Ktl-icon-tai-lieu

cách ghi giá

Được đăng lên bởi Nguyễn Công Hòa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giá thật
150.000 vnd
190.000 vnd
220.000 vnd

Nhài
Nhài

100
BBW
eqdo

Giá trên có thể thay đổi từng thời điểm. Quý khác vui lòng

Giá dao động
130.000 vnd- 250.000 vnd
120.000 vnd- 260.000 vnd
115.000 vnd- 245.000 vnd

Nhài
Nhài
Nhài

100
BBW
eqdo

Giá dao động
100.000 vnd- 250.000 vnd
120.000 vnd- 260.000 vnd
300.000 vnd- 500.000 vnd
Giá cao so với hãng khác thì phải cân n

thể thay đổi từng thời điểm. Quý khác vui lòng liên hê; 0972….
Vd; td quế giá đang dao động

800k- 1200k

Thì viết giá 800k-1300k

nd- 250.000 vnd
nd- 260.000 vnd
nd- 500.000 vnd
với hãng khác thì phải cân nhắc, bỏ đi hoặc nâng giá của 100, BBW

Thực tế ko bán đến 1300k

...
Giá th t
150.000 vnd Nhài 100
190.000 vnd Nhài BBW
220.000 vnd eqdo
Giá trên có th thay đ i t ng th i đi m. Quý khác vui lòng liên hê; 0972….
cách ghi giá - Trang 2
cách ghi giá - Người đăng: Nguyễn Công Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
cách ghi giá 9 10 535