Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang cho người mới đi làm

Được đăng lên bởi custas123
Số trang: 293 trang   |   Lượt xem: 3938 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CẨM NANG CHO NGƯỜI
MỚI ĐI LÀM
Kỹ năng bỏ túi cho sinh viên
Minh Khải Hoàng

Sƣu tầm & Biên tập

©2014Minh Khải Hoàng/ minhkhaihoang@gmail.com

LỜI DẪN NHẬP
Các bạn sinh viên thân mến !
Sự khác xa giữa môi trƣờng làm việc thực tế và môi trƣờng học tập đại học ở Việt
Nam hiện nay đang là vấn đề khá nhức nhối của xã hội. Hàng năm có hàng ngàn sinh
viên ra trƣờng và cũng có hàng ngàn cử nhân thất nghiệp hoặc làm công việc không
đúng với chuyên ngành đƣợc đào tạo. Có rất nhiều nguyên nhân khiến sinh viên
không tìm đƣợc việc làm phù hợp, nhƣng một trong những nguyên nhân nổi cộm nhất
là: sinh viên quá thừa kiến thức lý thuyết nhƣng lại quá yếu về những kỹ năng trong
thực tế công việc, nền giáo dục đại học đang đào tạo ra những ngƣời “học giỏi” chứ
không phải những “ ngƣời giỏi” mà các ngành nghề/ doanh nghiệp đang cần.
Cái mà các bạn đang thiếu là những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc nhƣ:
giao tiếp, viết mail, soạn thảo văn bản, thuyết trình, đàm phán, thƣơng lƣợng, …. Và
hầu hết các kỹ năng này đêu không đƣợc nghiên cứu và đào tạo bài bản ở trƣờng đại
học. Để trau dồi những kỹ năng này sinh viên thƣờng tự nghiên cứu, mày mò trên
internet hoặc tham gia các khóa học ngắn hạn của các trung tâm tƣ vấn đào tạo. Có thể
nói cho đến này chƣa có một tài liệu nào tổng hợp đầy đủ những kỹ năng cần thiết cho
sinh viên mới đi làm. Cũng vì lí do đó mà tài liệu này đƣợc giới thiệu đến các bạn.
Lần đầu biên soạn, tổng hợp không sao tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất
mong nhận đƣợc ý kiến góp ý của tất cả các bạn.
Minh Khải Hoàng

Cẩm nang cho ngƣời mới đi làm |

1

Sƣu tầm & Biên tập

©2014Minh Khải Hoàng/ minhkhaihoang@gmail.com

Các nội dung chính đƣợc trình bày
1. Quản lý sự nghiệp của bạn
2. Kỹ năng xác định mục tiêu
3. Kỹ năng giao tiếp ứng xử
4. Kỹ năng viết hồ sơ xin việc
5. Kỹ năng làm việc nhóm
6. Kỹ năng soạn thảo văn bản
7. Kỹ năng viết email bằng tiếng anh
8. Kỹ năng thuyết trình
9. Kỹ năng đàm phán
10. Kỹ năng lãnh đạo và quản tri
11. Kỹ năng làm việc sáng tạo
12. Kỹ năng hòa nhập vào môi trƣờng làm việc mới
13. Bảng giải quyết vấn đề
14. Kỹ năng lập kế hoạch
15. Tài liệu tham khảo: Danh mục kỹ năng cần thiết

Cẩm nang cho ngƣời mới đi làm | Các nội dung chính đƣợc trình bày

2

Sƣu tầm & Biên tập

©2014Minh Khải Hoàng/ minhkhaihoang@gmail.com

MỤC LỤC
LỜI DẪN NHẬP .................................................................................................................................... 1
Các nội dung chính đƣợc trình bày .......................
CẨM NANG CHO NGƯỜI
MỚI ĐI LÀM
K năng bỏ túi cho sinh viên
Minh Khi Hoàng
Cẩm nang cho người mới đi làm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang cho người mới đi làm - Người đăng: custas123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
293 Vietnamese
Cẩm nang cho người mới đi làm 9 10 302