Ktl-icon-tai-lieu

Căn bản kiếm tiền trên mạng - Phần 1 : Cơ bản

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Căn Bản Kiếm Tiền Trên Mạng
PHẦN 1 - Cơ Bản.
***

B

ản quyền bởi Quang Bình.

Nguồn sưu tầm trên mạng.

Ngày hoàn thành 16-8-2007

Mọi thắc mắc chat trực tiếp qua nick Y!M: 3324627
OK vào đề thôi, tốn time giới thiệu quá T_T
Đầu tiên là những trang web nên tham khảo:Mua bán e-gold ở VN thì có:Các trang lấy sock và Proxy có mất tiền và free:.v.vv……………
Hiện nay hình thức kiếm tiền trên mạng có rất nhiều
VD: PTR, PTS, SURFT, HIYP, OFFER, FOREX, BET….
Đầu tiên NEWBIE thì nên khám phá và tìm hiểu kỹ về PTR và fake IP kèm theo
những trang cho free sock hoặc Proxy mà ít người biết.

Chú ý:
Cẩn thận Cookies, History (hãy xóa sạch Cookies và History nếu không biết thì
có
thể
dung
phần
mềm
này


space.tv/kiemtien/download/CleanCache.zip) và sock nên mới để không bị phát
hiện trùng IP và bị DELETE ACCOUNT.
Cẩn thận với tụi scammer. Nên gặp mặt giao dịch trực tiếp.

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về PTR:
Áp dụng:
Newbie
Là hình thức bắt buộc giúp newbie kiếm vốn để đầu tư vào những hình thức
nâng cao. Giúp phát triển mọi kỹ năng + tự suy luận.

Kiếm tiền bằng cách đọc e-mail quảng cáo.
Kiếm tiền bằng cách đọc e-mail quảng cáo là cách kiếm tiền phổ biến nhất. Bạn có thể
kiếm được tiền mà không cần phải bỏ ra một đồng vốn nào, thế nhưng số tiền kiếm được
không nhiều!. Nhũng trang uy tín thì họ trả tiền cho mỗi lá mail rất thấp, để góp được số
tiền tối thiểu Payout cũng rất lâu!. Những trang gửi mail với giá trị lớn thì bạn nên quên
đi, Những trang đó là trang lừa đảo, họ không bao giờ trả tiền!
Trong danh mục của tôi chỉ toàn là những trang mà tôi nhân thấy là có uy tín, nhưng họ
gửi mail với giá trị rất thấp, vì vậy bạn chỉ nên coi đây là hình thức kiếm thêm, chứ
không phải là cách làm giàu!

Làm thế nào để phân biệt được trang Get Paid To Read nào là lừa
đảo (SCAM)?.
1. Nên tránh xa những trang gửi mail giá trị cao từ 5cent trở lên.
2. Những trang gửi mai với giá trị từ 2 đến 5 cent thì bạn cần phải kiểm tra xem có
đang tin cậy không bằng cách so sánh giá các mớ quảng cáo của họ và giá mà họ
sẽ phải trả cho các thành viên đọc email. Nếu giá các mớ quảng cáo thấp hơn số
tiền mà họ sẽ phải trả cho các thành viên, thì ta có thể khẳng định rằng đó là trang
lừa đảo. Không ai lại kinh doanh theo kiểu bỏ tiền túi ra để trả cho các thành viên.
Bạn cóa thể kiểm tra bằng cách sau:
-

Truy c...
Căn Bn Kiếm Tin Trên Mng
PHN 1 - Cơ Bn.
***
n quyn bi Quang Bình. Ngun sưu tm trên mng.
Ng
ày hoàn thành 16-8-2007
Mi thc mc chat trc tiếp qua nick Y!M: 3324627
B
OK vào đề thôi, tn time gii thiu quá T_T
Đầu tiên là nhng trang web nên tham kho:
www.talkgold.com
www.vietmaker.com
www.egoldviet.info
Mua bán e-gold VN thì có:
www.trithucso.com
www.muabangold.com
www.egoldconvert.com
Các trang ly sock và Proxy có mt tin và free:
http://proxy4free.com
http://5socks.net
http://vip72.com
.v.vv……………
Hin nay hình thc kiếm tin trên mng có rt nhiu
VD: PTR, PTS, SURFT, HIYP, OFFER, FOREX, BET….
Đầu tiên NEWBIE thì nên khám phá và tìm hiu k v PTR và fake IP kèm theo
nhng trang cho free sock hoc Proxy mà ít người biết.
Chú ý:
Cn thn Cookies, History (hãy xóa sch Cookies và History nếu không biết thì
có th dung phn mm này
http://www.web-
Căn bản kiếm tiền trên mạng - Phần 1 : Cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Căn bản kiếm tiền trên mạng - Phần 1 : Cơ bản - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Căn bản kiếm tiền trên mạng - Phần 1 : Cơ bản 9 10 87