Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm nang kinh doanh sách

Được đăng lên bởi Kết Xuân Nguyễn
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§C:

Nhµ S¸ch V× D©n

Phè Céng Hoµ - ThÞ TrÊn Kinh M«n
– H¶i D¬ng

Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam

Chi nh¸nh51 NguyÔn ThÞ DuÖ – TP. H¶i D¬ng

Website:sachvidan.com

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

* Email: sachvidan@yahoo.com

§T: 03206.258316.

D§: 0982.840758

Nhµ s¸ch v× d©n

CÈm nang kinh doanh s¸ch

Gửi các nhân viên mới thân mến, trải qua quá trình hình thành và phát triển Nhà sách vì dân
khởi nghiệp từ chi nhánh đầu tiên ngày 10-05-2007. Tại phố cộng hòa - TT. Kinh Môn - Hải
Dương, Hiện tại nhà sách đã có được 6 chi nhánh và vẫn đang trong quá trình tích lỹ và phát
triển. Để đạt được thành công đó có một phần công sức không nhỏ của những nhân viên qua
những thời gian, Luật, Tuấn, Mai, Duyên, Thủy, Huế, Đạt, Tuyết, Loan, Đại.... và rất nhiều
người khác. Qua rất nhiều đúc rút của mọi người đã viết lên cuấn cẩm nang này hy vọng giúp
ích cho mọi người
Trước khi vào phần chi tiết Anh chị em của từng chi nhánh cần khái quát được những công việc
cụ thể của mình như sau.
1. Đầu tiên phải nắm được giao dịch sổ, thường có 6 cột, ngày, số thứ tự, nội dung giao dịch,
tiền còn, Tiền đặt thêm và rút ghi nhớ tất cả tiền giao dịch hàng ngày đều giao dịch qua cột này,
và cuối cùng là tiền thuê của khách ghi nhớ khi có khách trả thì mới có tiền thuê trường hợp
này mình phải ghi để lần sau khách hỏi mình còn biết
2. Tiền còn từ ngày hôm trước thì phải ghi chẳng hạn anh kết( ai làm người đó ghi người đó) để
lại cho ngày hôm sau, Cuối ngày khi đếm tiền thực tế trong của hàng, thì Doanh thu ở đây=
tổng tiền thực tế - đi tiền bỏ sáng ở đây ngày nào cũng phải làm
3. Giao dịch hàng ngày, hoặc có vấn đề gì thì phải hỏi nhân viên khác online hoặc gọi cho anh
kết xử lý ngay, tuyệt đối không để khách hàng chơ đợi quá lâu....và khi giao dịch ngày hàng
phải báo cáo cho anh kết 5 ngày một lần. nội dung công việc đã làm những ngày qua và giao
dịch hàng ngày, tiền để cửa hàng vừa phải nhiều nhiều thì gửi cho anh kết qua tài khoản ngân
hàng.
4. Tổng kết tháng có những việc phải làm: Như làm tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng,
chính là lợi nhuận hàng ngày, nếu có báo hoa học trò thì phải báo cáo riêng. Cái này cũng khá
quan trọng nó liên quan đến doanh thu 5% từ hoạt động của cửa hàng sau này cuối năm các em
được nhận.
5.Cái quan trọng nhất đối với bất kỳ nhân viên nào đó là sự bàn giao của người trước và người
sau. Khi mới vào làm các em thường bỡ ngỡ ở khoản này, có mấy cái em phải ghi vào quấn sổ
riêng của mình, ví dụ như: tổng số lượng sách văn học, môn toán, lý, hóa, văn sử đị...
Nhµ s¸ch v× d©n
CÈm nang kinh doanh s¸ch
Gửi các nhân viên mới thân mến, trải qua quá trình hình thành và phát triển Nhà sách vì dân
khởi nghiệp từ chi nhánh đầu tiên ngày 10-05-2007. Tại phố cộng hòa - TT. Kinh Môn - Hải
Dương, Hiện tại nhà sách đã có được 6 chi nhánh và vẫn đang trong quá trình tích lỹ và phát
triển. Để đạt được thành công đó có một phần công sức không nhỏ của những nhân viên qua
những thời gian, Luật, Tuấn, Mai, Duyên, Thủy, Huế, Đạt, Tuyết, Loan, Đại.... và rất nhiều
người khác. Qua rất nhiều đúc rút của mọi người đã viết lên cuấn cẩm nang này hy vọng giúp
ích cho mọi người
Trước khi vào phần chi tiết Anh chị em của từng chi nhánh cần khái quát được những công việc
cụ thể của mình như sau.
1. Đầu tiên phải nắm được giao dịch sổ, thường có 6 cột, ngày, số thứ tự, nội dung giao dịch,
tiền còn, Tiền đặt thêm và rút ghi nhớ tất cả tiền giao dịch hàng ngày đều giao dịch qua cột này,
và cuối cùng là tiền thuê của khách ghi nhớ khi có khách trả thì mới có tiền thuê trường hợp
này mình phải ghi để lần sau khách hỏi mình còn biết
2. Tiền còn từ ngày hôm trước thì phải ghi chẳng hạn anh kết( ai làm người đó ghi người đó) để
lại cho ngày hôm sau, Cuối ngày khi đếm tiền thực tế trong của hàng, thì Doanh thu ở đây=
tổng tiền thực tế - đi tiền bỏ sáng ở đây ngày nào cũng phải làm
3. Giao dịch hàng ngày, hoặc có vấn đề gì thì phải hỏi nhân viên khác online hoặc gọi cho anh
kết xử lý ngay, tuyệt đối không để khách hàng chơ đợi quá lâu....và khi giao dịch ngày hàng
phải báo cáo cho anh kết 5 ngày một lần. nội dung công việc đã làm những ngày qua và giao
dịch hàng ngày, tiền để cửa hàng vừa phải nhiều nhiều thì gửi cho anh kết qua tài khoản ngân
hàng.
4. Tổng kết tháng có những việc phải làm: Như làm tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng,
chính là lợi nhuận hàng ngày, nếu có báo hoa học trò thì phải báo cáo riêng. Cái này cũng khá
quan trọng nó liên quan đến doanh thu 5% từ hoạt động của cửa hàng sau này cuối năm các em
được nhận.
5.Cái quan trọng nhất đối với bất kỳ nhân viên nào đó là sự bàn giao của người trước và người
sau. Khi mới vào làm các em thường bỡ ngỡ ở khoản này, có mấy cái em phải ghi vào quấn sổ
riêng của mình, ví dụ như: tổng số lượng sách văn học, môn toán, lý, hóa, văn sử địa, đời sống,
sách lớp 9.8.7.6. cấp 1... Truyện tranh có các ô ngăn, ví dụ ô A1 có những tập nào thiếu và số
lượng ra sao, cái này cố gắng tuần đầu các em phải làm hoàn thiện
Có mấy đề chia sỉa vậy hy vọng các em trở thành Nhân viên bán hàng xuất sắc của nhà sách.
Chúc thành công
Trân Trọng!
PhÇn A: B¶ng gi¸ s¶n phÈm vµ dÞch vô
Nhµ S¸ch V× D©n
§C: Phè Céng Hoµ - ThÞ TrÊn Kinh M«n
H¶i D ¬ng
Chi nh¸nh51 NguyÔn ThÞ DuÖ TP. H¶i D ¬ng
Website:sachvidan.com * Email: sachvidan@yahoo.com
§T: 03206.258316. D§: 0982.840758
Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do H¹nh phóc
1
Cẩm nang kinh doanh sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm nang kinh doanh sách - Người đăng: Kết Xuân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Cẩm nang kinh doanh sách 9 10 614