có thể hiểu và biết rằng:
Phần lớn các nhà kinh doanh thành công đều tuân thủ một chiến lược đã lựa chọn
và phù hợp với họ nhất.
Thường thì họ không để tâm đến các chiến lược khác bởi họ hài lòng với chiến
lược tỏ ra hiệu quả với bản thân. Nhưng một ngày nào đó, một chiến lược có thể không
còn đem lại lợi nhuận nữa. Đó là khi các nhà kinh doanh bắt đầu tìm kiếm một chiến lược
khác phù hợp hơn với điều kiện thị trường, và họ bắt đầu áp dụng nó thay vì chiến lược
cũ.
Đôi khi, phải mất rất nhiều thời gian để tìm một chiến lược tốt, và nhà kinh doanh
phải chịu thua lỗ và mất nhiều tiền bạc để tìm ra chiến lược phù hợp cho mình. Những
nhà kinh doanh mới bắt đầu thường hay mắc phải lỗi này.
Chúng ta có thể thử xây dựng một chiến lược kinh doanh chung, luôn luôn áp dụng được
trên thị trường sau một vài điều chỉnh nhỏ cho phù hợp. Thị trường luôn luôn thay đổi, và
nhà kinh doanh phải điều chỉnh để chiến lược của mình phù hợp với những thay đổi đó.
Còn thị trường sẽ chẳng bao giờ điều chỉnh theo ai cả! Sẽ thật là vô nghĩa nếu cứ hy vọng...
PH N GI I THI U
C A CHI M L C KINH DOANH T P ĐOÀN TÂN Ư
HI P PHÁT
M C TIÊU
M c tiêu cua công ty TNHH TM_DV tân hi p phát là t o ra nh ng s n ph m
th c u ng t t nh t qua nhi u th ng hi u number 1, trà xanh không đ , th o ươ
m c Dr thanh….đ n v i ng i tiêu dung b i hê thong phân ph i và tr i đ u trên ế ườ
64 t nh thành vi t nam.h u h t là kh p đ t n c luôn mang đ n v i khách ế ướ ế
hang m i lúc m i n i trên đ t n c… ơ ướ
Đ NH H NG PHÁT TRI N ƯỚ
Đ nh h ng phát tri n c a công ty là. “hôm nay ph i h n hôm qua nh ng không ươ ơ ư
b ng ngày mai” cùng v i ph ng tram “th a mãn cao nh t m i nhu c u hi n co ươ
và có ti m n c a khách hang” qu n tr theo tiêu chu n qu c t . ch ng nh n ế
TQM (Total Quality Management) v ch t l ng ượ
TRIẾT LÝ KINH DOANH
Triết ký kinh doanh của chúng tôi là phải nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để
cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao nhất, dịch vụ tốt
nhất và phải hoạt động trên phương châm “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng
không bằng ngày mai” và “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày
mai”
- Tinh thần “ Không gì là không thể vượt qua”
- Cam kết “Chất lượng tiêu chuẩn quốc tế”
- “Định hướng theo tinh thần cao nhất của gia đình”
- “Trở thành đối tác được tin cậy”
- "Tinh thần làm chủ doanh nghiệp trong công việc”.
- Tập đoàn THP phấn đấu là công dân có trách nhiệm và đáng kính trọng.
Trang 1
Cách 1 lập chiến lược kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách 1 lập chiến lược kinh doanh - Người đăng: van-manh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Cách 1 lập chiến lược kinh doanh 9 10 211