Ktl-icon-tai-lieu

Cách viết tài liệu bán hàng

Được đăng lên bởi hungvu-giacat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu bán hàng- viết như thế nào? Phan Thu
Bạn viết thư có hay không? Khả năng biên
tập của bạn có xuất sắc? Bạn rất giỏi tiếng
Anh? Bạn có nghĩ rằng khi viết một đoạn
giới thiệu hay quảng cáo ấn tượng, bạn chỉ
cần nói với khách hàng rằng sản phẩm của
công ty bạn có rất nhiều ưu điểm vượt trội,
rằng chúng rất tốt, rất có ích … một cách
chuyên nghiệp là đủ?
Ồ không, thật sai lầm nếu bạn có ý định thực
hiện theo cách đó! Ở đây, yếu tố quan trọng
nhất nằm ở khả năng thuyết phục của tài liệu
bán hàng mà bạn viết.
Quy tắc vàng của công việc viết quảng cáo là: “Không có quy tắc vàng
nào cả!”
Hầu hết các quảng cáo thành công đều được thực hiện theo những
nguyên tắc căn bản. Tuy nhiên chúng ta chỉ nên sử dụng chúng để tham
khảo. Nguyên tắc được đặt ra là để vi phạm, bởi vì nếu không sẽ chẳng
có chỗ cho sự sáng tạo và đổi mới. Song việc phá vỡ những quy tắc cơ
bản, những chỉ dẫn giáo khoa có thể là một hành động rất liều lĩnh. Sự
liều lĩnh trong quảng cáo có thể mang lại những thành công ngoài sức
tưởng tượng, nhưng đôi lúc lại là nguyên nhân của thất bại và lãng phí
ngân sách. Vì thế, bạn hãy cứ dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức
đã tích luỹ và học tập được, nhưng đừng quên yếu tố sáng tạo trong đó.
Dưới đây là một số nguyên tắc đã được các chuyên gia quảng cáo sử
dụng từ thuở xã hội còn chưa có khái niệm gì về quảng cáo. Chúng đã
giúp họ thành công, và hy vọng rằng chúng cũng sẽ là những chỉ dẫn
hữu ích và hiệu quả để bạn tham khảo:
Nền tảng của một quảng cáo thành công
Tựa đề gây sự chú ý đối với khách hàng
Phụ đề cần củng cố thêm phần tiêu đề
Hình ảnh hoặc tranh minh họa phải nhấn mạnh lợi ích mà tựa
đề đã nêu

Nội dung được viết thật hấp dẫn với nhiệm vụ dẫn dắt và gợi
trí tò mò để người đọc muốn xem tiếp những phần sau
Phần tiếp theo nhấn mạnh lại những lợi ích của sản phẩm,
dịch vụ đang nói đến
Đoạn cuối nói với khách hàng về những thiệt thòi, nếu khách
hàng bỏ lỡ chào hàng của bạn
Kết thúc bằng việc khuyến khích sự hưởng ứng (mua hàng
ngay). Phần viết thêm có thể nêu những lý do bổ sung để thuyết phục
khách hàng đặt hàng và củng cố lại một lần nữa nội dung chào hàng
Biểu tượng của công ty (hầu như) luôn luôn đặt cuối trang
viết, trừ trường hợp đó là một webpage.
Cấu trúc này gần như luôn được áp dụng đối với hình thức thư chào
hàng trực tiếp (cộng thêm các thủ thuật tiếp thị khác trong chương trình
bán hàng của công ty). Việc thực hiện trang Web có thể có những khác
biệt nhỏ về kỹ thuật, song nói chung cũng cần tuân thủ những nguyên
tắc tương tự.
B...
Tài liệu bán hàng- viết như thế nào? Phan Thu
Bạn viết thư có hay không? Khả năng biên
tập của bạn có xuất sắc? Bạn rất giỏi tiếng
Anh? Bạn có nghĩ rằng khi viết một đoạn
giới thiệu hay quảng cáo ấn tượng, bạn chỉ
cần nói với khách hàng rằng sản phẩm của
công ty bạn có rất nhiều ưu điểm vượt trội,
rằng chúng rất tốt, rất có ích … một cách
chuyên nghiệp là đủ?
không, thật sai lầm nếu bạn có ý định thực
hiện theo cách đó! Ở đây, yếu tố quan trọng
nhất nằm ở khả năng thuyết phục của tài liệu
bán hàng mà bạn viết.
Quy tắc vàng của công việc viết quảng cáo là: “Không có quy tắc vàng
nào cả!”
Hầu hết các quảng cáo thành công đều được thực hiện theo những
nguyên tắc căn bản. Tuy nhiên chúng ta chỉ nên sử dụng chúng để tham
khảo. Nguyên tắc được đặt ra là để vi phạm, bởi vì nếu không sẽ chẳng
có chỗ cho sự sáng tạo và đổi mới. Song việc phá vỡ những quy tắc cơ
bản, những chỉ dẫn giáo khoa có thể là một hành động rất liều lĩnh. Sự
liều lĩnh trong quảng cáo có thể mang lại những thành công ngoài sức
tưởng tượng, nhưng đôi lúc lại là nguyên nhân của thất bại và lãng phí
ngân sách. Vì thế, bạn hãy cứ dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức
đã tích luỹ và học tập được, nhưng đừng quên yếu tố sáng tạo trong đó.
Dưới đây là một số nguyên tắc đã được các chuyên gia quảng cáo sử
dụng từ thuở xã hội còn chưa có khái niệm gì về quảng cáo. Chúng đã
giúp h thành công, và hy vọng rằng chúng cũng sẽ là những chỉ dẫn
hữu ích và hiệu quả để bạn tham khảo:
Nền tảng của một quảng cáo thành công
- Tựa đề gây sự chú ý đối với khách hàng
- Phụ đề cần củng cố thêm phần tiêu đề
- Hình ảnh hoặc tranh minh họa phải nhấn mạnh lợi ích mà tựa
đề đã nêu
Cách viết tài liệu bán hàng - Trang 2
Cách viết tài liệu bán hàng - Người đăng: hungvu-giacat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cách viết tài liệu bán hàng 9 10 367